Kanaänitische tempel uit Jozua’s tijd opgegraven

Monday, February 24, 2020 |  Yossi Aloni
Tijdens recente opgravingen in het Nationale Park Tel Lachish is een voordien onbekende Kanaänitische tempel uit de 12 eeuw BCE opge­graven in de noordoostelijke hoek van de ruïneheuvel van een grote nederzetting uit de bronstijd.

Lachish, in de buurt van de huidige Israëlische stad Kiryat Gat, was een van de belangrijkste Kanaänitische steden in het land Israël tijdens de middel en late bronstijd. Zijn inwoners hadden de controle over grote delen van het Judese laagland. De stad werd rond 1800 BCE gebouwd en later, rond 1550 BCE, vernietigd door de Egyptenaren. Hij werd herbouwd en nog twee keer verwoest, waarna hij rond 1150 BCE voorgoed verdween. De nederzetting wordt zowel in de Bijbel als in verschillende Egyptische bronnen vermeld en was een van de weinige Kanaänitische steden die tot in de 12e eeuw BCE heeft bestaan.

Het Boek Jozua vertelt dat lang geleden de Israëlieten het Beloofde Land binnentrokken, na een verblijf van 40 jaar in de woestijn. Jozua 10:32 vermeldt: Toen gaf de HEERE Lachis in de hand van Israël, en hij nam het in op de tweede dag. Hij sloeg het met de scherpte van het zwaard en al wat leefde wat daarin was, net zoals hij met Libna gedaan had.

Nu heeft een team van archeologen onder leiding van professor Yosef Garfinkel van het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en professor Michael Hasel van de Southern Adventist University in Tennessee, een venster geopend op de Kanaänitische samenleving die het land in die tijd bewoonde.

Een verslag van de opgravingen werd vorige maand door Yesef Garfinkel en zijn co-auteurs gepubliceerd in Levant, het Journaal van de Council for British Research in the Levant .

'Deze opgraving was adembenemend,' schreef Garfinkel. 'Slechts eens in de 30 of 40 jaar krijgen we de kans om een Kanaänitische tempel in Israël op te graven. Wat we vonden werpt een nieuw licht op het oude leven in de regio. Je kunt het belang van deze vondsten moeilijk overdrijven.'

De inrichting van de tempel is vergelijkbaar met andere Kanaänitische tempels in Noord-Israël, waaronder Nablus, Megiddo en Hazor. De voorkant van het terrein wordt gemarkeerd door twee zuilen en twee torens die naar een grote zaal leiden. Het binnenste heiligdom heeft vier dragende zuilen en enkele ongehouwen 'rechtop staande stenen' die mogelijk hebben gediend als voorstellingen van de tempelgoden. De tempel in Lachish is vierkanter van vorm en heeft verschillende zijkamers, typisch voor latere tempels waaronder Salomo's Tempel.

Cherubijnen in een Heilige der Heiligen zoals in Salomo's Tempel
Naast deze archeologische ruïnes heeft het team ook een aantal artefacten opgegraven, waaronder bronzen ketels, op Hathor geïnspireerde juwelen, dolken en bijlkoppen versierd met afbeeldingen van vogels, scarabeeën en een vergulde fles met de naam Ramses II, een van de machtigste farao's van Egypte.

In de buurt van de heilige der heiligen van de tempel vond het team twee bronzen beeldjes. In tegenstelling tot de gevleugelde cherubijnen in Salomo's Tempel, waren de beeldjes in Lachish bewapende 'pijnigingsgoden'. (Foto: T.Rogovski/IAA)

De letter samech, 2e rij rechts, ingekrast op een voorraadvat. (Foto: T. Rogovski)

Van bijzonder belang was een aardewerk scherf, gegraveerd met oud Kanaänietisch schrift. Daar verschijnt de letter 'samech', die de vorm had van een langwerpige verticale lijn die wordt gekruist door drie loodrechte kortere lijnen. Dit vormt het het oudste bekende voorbeeld van de letter en een uniek exemplaar voor de studie van oude alfabetten.
Alleen de tijd zal leren welke schatten nog ontdekt moeten worden in de oude stad Lachish.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.