Wat kan Israël van Azië leren in de strijd tegen Corona?

maandag 6 april 2020 |  Yossi Aloni
Taiwan, Singapore en Hong Kong zijn erin geslaagd op het hoogtepunt van de Corona-crisis de routine van het openbare leven in stand te houden, zonder de economie te hoeven stilleggen. De particuliere en de openbare sector zijn gewoon doorgegaan met hun activiteiten.

Dit zijn slechts enkele van de conclusies die te vinden zijn in een speciaal rapport van het ministerie van Informatievoorziening, dat zich bezighoudt met de vraag hoe de Aziatische landen het Covid-19 virus hebben aangepaktmet behoud van een functionerende economie.

Invloed op het beleid van Israël
In het verslag worden Taiwan, Singapore en Hongkong genoemd als succesvolle landen die effectieve modellen hebben toegepast om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. Enkele van de ondernomen stappen hebben nu hun weg gevonden in de Israëlische politiek en bepalen nu mede de strijd tegen het virus. De centrale aspecten van het Aziatische model ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19, dat Israël heeft overgenomen, betreffen de technische componenten ervan. Het gaat onder meer om het snel sluiten van de grenzen, uitgebreide testen en het onmiddellijk isoleren van besmette personen, mechanismen om potentiële dragers te lokaliseren, het gebruik van digitale technologie, en effectieve handhaving van het overheidsbeleid.

Net als in Israël betreffen de maatregelen tot sociale afstand, die deze landen hebben gezet, onder meer dat scholen en universiteiten hun leerlingen thuis laten leren, het sluiten van bezoekuren in overheidsinstellingen, het verplichten van de particuliere sector om zoveel mogelijk thuis te werken, het beperken van het aantal deelnemers aan sociale bijeenkomsten en het annuleren van culturele en sportevenementen.

Tijdens het opleggen van deze beperkende maatregelen konden deze landen zelfs op het hoogtepunt van de crisis een bijna volledig functionerende economie in stand houden. In het rapport staat: 'In onze beoordeling is een combinatie van factoren, die deze drie landen in staat stelden de verspreiding van Covid-19 in te dammen met behoud van een goed functionerende economie, onder andere

  1. Zinvolle stappen voor bewaking, de uitgebreide diagnose en de isolatie van geïnfecteerde personen,
  2. Inprenten van de 'sociale verant­woor­delijk­heid' bij het publiek,
  3. Het belang van het behoud van een functionerende economie en de persoonlijke financiële zekerheid van de burgers,
  4. Rekening houden met de publieke moraal als een factor, die verhindert dat men zich minder goed houdt aan de publieke verplichting tot sociale afstand,
  5. Mogelijk de invloed van de tijd op de dynamiek van de ontwikkeling van het virus.

Het rapport bevat een bijlage met een beschrijving van de sociale realiteit in Singapore en Hong Kong, gebaseerd op interviews met lokale ambtenaren en bewoners.

Singapore
In Singapore bijvoorbeeld werd het dagelijks leven nauwelijks beïnvloed. Cafés, restaurants, winkelcentra en openbaar vervoer functioneren sinds het uitbreken van de crisis gewoon. Het enige verschil is dat iedere klant bij binnenkomst in deze winkels zijn temperatuur moet laten meten. Daarnaast zijn er openbare sanitaire voorzieningen, zowel in de gebouwen als op straat.

In het begin van de Corona-crisis adviseerde de regering aan bedrijven om hun personeel te verdelen over twee of drie centrale standplaatsen: een deel vanuit huis, een deel vanuit het hoofdkantoor en de rest vanuit extra te huren kantoren. Vergaderingen moeten worden gehouden via een digitaal platform.

In het begin van de uitbraak schreef de overheid niet voor dat burgers in het openbaar mondmaskers dragen, maar raadde het alleen aan voor mensen die zich ziek voelden. Momenteel draagt minder dan 10% van de mensen deze maskers in het openbaar.

Tot op dit moment waren scholen en universiteiten nog niet gestopt met hun activiteiten. Er waren echter bepaalde tijden, waarop gecentraliseerde tests op het virus werden uitgevoerd op een plaats waar de aanwezigheid van mogelijk besmette personen werd vermoed. Na de tests werd de specifieke locatie onderworpen aan een desinfectieproces. Het land liet zijn grenzen open, en hoewel het land geen beperkingen oplegde aan de toeristenindustrie, werd het toch licht beïnvloed door de aanzienlijke daling van het aantal buitenlandse toeristen dat het land binnenkwam.

De tests worden meestal uitgevoerd op mensen die zich in de directe sociale omgeving van de besmette persoon bevinden. Er is ook geen beleid van verplichte isolatie voor degenen die in dezelfde trein of in dezelfde winkel zijn geweest als iemand die positief op het virus is getest.

Hongkong
De situatie in Hongkong is ook zeer positief, maar verschilt enigszins van die in Singapore. Een van de eerste maatregelen was het overbrengen van alle overheidsdiensten naar een online platform. Bovendien zijn de scholen, in tegenstelling tot in Singapore, sinds het uitbreken van de pandemie gesloten en zullen ze naar verwachting tot 20 april gesloten blijven.

Net als in Singapore zijn de winkelcentra, winkels en restaurants nog niet gesloten en zijn ze slechts weinig getroffen. Sommige winkeleigenaren hebben feitelijk besloten om te sluiten, maar zijn daartoe niet verplicht door de regering. Het lijkt erop dat openbare gelegenheden zoals bars en restaurants alleen onder de meest extreme omstandigheden gesloten zullen worden. Dit komt omdat uit eten gaan in Hong Kong een kenmerk van de lokale cultuur is.

De lokale bevolking heeft het geluk dat het openbaar vervoer in Hongkong gewoon rijdt. De meeste mensen in het land zijn volledig afhankelijk van de metro, slechts een paar mensen hebben een auto. Momenteel worden de bussen en de metro echter uitgebreider gedesinfecteerd.

De regering investeert veel om ervoor te zorgen dat het publiek op de hoogte is van alle richtlijnen en aanbevelingen van de regering. Via diverse media zoals televisie en radio zorgt de overheid ervoor dat het publiek zo goed mogelijk wordt geïnformeerd. Daarom zijn de mensen in Hongkong ook totaal niet in paniek geraakt. Dankzij de consequente investeringen van de overheid zijn de mensen zich zeer bewust van wat er in deze crisis van hen wordt verlangd.

Ter vergelijking, gegevens over corona in enkele landen per 6 april, van de website Worldometers

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.