Temidden van de crisis in Gods rust verblijven

donderdag 2 april 2020 |  Anat Schneider
In tijden van crisis bidden we, maar we moeten deze tijd van rust ook gebruiken om na te denken over ons leven, onszelf verjongen, ons geloof en onze relaties versterken, en het doel dat God ons bij onze geboorte heeft gegeven in handen nemen.

Soms is het verrassend hoe gemakkelijk mensen kunnen wennen aan ongewone omstandigheden. Uitsluitend thuis leven is een tweede natuur geworden. Interessant is dat ik, hoewel ik meestal binnen en op één plek ben, vermoeider ben dan wanneer ik normaal op pad ben.

Dit komt omdat we onder onnatuurlijke omstandigheden leven, die grotere inspanningen vereisen om ons mentaal te blijven concentreren op het werk dat we moeten doen, terwijl we de afleiding vermijden van het thuis zijn. Sociale afstandelijkheid eist ook een mentale tol van mensen, wat nog meer energie kost.

We moeten ervoor zorgen dat deze omstandigheden onze geestelijke gezondheid niet schaden. Het lezen van het wekelijkse Torah-gedeelte kan moeilijk zijn vanwege ons gericht zijn op de crisis, onze relaties met onze familie of onze geestelijke gezondheid. Maar zoals gewoonlijk is het gedeelte van deze week bemoedigend en verfrissend.

'Zo voltooide Mozes het werk', Exodus 40:33-38
Laten we ons concentreren op de laatste zin in vers 33, 'Zo voltooide Mozes het werk.' Dit werk dat is voltooid verwijst naar de Tabernakel die vorige week is besproken. In het Hebreeuws is dit hetzelfde woord dat in Genesis wordt gebruikt wanneer God de schepping voltooide en op de zevende dag rustte.

De schepper moet de tijd nemen om uit te rusten van zijn schepping. Hier betekent iets 'te voltooien' niet dat het ophoudt te bestaan en niet verder zal gaan. In plaats daarvan verwijst het naar een korte pauze in een voortgaand proces. Omdat we naar Gods beeld zijn geschapen, moeten we ook gebruik maken van deze zelfde rustperioden; een tijd van rust, herevaluatie en verjonging van onze geesten. Dit is precies de situatie waarin we ons nu bevinden.

Bovendien geven we de wereld en de natuur in wezen een korte pauze van de mensheid. Terwijl we schijnbaar vastzitten in onze huizen, is de natuur aan het uitrusten en herstellen van de constante aanwezigheid van de mensheid. De bomen en planten ademen nu de frisse lucht in die sinds ons isolement steeds minder vervuild is. Hoewel deze tijd van rust ons is opgedrongen, lijkt het erop dat dit de natuurlijke weg van de wereld is sinds de schepping. Ook in de natuur is er een tijd voor rust, niet alleen voor mensen.

In het Torah-gedeelte is het duidelijk dat het volk Israël deze rusttijd nodig had. Ze waren voortdurend bezig met hun werk, klaagden vaak over hun situatie en hun geloof werd zwak. Op bepaalde momenten schreeuwde het volk het uit en vroeg om terug te keren naar Egypte, bewerend dat slavernij beter was dan zwerven in de woestijn. Hoe vaak hebben we dat zelf gedaan? We vergeten vaak de geestelijke vrijheid die God ons heeft gegeven omdat we geen rustpauzes nemen om na te denken, ons leven niet evalueren en ervoor zorgen dat het in orde is met onze Schepper.

Dit toont eenvoudigweg aan dat het voor ons vaak nodig is dat Gods tussenbeide komt, om ons te dwingen te stoppen met wat we doen en te rusten. Zo hadden ze bijvoorbeeld, zoals beschreven in Exodus, de wolk nodig die de tabernakel bedekte, omdat die volledig gevuld was met de heerlijkheid van de Heer. Soms is het nodig dat God ingrijpt in deze wereld en ons te dwingt om herinnerd te worden aan Zijn heerlijkheid en aanwezigheid.

Maar we hebben ook een integrale rol te spelen. We moeten niet alle verantwoordelijkheid bij God leggen om tussenbeide te komen, ons eraan te herinneren en de verandering in ons te voltooien. We moeten proactief en trouw reageren op de kans die ons ruimhartig is gegeven. We moeten nadenken over ons leven, onszelf verjongen en het doel dat God ons bij onze geboorte heeft gegeven in handen nemen, ons geloof en onze relaties versterken. Maar dit zal niet gebeuren tenzij we actie ondernemen en deze periode van rust benutten. Binnenkort zal de Tabernakel, of in onze werkelijkheid, de wereld waarin we nu leven, terugkeren naar zijn energieke routine. Tot die tijd moeten we echter een stap in het geloof zetten en onszelf herinneren aan ons doel en onze waarde volgens onze schepper.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.