Groeten uit Israël - Ons gedrag is ons getuigenis

donderdag 16 april 2020 |  Ryan Jones
בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Veel christenen denken dat 'getuigen' alleen maar inhoudt, dat ze op straathoeken traktaten uitdelen of het evangelie persoonlijk delen met ongelovigen. Maar veel belangrijker is hoe mensen ons zien handelen als we geloven dat niemand kijkt.

Geloof me, religieuze Joden maken dezelfde fout. Ultraorthodoxe Joden proberen 'seculiere' Joden te overtuigen om teshoevah te maken en terug te keren naar een rechtvaardige manier van leven voor God. Ze hopen dat gebeden en voorbeelden van 'rechtvaardige' mensen die daarnaar leven, hun minder vrome broeders en zusters zullen aanmoedigen om terug te keren naar de kudde.

Maar te midden van de coronacrisis heeft het ultraorthodoxe verzet tegen de overheidsvoorschriften, die de verspreiding van de ziekte inperken, niet geholpen om de seculiere Israëlische Joden te verlokken, maar hen wel om hen boos te maken. En hoewel dit beschamende gedrag inderdaad dat van een minderheid kan zijn, wordt het in de media zo vaak genoemdd dat de gemiddelde Israëli’s het associëren met de ultraorthodoxe gemeenschap in het algemeen.

En als het volgen van God, het ‘religieus’ zijn, blijkbaar betekent dat je minachting hebt voor het welzijn van anderen, dan wil de gemiddelde Israëli er niets mee te maken hebben.

Dat, mijn vrienden, is wat het betekent om een slechte getuige te zijn. En we zijn allemaal schuldig omdat het thuis begint.

Ik wil dat mijn kinderen toegewijd en sterk in het geloof opgroeien, dat zo centraal staat in mijn leven. Ik wil dat ze God op de eerste plaats zetten, anderen behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden, vrede zoeken en vergeving aanbieden, ook als die niet verdiend is.

Maar ik ben me er ook pijnlijk van bewust, dat ik deze dingen meestal niet doe en ze zien dat ik deze dingen niet doe. Ik heb het vaak te 'druk' om een persoonlijke tijd aan God te wijden. Ik bekritiseer vaak anderen, maar ik zal zeker niet tolereren dat ze mij bekritiseren. Ik bekritiseer vaak sneller dan dat ik vergeef.

En zo vaak als ik mijn kinderen kon vertellen dat ze moeten doen wat ik zeg, doen ze veel eerder dat wat ik doe.

De Israëlische rabbijnen willen een moreel kompas zijn voor de natie. Het belangrijkste van hun leer is pikoe’ach nefesh, dat het redden van het leven op de eerste plaats komt. En toch, toen de natie geconfronteerd werd met een levensbedreigende pandemie, was hun eerste reactie het ongehoorzaam zijn aan de maatregelen die bedoeld waren om levens te redden. En nu behoort minstens een derde van alle bevestigde gevallen van het coronavirus in Israël tot de ultraorthodoxe Joden, ook al maken ze minder dan 15 procent van de bevolking uit.

Als burger van Israël met een vrouw die in de gezond­heidszorg werkt, was mijn eerste reactie, zoals die van veel Israëli’s, woede op de charedim. Maar ik moest me realiseren dat dit geen fout is die uniek is voor hun gemeenschap, maar een menselijke fout.

Hoe vaak heb ik, toen ik in in de Bible Belt van Amerika opgroeide, niet dezelfde fout gezien die zowel de evangelische christenen als de seculiere liberalen maakten?

Het gezegde 'woorden wekken, daden trekken' zou al vele eeuwen oud zijn, hoewel de Bijbel het probleem al duizenden jaren eerder duidelijk aan de orde stelde. En toch hebben we de les niet geleerd.

Het lege strand van Tel Aviv (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Het weer voor vandaag in Israël:
Gedeeltelijk bewolkt met een verdere stijging van temperaturen. Tegen de avond komt de regen terug met af en toe een bui in het noorden en het centrum van het land. Er kunnen ook onweersbuien voorkomen. Het wordt weer wat koeler.
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 24 graden, Tel Aviv 25 graden, Haifa 23 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 28 graden, bij de Dode Zee 31 graden, Be'er Sheva 27 graden, Eilat aan de Rode Zee 29 graden. Het waterpeil van het Meer van Galilea is tijdens de festdag nog eens twee en een halve centimeter gestegen en ligt nu 208,96 m onder de zeespiegel, er ontbreekt slechts 16 centimeter tot aan de bovengrens!

Namens de gehele redactie wens ik u een prettige dag. Blijf gezond.

Shalom vanuit Tzoer Hadassa!
Ryan

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.