Israëli's kijken naar de Bijbel bij zorg over Coronavirus

vrijdag 20 maart 2020 |  Ryan Jones
Bijbelteksten vinden steeds vaker hun weg naar het publieke debat nu Israël een tijd van nationale lockdown ingaat en de angst over de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) toeneemt. De Schrift heeft veel te zeggen over het omgaan met tijden van crisis.

Het Heilige Land is niet vreemd aan epidemieën, plagen en nationale crises, en dus heeft de Schrift veel te zeggen over wat de mensen in zulke tijden zouden moeten doen.

De volgende verzen zijn slechts een greep uit wat er in de afgelopen 48 uur op Israëlische nieuwswebsites of sociale-mediaplatforms is gesignaleerd, of die in een informeel gesprek zijn afgeluisterd:

Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik. Exodus 9:14 HSV.

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Jesaja 26:20.

Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Leviticus 13:46.

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7:13-14.

Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Jakobus 4:8.

Massa online gebed
Met de toenemende beperkingen op openbare bijeenkomsten, zijn de rabbijnen gebruik gaan maken van digitale streaming als een middel om te bidden in overeenstemming met enkele van de bovengenoemde verzen.

Eerder deze maand organiseerden vooraanstaande rabbijnen in de noordelijke stad Tsfat (Safed) een live gestreamd massagebed. En woensdag organiseerden de voormalige opperrabbijn Yisrael Meir Lau en IDF-hoofdkantor Shai Abramson een massale online gebedsdienst.

Beide evenementen konden live worden bekeken op YouTube en op mobiele toepassingen door de Israëli's die wilden deelnemen.

Massagebed messiaanse gelovigen
Woensdag ging er ook een bericht uit naar alle lokale Messiaanse gelovigen dat ze van 19 tot 20 uur werden uitgenodigd om deel te nemen aan een tijd van gezamenlijk gebed tegen de verspreiding van het coronavirus.

De tekst ludde: ‘In deze tijd zullen we gezamenlijk bidden, één van hart, en onze stem verheffen tot de Heer, opdat Hij zijn hand zal uitstrekken om te genezen, tekenen en wonderen te verrichten - in de naam van Yeshoea de Messias.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.