Een oproep tot gerechtigheid

Monday, April 27, 2020 |  Charles Gardner
Er bestaat veel ongerechtigheid in de wereld van vandaag. En wanneer rampen toeslaan, geven sommigen God de schuld. Maar de oorzaak is de zondige mens.

Mijn eerste getuige is het Verdrag van San Remo, dat dit weekeinde 100 jaar geleden in Italië werd ondertekend en dat de oprichting van het moderne Israël een wettelijke status geeft. Het is echter lang genegeerd en vergeten, en toont in niet mis te verstane bewoor­dingen het ernstige onrecht aan waarmee de wereld Israël behandelt.

Maar in de Joodse Staat gaat niet alles goed, en daar kom ik nog op terug.

Mijn tweede getuige is Donald Trump, veel verguisd en belachelijk gemaakt door de linkse media. Hij stopt nu met financiering van de Wereld­gezondheids­organisatie vanwege vermeend wanbeheer van de coronacrisis, waarbij er blijkbaar ook plannen waren om de pandemie te gebruiken om abortus te bevorderen.

Terwijl miljoenen ongeboren kinderen het recht om te leven is ontzegd door de opeenvolgende westerse regeringen, wordt een Amerikaanse president, die nu actief werkt aan het ombuigen van deze trend, als ongeschikt om te regeren beschouwd. En veel christenen hebben de giftige propaganda, die de acties van Donald Trump heeft omgeven, in zich opgenomen. Trump is nog steeds een gelovige die zich aan Christus heeft verbonden in antwoord op de prediking van het evangelie tijdens Billy Grahams 95e verjaardagsfeestje in 2013. Laat de man met rust!
Ik geloof dat de huidige plaag veel te maken heeft met het vermorsen van onschuldig bloed, zoals blijkt uit Jesaja 26:20-21, een tekst die de laatste tijd vaak wordt geciteerd en die spreekt over Gods straf voor zulke zonden: ‘De aarde zal het bloed, dat erop vergoten is, aan het licht brengen’.

Mijn derde getuige is voormalig Brits Labour parlements­lid Ian Austin, die suggereert dat het schandaal van het antisemitisme binnen de partij onder het tapijt dreigt te worden geveegd nu Jeremy Corbyn niet langer zijn leider is. Hij roept de nieuwe leider Sir Keir Starmer (een voormalig directeur van het Openbaar Ministerie) op, om een grondig intern onderzoek in te stellen naar aanleiding van een uitgelekt partijverslag, waarin wordt geconcludeerd dat de inspanningen om de kwestie aan te pakken werden gehinderd door vijandigheid van de kant van Corbyn.

Ian Austin, die de partij heeft verlaten vanwege de opkomst van het antisemitisme onder het leiderschap van de heer Corbyn, zei dat het rapport onbetrouwbaar was omdat het de voormalige leider en zijn aanhangers probeerde te 'beschermen' tegen elke blaam.

Mijn laatste getuige is de groeiende Messiaans-Joodse gemeenschap - dat wil zeggen, Joden die geloven dat Jezus hun Messias is.
Miskend en onder voortdurende aanvallen van regeringen en andere organisaties over de hele wereld is Israël gaan inzien dat evangelische christenen tot zijn beste vrienden behoren. Dit is voor een groot deel te danken aan een hernieuwd verstaan van wat we de Joden verschuldigd zijn - zij hebben ons de Heilige Schrift gegeven en onze Verlosser.
Het probleem is dat veel christenen alles steunen wat met een davidster te maken heeft. Dat kan betekenen dat ze uiteindelijk de discriminatie van hun mede­gelovigen – Messiaanse Joden - steunen, van wie velen het staatsburgerschap worden ontzegd vanwege hun geloof.

Maar evangelisch leiders, vooral in het politieke domein, zouden hun invloed zeker moeten gebruiken om deze voortdurende vervolging, die duidelijk deels door de autoriteiten wordt bedreven, aan de kaak te stellen.

De profeet Amos voer uit tegen degenen die onrecht bedrijven: 'u drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij. ' (Amos 5:12b). En Jesaja beschrijft hoe de Heer ontsteld is over het gebrek aan gerechtigheid dat is ontstaan door hem de rug toe te keren (Jesaja 59:12-15).

In het grootste van alle onrechtvaardigheden heeft Christus, de Rechtvaardige, de straf op zich genomen die wij verdienden, zodat we door zijn bloed rechtvaardig konden worden gemaakt (Jesaja 53). Dit is de boodschap die Messiaanse Joden hartstochtelijk delen in de straten van Jeruzalem.

We zouden onze roeping vervullen als we hun inspanningen ondersteunen (Romeinen 1:16). En het is een boodschap die we allemaal moeten horen als we willen dat de gerechtigheid in onze natie wordt hersteld. Zonder Jezus zal het niet gebeuren.

Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.