Shabbatslezingen: Onze God is een verterend vuur

Friday, April 17, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
We horen graag een preek over liefde, vergeving, ver­zoening, maar een preek over heiliging en gehoor­zaam­heid aan Gods wetten is niet zo populair. Toch zijn liefde en heiligheid beide eigenschappen van God, zoals geschreven staat: 'Onze God is een verterend vuur'.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Shimini (Achtste) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 9:1 – 11:47,
✡ Profetenlezing: 2 Samuel 6:1 – 7:17,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 7:1-19.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Nadat Aäron en zijn zonen tot priesters zijn gewijd, en offers zijn gebracht, zijn Nadab en Abihu zo enthousiast en eigenwijs, dat zij reukwerk op een wierookschaal leggen en aansteken met vuur dat niet van het altaar afkomstig is, vreemd vuur, eigen enthousiasme. De priesters hebben voorschriften gekregen en het overtreden van deze voorschriften brengt de dood.

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de HEERE. En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden. Maar Aäron zweeg.
Toen riep Mozes Misaël en Elzafan, de zonen van Uzziël, een oom van Aäron, en zei tegen hen: Kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom, tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen, in hun onderkleren, tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen Aäron, en tegen Eleazar en Ithamar, zijn zonen: Jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en er grote toorn over heel de gemeenschap komt; maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen, die de HEERE aangestoken heeft.

Leviticus 10:1-6 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
David hield zo veel van God, dat hij de Ark van het Verbond bij zich in Jeruzalem een plaats wilde geven. Net zoals de Filistijnen deden, die eerder de Ark terug­zonden op een nieuwe wagen, plaatsten ze de Ark op een wagen. Maar God had toch geboden: draag de Ark aan draagbomen, gestoken door de ringen aan de zijkant.

David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was, vanuit Baälim-Juda, om vandaar de ark van God op te halen, [de ark] waarbij de Naam wordt aangeroepen: de Naam van de HEERE van de legermachten, Die daarop troont, tussen de cherubs. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Zij haalden [de wagen] uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, met de ark van God, en Ahio liep voor de ark uit.David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de HEERE, met allerlei muziek­instru­menten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cimbalen. Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Uzza, en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark van God.
2 Samuel 6:2-7 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Is de uitbraak van het coronavirus ook een spreken van God? Wil Hij ons wakker schudden, oproepen naar Hem terug te keren, zijn Woord serieus te nemen en er naar te leven, nu er nog tijd voor is, nu we nog in de tijd van genade leven?

Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.
Hebreeën 12:25-29 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.