Winnaar Israël Prijs: Homo's zijn 'Gehandicapt'

Sunday, February 09, 2020 |  Redactie Israel Today
De Israëlische prijswinnaar rabbijn Ya’akov Ariel ligt deze week onder vuur omdat hij weigert zijn bewering, dat homoseksuelen een geestelijke handicap hebben, terug te nemen.

Ariel, de opperrabbijn van Ramat Gan, een voorstad van Tel Aviv, ontving deze maand de Israël Prijs, de hoogste prijs van Israël voor zijn inspanningen om de bijbelstudie in de moderne Joodse Staat te bevorderen.

Maar sommigen zeggen dat rabbijn Ariel de Bijbel te letterlijk neemt om relevant te zijn in de hedendaagse progressieve maatschappij. In 2016 steunde hij een andere rabbijn, die zich tegen de LGBT-beweging in Israël had uitgesproken, met zijn uitleg dat homoseksuelen 'gehandicapte mensen zijn die lijden aan een reëel probleem'.

Rabbijn Ariel merkte op dat het uiten van trots op iemands seksuele geaardheid ongewoon en abnormaal gedrag is, maar had daarbij (in tegenstelling tot anderen) een medelevende houding.
'We moeten alles doen om hen te helpen,' zei de ontvanger van de Israël Prijs. 'Er zijn medicijnen, psychologische behandelingen, allerlei manieren, medische of geestelijk of verklarende.'

De gepassioneerde tegenstand van de rabbijn wel heeft de openlijke viering van homoseksualiteit doen opleven in de vorm van 'Pride' optochten die jaarlijks de grootste steden van Israël overnemen:
'Er trots op zijn en er publieke legitimiteit voor krijgen?! Dit veroorzaakt het probleem! Heb medelijden met hen. Er is geen plaats voor Pride parades. Waar zijn ze trots op? We moeten de juiste en ware manier vinden om dit probleem goed aan te pakken. Als iemand geen natuurlijke band met het andere geslacht heeft, is dat een handicap. Laten we dit duidelijk maken. Hij kan geen normatief gezin stichten. Dus de gehandicapte heeft een behandeling nodig, heeft hulp nodig – dat is allemaal juist, maar trots? Wat is de trots van de gehandicapten? Wat is er om trots op te zijn?'

Na het winnen van de Israël Prijs weigerde rabbi Ariel zijn eerdere opmerkingen in te trekken, waarbij hij er op wees, dat deze niet alleen op de Schrift zijn gebaseerd, maar ook worden ondersteund door wat tot 20 jaar geleden de officiële professionele definitie van homo­seksualiteit in de Verenigde Staten was.

Homoseksualiteit in de Messiaanse gemeenten
Zoals veel christelijke kerkgenootschappen geeft de Messiaans-Joodse beweging niet graag toe dat ook zij zich moet bezighouden met zaken zoals echtscheiding, abortus en homoseksualiteit.

Tzachi Dahan, een lokale gelovige die vele jaren een homoseksuele levensstijl had, vertelde over zijn strijd, en hoe het lokale Messiaanse leiderschap niet was toegerust of niet bereid was om het onderwerp aan te pakken.

Dahan legde ons uit: 'Messiaanse leiders moeten meer openstaan om over homoseksualiteit te praten, anders zullen onze jongeren gewoon kopiëren wat ze horen in de maatschappij om hen heen, en wat ze horen is niet goed.

'In Israël is het populair om toe te geven aan homo­seksualiteit als een aanvaardbare alternatieve levens­wijze. Jonge mensen stellen in deze tijd Gods Woord niet tegenover de onderliggende inconsistenties van homoseksualiteit.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.