De dood overwonnen

maandag 13 april 2020 |  Charles Gardner
Nu christenen over de hele wereld de laatste week van Jezus' leven op aarde herdenken, die uitmondde in Zijn dood aan een kruis, moeten velen van ons onze sterfelijkheid onder ogen zien als nooit tevoren in het licht van de coronaviruspandemie.

Volgens Jezus moet elke ware discipel het vooruitzicht van het martelaarschap onder ogen zien: ‘Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen…’ (Markus 8:34). Inderdaad, de meeste van de oorspronkelijke twaalf discipelen werden ofwel zelf gekruisigd, ofwel werden ze geconfronteerd met een vergelijkbaar kwellend einde vanwege hun geloof in Hem. Het volgen van Jezus is niet voor de zwakkeren.

Een deel van het geheim van hun moed en toewijding was het feit dat zij van de angst voor de dood waren bevrijd door hun verzekering van opstanding, nadat zij getuige waren geweest van de opgestane Christus, de Eersteling van allen die gelovig zijn gestorven. (1 Korinthe 15:20). Zoals de schrijver aan de Hebreeën het uitdrukte, heeft Jezus de kracht van de dood gebroken om ‘allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.’ (Hebreeën 2:15). Toen hij wist dat hij de dood tegemoet ging, kon de apostel Paulus zeggen: ‘Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.’ (2 Timotheüs 4:7)

Toen ik laatst hoorde dat een voormalige collega van mijn werk aan kanker was overleden, was ik zo blij dat ik jaren geleden de moeite had genomen om hem tijdens een gesprek in de kroeg naar Christus te leiden. De huidige crisis biedt ons zeker een ideale gelegenheid om de liefde van Jezus te delen, zoals christenen deden met zulke dramatische resultaten toen twee plagen door Rome trokken in de tweede en derde eeuw. Het motiveerde gelovigen om elkaar en hun buren te dienen in plaats van de steden te ontvluchten. Allen waren moedig; sommigen stierven, en elke plaag duurde 15 jaar. Tegen de tijd dat de plagen voorbij waren, was Rome christelijk geworden. De hoop en liefdevolle volharding van de gelovigen veranderde de harten en gedachten van een hele cultuur over Jezus en Zijn Vader.

Inmiddels is er een nieuw acroniem voor COVID – Christ Over Viruses and Infectious Diseases (Christus Overwint Virussen en Infectieziekten) – op een kerkelijke website geplaatst.

Een vriend die onder de gelovigen in Israël werkt, is onlangs getuige geweest van opstanding in de straten van Tel Aviv, waar hij deelnam aan een project om de hongerigen te voeden. Hij vertelde me: ‘Een van de straten heet Death St, omdat mensen daarheen gaan om de goedkoopste en slechtste drugs te nemen, en velen sterven daar. Aan het eind van de straat zat een jongeman, Eli, in het donker op een vervallen bank. Hij was high van de drugs, maar nam eten, drinken en gebed aan. Daarna gaf hij zijn leven aan de Heer, waarna hem een plaats werd aangeboden in een Messiaans revalidatiecentrum.’
‘We bezochten ook Haifa, waar we mannen en vrouwen ontmoetten die minder dan twee jaar geleden op straat stonden en die nu een gemeente van gelovigen leiden.’

Inderdaad, leven uit de dood!

Er wordt steeds meer verwacht dat de COVID-19-crisis ertoe zal leiden dat velen God om hulp zullen roepen. Zoiets verwachtte wijlen David Wilkerson ook, die er om bekend staat in de jaren zestig van de vorige eeuw de New Yorkse gangsters naar Christus geleid te hebben. De veel gerespecteerde Messiaanse Jood Mike Evans was goed bekend met de evangelist en kwam onlangs een handgeschreven notitie van hem tegen uit 1986, waarin hij de val (binnen twaalf maanden) van een bekende televangelist voorspelde. Precies een jaar later brak het Jim Bakker-schandaal los.

Evans had het briefje bewaard na een persoonlijke ontmoeting in Texas, waarbij Wilkerson ook het volgende deelde: ‘Ik zie een plaag over de wereld komen, en de bars en kerken en de overheid zullen sluiten. De plaag zal New York City treffen en schudden zoals het nooit is geschud. Het zal de gebedloze gelovigen dwingen tot radicaal gebed en tot hun Bijbels, en berouw zal de roep van de man van God op de preekstoel zijn. En er zal een derde Grote Ontwaking komen, die door Amerika en de wereld zal gaan.’

Het is de moeite waard om erop te wijzen dat Wilkerson niet werd gegeven om de opwekking te voorspellen. In een bericht dat in 2012 werd opgenomen, zei hij: ‘Ik ben het beu om te horen over opwekking. Ik heb die retoriek 50 jaar lang gehoord. Ik zie dat de wereld meer de kerk beïnvloedt dan dat de kerk de wereld beïnvloedt.’ Amerika was rijp voor een oordeel, verkondigde hij. ‘Vertel me niet dat je begaan bent (met evangelisatie) als je urenlang voor de TV doorbrengt.’

De voorspelde plaag is er. Maar zal het de mensen ertoe aanzetten massaal de Heer aan te roepen? Zeker, de profeet Joël sprak over een tijd in de laatste dagen waarin grote omwentelingen gepaard zouden gaan met een uitstorting van de Geest (die aanvankelijk met Pinksteren gezien werd) wanneer ‘ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden’ (Joël 2:32).

Nog relevanter voor onze gedachten deze week: de dood van Christus, gevolgd door Zijn opstanding en nieuw leven voor miljoenen mensen die daarna gehoor zouden geven aan het evangelie dat hoop en vrede brengt voor iedereen.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.