Coronavirus en de plagen van Egypte

Friday, April 10, 2020 |  Charles Gardner
De plaag die de weg vrijmaakte voor de vlucht van het volk uit de slavernij was de dood van de eerstgeborene. De zonen van de Israëlieten werden gespaard door het bloed van een volmaakt mannelijk lam, dat op de deurposten van hun huizen werd gestreken.

Dit symboliseerde Jezus, het Pesach-lam (de eerstgeborene van zijn aardse familie), die 1500 jaar later aan een kruis buiten Jeruzalem stierf voor de zonden van de wereld. Het is mogelijk, dat COVID-19 vandaag tot hun redding kan leiden en hen kan helpen hun ogen te openen voor hun ware Messias.

Binnen een generatie na Jezus' dood werd Zijn volk verbannen naar de vier hoeken van de aarde, zoals Hij had voorspeld. Ze hadden hem niet erkend. Misschien is het veelzeggend dat veel Joden uit Amerika en elders, die traditioneel naar Jeruzalem reizen voor dit feest, daar dit jaar niet toe in staat zijn. Maar ze kunnen het feest vieren, dat dit jaar precies samenvalt met Pasen, omdat het gaat om het voor ons geofferde Pesach-lam, waarop het nieuwe leven in het Beloofde Land volgt. De Opgestane Jezus wacht met open armen om hen te ontvangen, als ze maar de deuren van hun hart zouden merken met het bloed dat hij aan het kruis heeft vergoten.

Misschien zal de lockdown nog veel meer aanzetten tot het maken van Aliyah, wanneer zij - als de situatie het toelaat - terugkeren naar het land van hun voorouders, waar ze misschien verrast worden door de ontvangst die ze zelf van vermeende vijanden krijgen.

Zo helpt een Arabische predikant uit Nazareth Joodse gezinnen om Pesach te vieren tijdens de COVID-crisis. Hij en zijn gemeenteleden delen pakketten met kosher eten en wijn uit. Hij zegt dat zijn geloof hem heeft geleerd om van de Joden te houden, die hij als zijn ‘oudere broer' ziet.

Op dit moment hebben we te maken met een plaag, die overal ter wereld schade veroorzaakt. Maar het is nog steeds zo, dat degenen die op de Heer vertrouwen, een toevluchtsoord en veiligheid wordt beloofd. (Psalm 91:3) Hoewel we niet immuun zijn voor de huidige ziekten op de wereld, worden we voor eeuwig gespaard door het bloed van Christus, 'het verzoenend offer voor onze zonden'. (1 Johannes 2:2)

Zuid-Afrikaanse vrienden zien in hun eigen ervaring een verband met Pesach. Hun regering heeft een 21-daagse lockdown aangekondigd, die zal eindigen op 16 april, op de afsluiting van het Pesach-feest. Ze herinnerden ons aan een ander vers uit Jesaja: 'Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. (Jesaja 26:20-21)

Manis Friedman is een zeer optimistische rabbijn ,die er in een preek voor Pesach op wees, dat de pandemie onmetelijke zegeningen in ons leven zou kunnen brengen - met een hernieuwde aandacht voor bijvoorbeeld familierelaties.

Het virus mag ons eraan herinneren, dat we het universum niet onder de knie hebben en de natuur niet hebben veroverd, en dat er voor alles een goddelijke reden was. Het is ook een fantastische kans om ons te bevrijden van gewoontes die we al jaren willen veranderen. We moeten ons afvragen: 'Waar leven we voor?'

In feite zeggen steeds meer opperrabbijnen dat we allemaal tekenen van de komst van de Messias zien. En het lijkt alles te maken te hebben met koningen. De rabbijnen wijzen op drie factoren:
– Ten eerste dat Israël bij wijze van spreken geen koning heeft vanwege herhaaldelijke mislukkingen bij de vorming van een regering in het afgelopen jaar, hoewel er nu een eenheidscoalitie wordt uitgewerkt.
– Ten tweede heeft president Trump, de machtigste regeringsleider ter wereld, in het voetspoor van de oude Perzische koning Cyrus getreden door de legitimiteit van Israël te erkennen,
– Ten derde zien zij de bijeenkomst van koningen die in januari in Jeruzalem werd gehouden voor de speciale herdenking van de holocaust als een eerbetoon aan de Joodse Staat.

Hoe je het ook bekijkt, de plagen en epidemieën waarvan we onlangs getuige zijn geweest, herinneren ons aan ergere gebeurtenissen die nog moeten komen, zoals beschreven in de Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, waar de op handen zijnde terugkeer van Jezus wordt benadrukt.

Ook de profeet Jesaja beschrijft in hoofdstuk 24 van zijn boek een tijd waarin de hele aarde verwoest zal worden. Het is het werk van de Heer, het zal iedereen raken, en de aarde zal inderdaad onder een vloek staan (:6) - niet omdat we hebben gefaald om het dogma van de klimaat­verandering te prediken, maar omdat we zijn wetten hebben geminacht.

De tekst spreekt zelfs over treurende mensen omdat er een gebrek aan wijn is (v.7) terwijl anderen met vreugde de lof van de Heer zingen (v.14). Het is een tijd van oordeel over de opstand van de wereld, met als hoogtepunt de glorieuze heerschappij van de Messias (v.23).

Het vooruitzicht van lege sport- en andere amusements­stadions in een land dat de LGBTQ-gemeenschap in staat heeft gesteld de deur te sluiten om het Evangelie te verkondigen, herinnert ons eraan dat er een prijs moet worden betaald wanneer we onze vuisten tegen God opheffen. Zoals een bevriende gelovige dokter me afgelopen zaterdag zei: 'Het vaccin, oftewel het tegengif, voor de huidige crisis, is berouw!

Velen zullen in de huidige omstandigheden misschien het gevoel hebben dat hun vrijheid van hen is gestolen. Maar in werkelijkheid is het, zoals de rabbijn zegt, een prachtige gelegenheid om echte vrijheid te proeven, misschien wel voor het eerst.

Ongelovigen zullen op een dag beroofd worden van de vrijheid die ze dachten te hebben, wanneer Jezus 'als een dief in de nacht' komt. (1 Thess 5:2). Laten we in deze tijd van Pesach ervoor zorgen dat we de echte vrijheid hebben door ons hart te markeren met het bloed van Christus, ons Pesach-lam.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.