Pesach en het coronavirus

Sunday, April 05, 2020 |  Charles Gardner
Nu Israël het Pesach nadert in de schaduw van de coronaviruspandemie, zijn vergelijkingen met Israëls uittocht uit Egypte onvermijdelijk.

De plaag die de weg vrijmaakte voor hun ontsnapping aan de slavernij, was de dood van de eerstgeborene. Maar de zonen van Israël werden gespaard door het bloed van een volmaakt mannelijk lam dat op de deurposten van hun huizen was aangebracht. Dit was een beeld van Jezus, het Pesach-Lam (de Eerstgeborene van Zijn aardse familie), Die voor de zonden van de wereld stierf aan een kruis buiten Jeruzalem, 1500 jaar later. Het zou kunnen dat COVID-19 vandaag de dag tot Israëls verlossing kan leiden en zo de ogen kan openen voor hun ware Messias.

Binnen een generatie na Yeshua's dood, zoals Hij had voorspeld, werd Zijn volk verbannen naar de vier hoeken van de wereld omdat het Hem niet herkende. Misschien is het veelzeggend dat veel Joden uit Amerika en elders die traditioneel naar Jeruzalem reizen voor het feest, daar dit jaar niet toe in staat zijn. Maar ze kunnen wel het feest vieren, dat dit jaar precies samenvalt met Pasen, daar het gaat om het voor ons opgeofferde Pesach-Lam, gevolgd door nieuw leven in het Beloofde Land. De herrezen Jezus wacht met open armen om hen te ontvangen, als ze maar het bloed dat Hij aan het kruis heeft vergoten op de deuren van hun hart zouden aanbrengen.

Misschien zal de lockdown nog veel meer mensen aansporen om Aliyah te maken door – wanneer de situatie het toelaat – terug te keren naar het land van hun voorouders, waar ze misschien verrast worden door de ontvangst die ze krijgen, zelfs van vermeende vijanden. Zo helpt een Arabische predikant uit Nazareth Joodse families bij het vieren van Pesach te midden van de COVID-crisis door pakjes koosjer voedsel en wijn te bezorgen. Hij legt uit dat zijn geloof hem heeft geleerd van de Joden te houden, die hij als zijn 'oudere broer' beschouwt.

We worden nu geconfronteerd met een plaag die een wereldwijde ravage aanricht, maar het is nog steeds zo dat degenen die vertrouwen hebben in de Heer een toevluchtsoord en veiligheid wordt beloofd (Psalm 91:3). Hoewel we niet immuun zijn voor de ziekten die de wereld van vandaag hebben getroffen, worden we voor de eeuwigheid gespaard door het bloed van Christus, ‘een verzoening voor onze zonden’ (1 Johannes 2:2).

Zuid-Afrikaanse vrienden zien in hun eigen ervaring een verband met Pesach, nadat hun regering een 21-daagse lockdown aankondigde, die eindigt op 16 april aan het einde van Pesach. En ze herinnerden ons aan een ander vers uit Jesaja: ‘Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.’ (Jesaja 26:20-21)

Een rabbijn, Manis Friedman, was erg opgetogen toen hij, wat hij noemde, een pre-Pesach-boodschap deelde, en zei dat de pandemie onnoemelijke zegen kon brengen in ons leven – met een hernieuwde aandacht voor familierelaties, bijvoorbeeld. Het virus, zei hij, was een herinnering dat we het universum niet onder de knie hadden en de natuur niet hadden veroverd, en dat er voor alles een Goddelijke reden was. Het was ook een fantastische kans om bevrijd te worden van gewoontes die we al jaren willen veranderen, en om de vraag te stellen: 'Waar leven we voor?’

In feite zeggen steeds meer oudere rabbijnen dat we getuige zijn van alle tekenen van de komst van de Messias. En het heeft allemaal te maken met koningen, blijkbaar. Ze wijzen op drie factoren: ten eerste, dat Israël op dit moment als het ware geen koning heeft, omdat het in afgelopen jaar herhaaldelijk niet is gelukt om een regering te vormen, hoewel er nu een eenheidscoalitie wordt opgebouwd. Ten tweede heeft president Trump, de machtigste leider ter wereld, in het voetspoor van de oude Perzische koning Cyrus de legitimiteit van Israël erkend. Ten derde zien zij het bezoek van de staatshoofden in Jeruzalem in januari voor de speciale Holocaustherdenking als een eerbetoon aan de Joodse Staat.

Hoe je het ook bekijkt, de plagen en pestilenties waarvan we de laatste tijd getuige zijn, herinneren ons aan ergere gebeurtenissen die nog moeten komen, zoals beschreven in de Apocalyps (of Openbaring) - het laatste boek van de Bijbel - die de op handen zijnde terugkeer van Jezus aankondigen.

De profeet Jesaja beschrijft in hoofdstuk 24 van zijn boek ook een tijd waarin de hele aarde verwoest is. Het is het doen van de Heer, het zal iedereen beïnvloeden en de aarde zal feitelijk onder een vloek staan (vers 6) – niet omdat we gefaald hebben in het verkondigen van het klimaatveranderingsdogma, maar omdat we Zijn wetten niet hebben gehoorzaamd. In de passage wordt zelfs gesproken dat ‘allen die blij zijn van hart’ zuchten te midden van een tekort aan wijn (vers 7), terwijl anderen met vreugde de lof van de Heer zingen (vers 14). Het is een tijd van oordeel over de rebellie van de wereld, met als hoogtepunt de glorieuze heerschappij van de Messias (vers 23).

Een sterke herinnering dat er een prijs moet worden betaald voor het schudden van onze vuisten naar God, is het vooruitzicht van lege sport- en andere amusementsstadions in een land dat de LBGTQ-gemeenschap in staat heeft gesteld de deur te sluiten voor de evangelieprediking van Franklin Graham, de zoon van Billy.

Zoals een gelovige bevriende dokter afgelopen zaterdag zei; het vaccin – of tegengif – voor de huidige crisis is berouw!

Velen zouden wel eens kunnen denken dat hun vrijheid in de huidige omstandigheden is gestolen. Maar in feite is het, zoals de rabbijn zegt, een prachtige gelegenheid om misschien voor het eerst echte vrijheid te proeven. Voor ongelovigen zal de vrijheid die ze meenden te hebben op een dag van hen worden weggerukt als Jezus ‘als een dief in de nacht’ komt. (1 Thessalonicenzen 5:2). Laten we, nu Pesach dichterbij komt, de ware vrijheid voor onszelf verzekeren door op ons hart het bloed van Christus, ons Pesach-Lam, aan te brengen.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.