Rabbijnen: christenen kunnen bidden in synagogen

Thursday, February 13, 2020 |  Redactie Israel Today
Tijdens een bijeenkomst van vooraanstaande Duitse en Poolse rabbijnen, die deze maand in Polen plaatsvond, werd besloten dat christenen, ook degenen die zichtbaar een kruis dragen, een synagoge mogen binnengaan en bidden.

Dit is een drastische verandering van houding ten opzichte van voorgaande jaren, toen het zichtbaar dragen van christelijke symbolen er meestal toe leidde dat iemand werd gevraagd om een Joods gebedshuis te verlaten.

De laatste jaren echter hebben Joodse gemeenten in Europa zich in een vreemde situatie bevonden, hoe ze moeten omgaan met niet-Joden die staan te popelen om deel te nemen aan de Joodse gewoonten, tradities en aanbidding. Dit fenomeen kwam al eerder voor in Amerika.

Rabbijnen van het onderwijsnetwerk Ohr Torah Stone brachten de kwestie ter sprake op een evenement in Warschau tijdens de Internationale Holocaustdag. Op de vraag of niet-joden in een synagoge mogen bidden, antwoordden de rabbijnen: 'Een niet-Jood die een synagoge betreedt met respect voor de plaats en voor de Joodse gelovigen, mag daar bidden.’

De deelnemers vroegen verder wat te doen als deze niet-Jood zichtbaar een kruis draagt, wat in het Jodendom wordt beschouwd als een symbool van afgoderij. De rabbijnen antwoordden, dat er geen probleem is als de niet-Jood in kwestie geen christelijke geestelijke is.

De rabbijnen zeiden ook dat Joden ook mogen bidden in een hotel, zelfs als er een kruis boven het bed staat. Verdere uitspraken bepaalden dat niet-Joden een Torahrol mogen dragen als ze dat respectvol doen, en dat Joden ook mogen bidden voor niet-Joodse vrienden of ouders.

'Gezien de lange geschiedenis van het antisemitisme in Duitsland en Polen is het een interessante uitdaging dat onze afgezanten in deze tijd worden benaderd door niet-Joden die willen deelnemen aan synagogen en gebeden en kennis willen maken met de Joodse traditie en cultuur', aldus Rabbi Eliahu Birnbaum, directeur van Ohr Torah Stone.

Deze nieuwe realiteit, zo vervolgde de rabbijn, 'vertegenwoordigt zowel een uitdaging als een kans. De religieuze verschillen kunnen niet worden genegeerd, maar we moeten een manier vinden om elkaar te respecteren.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.