Vanwaar die felle uitbraak van het Coronavirus in Iran?

woensdag 22 april 2020 |  Aviel Schneider
Waarom lijkt het coronavirus in Iran veel heftiger te zijn uitgebroken dan in de andere Arabische staten? Als je het aan de soennitische moslims vraagt, bijvoorbeeld aan de Palestijnen of aan de Jordaniërs, dan zeggen ze dat Allah de sjiieten bestraft.

De Arabische media in de soennitische landen van het Midden-Oosten laten soortgelijke geluiden horen. De internationale media berichtten meer dan een maand geleden over de dramatische uitbraak van de pandemie in Iran. De Iraanse media hielden zich in, om de Iraanse bevolking van 83 miljoen inwoners niet in paniek te brengen.

Vooral de politieke leiding, maar ook de militairen in Iran werden zwaar getroffen. Volgens de officiële cijfers van het land zijn tot nu toe 81.000 mensen besmet en 5031 gestorven (stand op 19 april). Statistisch gezien zijn er 60 doden per miljoen mensen in Iran. Per bevestigd geval van corona is het aandeel van de sterfgevallen in Iran 6 procent.

Israëlische bronnen schetsen een ander beeld. De Israëlische inlichtingendienst Mossad schat het dodental op 20.000 Iraniërs, misschien zelfs hoger. De politieke leiding in Iran, waaronder de ayatollahs en de leden van de Raad van Hoeders, geeft in ieder geval toe dat de corona-epidemie is ontstaan in de stad Ghom, 130 kilometer ten zuiden van Teheran. Ghom of Qum is de hoofdstad van de provincie Ghom in Iran. Ghom heeft meer dan 1,3 miljoen inwoners en is een van de heilige steden van de sjiieten. Ayatollah Ruhollah Khomeini maakte de Theologische Hogeschool van Ghom wereldberoemd. De meeste Iraanse predikers zijn daar opgeleid, het wordt door de sjiieten beschouwd als de op één na belangrijkste plaats na Najaf.

De vraag is, waarom is het coronavirus uitgebroken in Ghom? ‘De oorsprong waren sjiitische predikers en geestelijken uit China, die door het Iraanse regime in Teheran waren uitgenodigd’, verklaarde Ron Ben-Ishai, de bekende Israëlische veiligheidsexpert. De jonge Chinezen zouden worden opgeleid in theologische hogescholen om van de shia een groeiende religie in China te maken. In het Tian Shan gebergte in het westen van China leven sjiitische gemeenschappen, die nog steeds de oude Sarikoli taal spreken en afkomstig zijn uit de etnische groep Pamir in het zuidoosten van Iran. De Chinese sjiieten hebben niet alleen hun leraren besmet, maar ook Iraanse politici en geestelijken uit Teheran, met wie ze een ontmoeting hadden. Dit verklaart waarom in eerste instantie zoveel leden van het Iraanse parlement ziek werden door het coronavirus en deels aan het virus stierven.

Dit epidemische incident in Iran toont duidelijk aan, welke inspanningen Iran op zich neemt om het sjiitische geloof wereldwijd te verspreiden. Als de jonge sjiieten de geestelijke leraren in Iran niet hadden besmet, zouden we waarschijnlijk nooit hebben vernomen welke doelen het Iraanse regime in China nastreeft.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.