Laten we een nieuwe Tabernakel bouwen

Wednesday, March 25, 2020 |  Anat Schneider
De coronacrisis biedt ons een unieke kans om iets nieuws te beginnen. Een belangrijk vers uit het boek Exodus, over de vrijwillige bijdragen voor de bouw van de abernakel, is relevant voor ons leven temidden van de Coronacrisis:

'Ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte kwam en bracht het hefoffer voor de HEERE ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken.' (Exodus 35:21).

Het is voor velen een moeilijke week geweest. Het was moeilijk om goede levensenergie en een opgewekte geest te behouden. Er zijn ups en downs geweest, angsten en veel stilte. Als er één gevoel is waarvan ik vooral houd, dat mij dagelijks vergezelt, dan is het wel het gevoel van vrijheid. Deze week voelde ik echter het tegenovergestelde; ik voelde me opgesloten.

Terwijl ik schrijf en nadenk over dit vers, voel ik dit gevoel van vrijheid dat in mij woont. Ik ben gaan begrijpen dat vrijheid iets is, dat ik elke dag proactief moet creëren.

Daarom ging ik bij het ontwaken in de ochtend naar buiten om te rennen in de frisse lucht, die vandaag aanvoelt als een luxe. Ik rende langs de rand van ons dorp, doorweekt van de verfrissende regenval met de geur van de rijke bodem die mijn neusgaten doordringt. De tocht was verfrissend en ik voelde me weer verweven met het universum en opnieuw verbonden met mezelf.

Ik ging toen zitten om het vers uit Exodus te lezen. Ik benaderde het met een open geest, in de hoop te begrijpen wat het probeert over te brengen en hoe het in verband staat met de huidige realiteit waarin we ons op dit moment allemaal bevinden. Interessant is dat het spreekt over het bouwen van de Tabernakel, wat gemakkelijk te vergelijken is met de schepping.

Er zijn veel gemengde gevoelens in deze onzekere periode – gevoelens van eindigheid en van het begin van iets nieuws en onbekends. Misschien zijn we gezegend met een zeldzame mogelijkheid om de wereld opnieuw te vormen en vorm te geven. Misschien is het een uniek en gepast moment voor diepe zelfreflectie. Zie dit als een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat deze nieuwe 'Tabernakel' of wereld toegankelijk zal zijn, verenigend en vol hoop, om ervoor te zorgen dat niemand erbuiten blijft.

Iedereen kan deze belangrijke taak vervullen op basis van zijn of haar unieke mogelijkheden en behoeften. Dit komt overeen met wat er gebeurt bij de bouw van de Tabernakel zoals beschreven in Exodus. Daarom kan ieder persoon een bijdrage leveren in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten en vaardigheden. Sommigen zullen meer en anderen minder kunnen geven. Net als in de Bijbel zullen sommigen bomen leveren, sommigen ijzer en anderen zilver en koper. Zo zal de Tabernakel worden gebouwd.

De Tabernakel zal aan alle mensen toebehoren en het zal de collectieve verlangens en vrijgevigheid van zijn medewerkers weerspiegelen. Het is verbazingwekkend dat iedereen kan deelnemen en dat het eindproduct alle mensen dient - dit is de schepping. Het is belangrijk om te onthouden dat de Bijbel spreekt over zowel mannen als vrouwen die bijdragen aan de bouw van de Tabernakel. Dit is vooral relevant voor de realiteit van vandaag, omdat deze nieuwe wereld die we aan het creëren zijn, door de handen van beide geslachten zal worden gemaakt.

Een ander belangrijk punt dat moet worden benadrukt is het Bijbelse gebod om geen afgoden te maken. In het Bijbelgedeelte ervoor is het verhaal van het gouden kalf opgenomen. Deze afgod stuurde het volk weg van de waarheid en van een leven van heiligheid. We mogen nooit vergeten om te stoppen met het aanbidden van onze eigen afgod in de nieuwe wereld die we aan het creëren zijn. Dat omvat ook afgoden zoals onze carrières en sociale acceptatie.

Deze gedeelten vertellen ons, om dicht bij ons authentieke zelf te komen en bij de aanwezigheid van God; om te komen tot een plaats waar we volledig onszelf zijn, kwetsbaar en niet verstopt achter de verschillende maskers die we opzetten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.