Eindelijk serieuze aandacht voor Joods bezit

Thursday, March 05, 2020 |  Edy Cohen
Joden zijn niet alleen verdreven uit de Arabische landen, maar ze verloren daarbij ook al hun bezittingen. Deze eigendommen hebben een enorme waarde.

Afbeelding: Joodse vluchtelingen uit Arabische landen in een Israëlisch vluchtelingenkamp. (Foto: Shutterstock.com)

Voor het eerst is de waarde van de Joodse bezittingen in cijfers uitgedrukt. Het gaat hier over de bezittingen die in Arabische landen moesten worden achtergelaten, of die geconfisqueerd werden door Arabische regeringen.

Sarah Gila Gamliel van het Israëlische ministerie van Sociale Zaken, gaf twee jaar geleden aan een internationaal erkend economisch onderzoekscomité de opdracht om Arabische landen onopvallend te bezoeken om een schatting te kunnen maken van de waarde van de achtergelaten Joodse eigendommen. Die waarde is door het comité nu vastgesteld op tenminste 150 miljard dollar. Het gaat dan wel te verstaan over de waarde die de bezittingen hadden toen de Joden er nog over konden beschikken. De stijging van de waarde in de afgelopen decennia is buiten beschouwing gelaten.

Toen de staat Israël in 1948, 1956, 1967 en 1973 gedwongen werd oorlogen te voeren, gebeurde het steeds weer dat de Joden in de Arabische staten het zwaar te verduren kregen, hoewel ze zich daar eeuwenlang als trouwe burgers hadden gedragen. De Jodenvervolging was tijdens de Zesdaagse Oorlog extra zwaar in Egypte, Libië en Irak. Tienduizenden Joden werden verdreven nadat er racistische wetten werden uitgevaardigd, die in veel opzichten leken op de rassenwetten van Neurenberg onder Hitler. Vaak werden Joden gedwongen afstand te doen van hun eigendommen en moesten ze een verklaring ondertekenen met de belofte dat ze nooit meer zouden terugkeren. Op sommige plaatsen in die landen woonden ze al meer dan drieduizend jaar. In Syrië werd het totale Joodse bezit in beslag genomen en mochten ze het land pas verlaten als ze hun hele vermogen in Syrië spendeerden.

Het aantal Joden dat in Arabische landen woonde voor 1948 bedroeg ongeveer negenhonderdduizend. Het lukte bijna niemand zijn persoonlijke eigendommen te verkopen, om nog maar te zwijgen van het onroerend goed dat de Joodse gemeenschappen toebehoorde. De prachtige synagoges, bedrijven en fabrieken en particuliere huizen zouden in deze tijd van onschatbare waarde zijn.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het februarinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.