Israël en de Palestijnen in de strijd tegen het coronavirus

zondag 5 april 2020 |  Yossi Aloni
In Israël maakt men zich zorgen over het vermogen van de Palestijnse Autoriteit (PA) om de corona-crisis op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook aan te pakken. Er is momenteel een ernstig tekort aan medische zorg en beademings­apparatuur.

Het aantal besmette personen is er waarschijnlijk hoger is dan werkelijk wordt gemeld. Tegen deze achtergrond heeft Israël de internationale gemeenschap opgeroepen om het 90-dagenprogramma van de Verenigde Naties (onderdeel van het wereldwijde humanitaire Covid-19-reactieplan van de VN ter waarde van 2 miljard dollar) aan te nemen, om de Palestijnen te steunen in hun strijd tegen het virus.

Israëlisch-Palestijnse samenwerking
Op 31 maart heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken een video-conferencing bijeenkomst gehouden voor een groep buitenlandse ambassadeurs in Israël, met onder meer presentaties over de steun aan de Palestijnen in de strijd tegen het coronavirus.

Een aantal personen namen deel aan de presentaties, waaronder de adjunct-directeur van de economische afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Yael Ravia-Zadok, adjunct-directeur voor internationale organisaties, Alon Bar, vertegenwoordiger van COGAT kolonel Sharon Bitton, gezant van de Verenigde Naties, Nikolai Mladanov, humanitair coördinator van de Verenigde Naties, Jamie McGoldrick, en de Noorse ambassadeur in Israël, Jon Hansen Bauer, die de bijdragende landen vertegenwoordigt.

Bij de opening van de bijeenkomst zei Ravia-Zadok dat het coronavirus geen onderscheid maakt tussen mensen en niet beperkt wordt door grenzen. Interessant is dat Israël en de Palestijnse Autoriteit op dit gebied een nauwe samenwerking hebben opgebouwd, in de hoop de verspreiding van het virus zo beperkt mogelijk te houden. Ze noemde ook het telefoongesprek tussen president Rivlin en de president van de PA, Machmoud Abbas, waarin de noodzaak van samenwerking door beide partijen werd overeengekomen. Israël ondersteunt de PA door de nodige uitrusting te leveren om de crisis te beheersen, alsook door scholingsworkshops te organiseren en samen te werken met Palestijnse medische teams. Bovendien staat Israël toe dat uitrusting die nodig is om het virus te bestrijden, dagelijks Gaza binnenkomt.

Ravia-Zadok riep de internationale gemeenschap op om het 90-dagenprogramma van de VN te steunen en om de internationale hulp te kanaliseren naar het opgerichte fonds van het programma, om de PA en de Gazastrook te helpen zich uit te rusten voor de bestrijding van het virus. Ze wees er op, dat het de verantwoordelijkheid van de PA is om de Covid-19-crisis zowel in Judea en Samaria als in Gaza te beheren, en dat de behoeften van de Palestijnen in deze kwestie groter zijn dan waarin de Staat Israël kan voorzien.

Mladanov en McGoldrick hebben de inspanningen van de Verenigde Naties op het gebied van humanitaire hulp gepresenteerd en de internationale gemeenschap opgeroepen zich bij het 90-dagenprogramma aan te sluiten.

VN-erkenning van de Israëlische inspanningen
Er zij op gewezen dat de Israëlisch-Palestijnse samenwerking in de strijd tegen het coronavirus kort geleden is erkend in VN-berichten en door de secretaris-generaal. Tijdens de bijeenkomst spraken de buitenlandse ambassadeurs en andere deelnemers hun waardering uit voor de inspanningen van Israël en de samenwerking en benadrukten zij het belang van een gezamenlijke aanpak van deze wereldwijde pandemie.

Na een discussie, die de Verenigde Naties per video over het Midden-Oosten heeft gevoerd, publiceerde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een officiële verklaring waarin staat: "Het is bemoedigend om te zien om de voortgezette samenwerking tussen Israël en de Palestijnen bij de aanpak van deze gemeenschappelijke uitdaging tezien.’ De leden van de VN-Veiligheidsraad hebben vervolgens beide partijen opgeroepen hun gezamenlijke inspanningen te versterken om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken.

De Israëlische VN-vertegenwoordiger Danny Danon zei: ‘De verklaring van de Veiligheidsraad heeft aangetoond hoe belangrijk het Israëlische beleid in de regio is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.’ Israël heeft laten weten dat het de overdracht van middelen aan de Palestijnen wil bespoedigen om hen beter in staat te stellen het hoofd te bieden aan de economische crisis die zich als gevolg van de verspreiding van Covid-19 heeft ontwikkeld.

Op het Internet zijn veel video’s te vinden die je leren hoe je zelf een mondkapje maakt. In deze video laat Jachia Sanwar, een Hamas­leider in de Gazastrook, zien hoe je hiervoor een kefia (de bekende geruite hoofddoek) kunt gebruiken.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.