Wat betekent het voor Israël om eeuwig te zijn?

donderdag 30 april 2020 |  Ryan Jones
Eeuwig is voor onze geest een moeilijk concept om te begrijpen. Onze algemene opvatting over dingen is, dat ze een begin en een einde hebben. De geschiedenis heeft ons geconditioneerd, om volken en naties op dezelfde manier te zien.

Zelfs de machtigste rijken zijn uiteindelijk uiteengevallen. Waar zijn de Romeinen, Perzen, Azteken en Mongolen? Sommigen kunnen nog bestaan, maar alleen als schaduwen van hun vroegere glorie.

De sociopolitieke kaart van de wereld verschuift voortdurend. Israël en de Joden zijn daar niet immuun voor geweest. Maar iets maakt hen anders. Israël en de Joden hebben misschien wel meer veroveringen ondervonden dan welk land ook. In sommige gevallen, met name bij de Romeinen en de nazi's, ging het om gecoördineerde inspanningen om Israël en de Joden uit de annalen van de geschiedenis te wissen.

En toch bestaat Israël.

Ondanks het feit dat de Joden niet alleen het doelwit zijn van veroveringen, maar ook van de vernietiging door enkele van de grootste mogendheden uit de geschiedenis, blijven zij op de een of andere manier bestaan. En niet alleen standhouden, maar ook gedijen in een herboren natiestaat. Op de een of andere manier is Israël eeuwig op een manier waarvan die voormalige grootmachten alleen maar konden dromen.

De onaantastbaarheid van de genoemde rijken was gebaseerd op rijkdom en militaire macht. Die van Israël is gebaseerd op iets dat, nou ja... meer onaantastbaar is.

De Bijbel bevat veel verzen over Gods eeuwige verbond met de voorvaders van de natie Israël. Maar het is de profeet Jeremia (31:35-36) die de waarheid van de zaak het beste overbrengt:

‘Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!’.

Met andere woorden, de hemel en de aarde zoals wij die kennen, zouden moeten verdwijnen om Israël als natie te laten ophouden te bestaan. En vergeleken met de kracht achter die belofte verbleekt alle rijkdom en militaire kracht in de wereld.

Israël kan om één eenvoudige reden niet worden uitgeroeid: omdat God het zei.

Wat een voorrecht om te leven in een tijd waarin we getuige kunnen zijn van de eeuwigheid van Israël, die zich in de herboren Joodse Staat manifesteert. En daarbij zijn we echt getuige van Gods trouw.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.