Is dit de tempel die Jozua heeft veroverd?

maandag 20 april 2020 |  Yossi Aloni
In het boek Jozua staat de geschiedenis van de verovering van het land door de Israëlieten. ‘En de Heer gaf Israël Lachis in handen’ (10:32). Dit Bijbelvers is door archeologen zichtbaar gemaakt. Een nieuwe opgraving bevestigt het Bijbelverhaal.

Prof. dr. Yosef Garfinkel van de Hebreeuwse Universiteit Jeruzalem en prof. dr. Michael Hasel van de Southern Adventist University in Tennessee hebben voorwerpen gevonden die het bewijs leveren van de inname van Lachis.

In tijdschrift Levant stond kortgeleden een bericht over de nieuwste vondsten van Garfinkel en Hasel in de buurt van de huidige Israëlische stad Kiryat Gat. Ze vonden er omvangrijke ruïnes van een Kanaänitische tempel. De opgegraven overblijfselen kunnen met grote zekerheid worden gedateerd op de 12e eeuw v. Chr..

Lachis was tijdens de midden- en late bronstijd een belangrijke Kanaänitische stad. Lachis heerste over grote delen van wat nu de Judese vallei wordt genoemd. De stad werd rond 1800 v. Chr. gebouwd en rond 1550 v. Chr. door de Egyptenaren verwoest. Lachis werd weer opgebouwd en nog twee keer verwoest, de laatste keer rond 1150 v. Chr.. Lachis wordt ook in Egyptische bronnen vermeld.

Garfinkel: ‘Deze opgraving was adembenemend. De kans om een Kanaänitische tempel op te graven is uiterst klein. Deze vondst werpt nieuw licht op het leven in deze regio uit die tijd, en heel belangrijk voor het begrip van de Kanaänitische tijd.’

De tempel lijkt op andere Kanaänitische tempels in het noorden van Israël, onder andere in Nabloes, Megiddo en Hazor (Chatzor). De voorkant is herkenbaar aan twee zuilen en twee torens die toegang geven tot een grote hal. Het binnenste heiligdom heeft vier dragende zuilen en een aantal onbewerkte ‘rechtopstaande stenen’, die gediend kunnen hebben als sokkels van afgodsbeelden. De tempel van Lachis is bijna helemaal vierkant en heeft diverse kamers aan de zijkanten die kenmerkend zijn voor latere tempels, inclusief de tempel van Salomo.

Overeenkomst met het Heilige der Heiligen
In de ruïnes zijn bronzen ketels gevonden en sieraden die doen denken aan de Egyptische godin Hathor. Ook zijn er dolken en koppen van bijlen met afbeeldingen van vogels, scarabeeën en een vergulde fles met het monogram van farao Ramses II gevonden. In de buurt van het heiligste deel van de tempel bevonden zich twee bronzen beelden. De maten van dit gedeelte komen weliswaar overeen met het Heilige der Heiligen van de Joodse Tempel, maar de Lachitische beelden zijn natuurlijk geen cherubs. Het zijn gewapende kwelgoden.

Heel interessant was een scherf van keramiek met een inscriptie in een oude Kanaänitische taal. De letter ‘samech’ is te zien: een lange verticale lijn die door drie kortere lijnen loodrecht wordt gekruist. Dit is de oudste vondst ooit met deze letter. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de bestudering van oude alfabetten.
De archeologen zijn ervan overtuigd dat er in het oude Lachis nog meer schatten verborgen liggen.

Dit artikel verscheen in het aprilinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.