Het Coronavirus, Israël en de wereld – Eindtijd?

Thursday, March 19, 2020 |  Yochanan Visser
Dit zijn zeer onrustige maar ook bijzondere tijden. Als men door Israël reist, kan men zeer ongewone dingen zien. In de omgeving van Tel Aviv, bijvoorbeeld, merkt men al de grote verschillen met de normale situatie bij het reizen over de Ayalon-snelweg.

De situatie op reguliere werkdagen op de snelweg doet denken aan het oude liedje van Mark Knopfler, ‘Telegraph Road’. ‘Nu hebben we zes rijstroken met drie rijstroken die langzaam rijden,’ gaat het liedje dat gaat over de 'vooruitgang' van de beschaving. Reizend op Ayalon op dinsdag, had ik het gevoel dat het een vakantie was: auto’s op alle rijstroken reden snel door Tel Aviv – geen files.

In het centrum van Tel Aviv – door Israëliërs de 'stad die niet slaapt' genoemd – waren bijna alle normaal gesproken overvolle restaurants en winkels gesloten, terwijl het plein voor Heichal HaTarbut, een van de grootste theaters van Israël, was verlaten. Op Rothschild Boulevard lopen meestal tientallen mensen rond of rijden op hun fiets en zogenaamde 'korkinets' (Hebreeuws voor steps), maar nu lijkt een van de drukste straten van Tel Aviv op het centrum van een slaperige Mexicaanse stad tijdens de siësta. Het enige dat niet is veranderd sinds de uitbraak van het Coronavirus in Tel Aviv, dat het hoogste aantal COVID-19 gevallen in Israël heeft, is het gebrek aan parkeerplaatsen.

Elders in Israël, aan het Meer van Galilea, kan men de ineenstorting van de toeristenindustrie zien, nu alle buitenlanders de toegang tot het land wordt ontzegd. Hotels zijn leeg en er zijn geen touringcarbussen te zien in de buurt van restaurants en de christelijke heilige plaatsen in het gebied. Sinds het begin van de zogenaamde Tweede Intifada, toen ook de Israëlische toeristenindustrie ineenstortte, is er geen sprake meer geweest van een dergelijke situatie en het lijkt erop dat het nog heel lang zal duren voordat de toeristen terugkomen.

De Corona-crisis zal grote gevolgen hebben voor de bloeiende economie van Israël, die naar verwachting zal afglijden naar de eerste recessie in vele jaren, met 5.000 mensen per uur die een werkloosheidsuitkering aanvragen. Sinds het begin van deze maand hebben 180.000 Israëli's zich geregistreerd bij de Israëlische Arbeidsdienst. De regering verwacht dat het aantal zal stijgen tot boven de 400.000, wat zal betekenen dat het werkloosheidscijfer in Israël 30 procent zou kunnen bereiken.

Een daling van de terreur
Dan is er nog de veiligheidssituatie van Israël, die van de ene op de andere dag is veranderd als gevolg van de Corona-uitbraak. Bij het lezen van nieuwskoppen op nieuwssites zult u nauwelijks nieuws vinden over Palestijnse terreuraanslagen, waaronder die uit Gaza, die sinds het begin van de zogenaamde ‘Grote Mars van Terugkeer’ (twee jaar geleden) meedogenloos op Zuid-Israël zijn gericht. In feite voorziet Israël Hamas nu van Corona testkits en maskers tegen het virus, terwijl de Palestijnse Autoriteit (PA) voor het eerst een afsluiting heeft opgelegd aan de gebieden die zij onder haar controle heeft. De PA en Israël werken ook samen om de Corona-crisis in te dammen, terwijl de Palestijnse leiding de manier waarop Israël met de epidemie omgaat, heeft gekopieerd.

Situatie in het Midden-Oosten
In Syrië, dat door het COVID-19-virus met een nieuwe ramp wordt geconfronteerd, worden de door Iran gesteunde milities hard getroffen door de ziekte, die volgens de IDF op haar beurt een sterke vermindering van de activiteiten van deze strijdkrachten veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor de Hezbollah in Libanon, die veel besmette leden heeft vanwege de intense contacten met de Iraniërs die geconfronteerd worden met hun eigen Corona-ramp.

Het Iraanse regime spreekt van een officieel dodental van 1.046, maar volgens oppositiebronnen is dat aantal minstens vier keer zo hoog. Dr. Afruz Eslami, een Iraanse arts die ook journalist is, waarschuwt dat minstens 110.000 Iraniërs zullen sterven aan het virus. Hij waarschuwde verder dat als het gezondheidssysteem in Iran instort, dat aantal kan oplopen tot 3,5 miljoen mensen. De reeds gehavende Iraanse economie zal verder instorten als gevolg van de Corona-crisis en dat is goed nieuws voor Israël, dat door het fanatieke regime in de Islamitische Republiek herhaaldelijk met de ondergang wordt bedreigd. Iran zal niet meer over de middelen beschikken om de opbouw van een sjiitische sikkel in het Midden-Oosten te financieren en steun te verlenen aan terroristische groeperingen die het bestaan van Israël bedreigen.

Eindtijd?
Israëli's en Israëlische burgers die in het buitenland wonen die ik de afgelopen week heb geïnterviewd, zeiden dat ze een apocalyptisch gevoel hadden vanwege de groeiende Corona-crisis. Deze stemming wordt weerspiegeld in de sociale media, waar allerlei doemscenario's en Bijbelverzen die wijzen op de Corona-ramp de ronde doen.

Een religieuze Israëli stuurde mij twee Bijbelverzen uit het boek Jesaja in een hoofdstuk over het einde der dagen (26:20-21). In de verzen staat dit: ‘Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.
De Heer zal een ‘groot en sterk zwaard’ gebruiken om vergelding te doen aan ‘de snelle slang’ die ‘het monster (…) in de zee’ is, schreef de profeet (Jesaja 27:1).

Een Joodse blogger uit de VS wees op een vers in Spreuken dat zo'n 1000 jaar geleden door de grote Joodse wijze Rashi is uitgelegd. ‘Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte (machalahoe) steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?’ (Spreuken 18:14). De Aramese vertaling door Jonathan Ben Uziel vertaalt het woord machalahoe in coranei (dat is Aramees voor Corona, oftewel Kroon). Volgens de blogger zei Rashi dat de remedie voor deze ziekte als volgt is: ‘Iemand met een gezonde houding, die probeert een gelukkig leven te leiden en hij laat niet toe dat zorgen hem beïnvloeden, geen macht, inclusief ziekte (zoals Corona) zal in staat zijn om hem te verslinden.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.