Groeten uit Israël - Corona Schmorona

Friday, April 03, 2020 |  Michael Selutin
בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Sommige mensen willen niets meer horen over het enige onderwerp in het nieuws en weer anderen kunnen hun ogen niet afhouden van de laatste cijfers over de slachtoffers van het coronavirus. De wereldwijde pandemie is natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, en omdat zoveel gebieden van de samenleving stil liggen, gebeurt er niet veel in de wereld waarover wij en andere persbureaus verslag kunnen uitbrengen.

In Israël hebben we het ongewenste geluk, dat we al meer dan een jaar een politiek drama hebben, wat de volgende premier betreft, maar deze kwestie komt de meesten al de neus uit. 'Maak Bibi koning voor het leven en laten we eindelijk verder gaan met het normale leven,' was de stemming onder een groot deel van de bevolking. Toen kwam Corona en een normaal leven zou nu ook met Koning Bibi niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast komen de messiaanse verwachtingen van veel religieuze mensen en de Doomsday-verwachtingen van veel seculiere burgers. Maar ook het Pesach, dat de uittocht uit Egypte gedenkt, dat in de Joodse traditie weer wordt beschouwd als het model voor de uiteindelijke verlossing van Israël, zorgt voor een wat twijfelachtige stemming onder het volk Israël. 'Zoals God ons uit Egypte heeft verlost, zo zal Hij ons ook uit de huidige ballingschap verlossen', is een oude Joodse wijsheid.

De huidige situatie biedt ons echt een parallel met de Exodus: toen God met de tiende plaag alle eerst­geborenen van Egypte doodde, beval hij het volk Israël thuis te blijven en zich voor te bereiden op de uittocht. 'Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.’ (Exodus 12:12-13 HSV)

De Joden zaten in hun huizen terwijl buiten de dood woedde.

'Toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook mij! (Exodus 12:30-32)

Zo erg is het met het Coronavirus nog niet, maar dit jaar vieren de Joden wereldwijd voor het eerst sinds de allereerste Pesachavond dit feest in de kleine kring van de directe familie, en velen zelfs helemaal alleen. Maar er is een groot verschil met het eerste Pesach, in die zin dat deze keer de hele wereld in de naaste familiekring zit en niet alleen de Joden. Dit past op zijn beurt bij een andere wijsheid in het Jodendom, volgens welke we ons in de laatste ballingschap bevinden en de bevrijding deze keer de hele wereld zal beïnvloeden.

De lege strandboulevard van Tel Aviv - We moeten thuis blijven. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Het weer voor vandaag in Israël
Vandaag zal de zon het grootste deel van de tijd schijnen en we zullen het warmer krijgen, omdat het lente is. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 19 graden, Tel Aviv 20 graden, Haifa 17 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 25 graden, bij de Dode Zee 26 graden, Be'er Sheva 26 graden, Eilat aan de Rode Zee 30 graden. Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer anderhalve centimeter gestegen en ligt nu 209,13 m onder de zeespiegel, er ontbreekt nog maar 33 centimeter tot aan de bovengrens!

En nu wens ik u, ook namens mijn lieve collega's van Israel Today, een gezegende Shabbat en een gelukkige Pesach!

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh!
Michael

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.