Groeten uit Israël - Pesachschoonmaak

Friday, April 10, 2020 |  Michael Selutin
בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Wat is Chametz? Chametz is gezuurd deeg dat in de oven is gerezen, d.w.z. volgens de Joodse traditie meer dan 18 minuten is gebakken. Het omvat brood, koekjes en allerlei deegproducten waar kinderen zo dol op zijn. Omdat kinderen meestal de hele tijd met zulke lekkernijen in huis rondlopen, liggen er kruimels verspreid over het hele huis. Maar het vers is ondubbelzinnig en een Jood is verplicht:

‘Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.’ (Exodus 12:15)

‘Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land.’ (Exodus 12:19)

Nou, wie wil dat zijn ziel wordt uitgeroeid uit de gemeente van Israël? En daarom worden Joodse huisvrouwen behoorlijk nerveus als ze denken aan Pesach en al het werk en de vele verstopplekjes waar het Chametz sinds het einde van het laatste Pesach is verstopt. Onder de bank liggen altijd veel oude koekjes, onder de koelkast, onder de kinderbedjes, in elke hoek van de keuken en in elke hoek van het huis, hoe onwaarschijnlijk het ook is. Het lijkt erop dat na een paar maanden de koekjes onder de bank tot leven komen en zich dan verstoppen in de meest afgelegen hoeken van het huis, in de hoop dat ze niet te vinden zijn tijdens het schoonmaken van het Pesach. Maar we vinden ze altijd! De heiligste vrouw vindt, als door een profetisch visioen, elke kruimel van Chametz en onze zielen worden gered.

Maar wie gelooft dat deze reiniging een plagerij van God is tegen zijn geliefde Joodse volk, kan het niet ernstiger mis hebben. Bij Pesach herdenken we onze bevrijding uit Egypte. Het ongezuurde brood, de matza, dat een soort brood is, maar omdat het minder dan 18 minuten in de oven stond en dus nog geen chametz is geworden, is het een gedenkteken, het symbool van de bevrijding van Egypte. De bevrijding van Israël was echter geen eigen prestatie, geen opstand van een slavenvolk, maar uitsluitend te danken aan het actieve ingrijpen van God in de geschiedenis van de mensheid. Tijdens de eerste Pesach moest elk gezin van het volk Israël thuis zijn, voorbereid en wachtend op het teken van de uittocht uit Egypte. Israël was absoluut passief bij zijn bevrijding totdat het uit het land werd verdreven door zijn vroegere Egyptische meesters.

‘Toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook mij!

De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk, om het snel uit het land te laten gaan, want zij zeiden: Wij gaan anders allemaal sterven! Toen pakte het volk zijn deeg op nog vóór het gezuurd was. Hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders gebonden. (Exodus 12:30-34)

Matzot op de Machane Jehoeda Markt in Jeruzalem. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Het ongezuurde brood, de matza, is niet alleen een symbool van de bevrijding uit Egypte, maar ook van de uitsluitend goddelijke bevrijding, en daarom mag er op deze herdenkingsdag niets gezuurd gegeten of bezeten worden. Door middel van de Pesachschoonmaak drukt de Jood elk jaar opnieuw uit ‘dat zijn voorouders niets hebben bijgedragen aan hun bevrijding, maar dat vrijheid en hun nationale geboorte een zuiver geschenk van God was. Degene die daarom van het volk Israël tijdens Pesach Chametz eet, spreekt hiermee dat hij de grond ontkent waarop de bestemming van zijn volk berust, dat hij niet erkent dat hij alleen Gods schepsel en dienaar moet zijn - deze Jood verdwijnt dus uit de gemeenschap van Israël. (Rabbijn Samson Raphael Hirsch, Choreb §200)

Ook op deze Pesach zitten we thuis bij het gezin en wachten we op verlossing. Ook wie die geen gezin heeft, is alleen thuis en wacht op verlossing. Net als het volk van Israël zo'n 3500 jaar geleden zijn wij absoluut passief en kunnen wij niets doen tegen het virus dat ons in onze huizen opsluit. Het enige wat nu nog ontbreekt is verlossing.

Het weer voor vandaag in Israël:
De lente heeft even vakantie. Vandaag zullen er af en toe regenbuien en onweersbuien zijn in het noorden en het centrum van het land. In de Judese woestijn en rond de Dode Zee bestaat het gevaar van plotselinge overstromingen. Het zal ook wat koeler worden.
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 13 graden, Tel Aviv 17 graden, Haifa 14 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 19 graden, Dode Zee 24 graden, Be'er Sheva 19 graden, Eilat aan de Rode Zee 27 graden. Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een centimeter gestegen en ligt nu 209,08 onder de zeespiegel, er ontbreekt slechts 28 centimeter tot aan de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Tpday wens ik u goede feestdagen en een gezegende Shabbat.

Chag Sameach uit Bet Shemesh!
Michael

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.