Vredesplan: Wat gebeurt er met onze olijfbomen?

Monday, February 03, 2020 |  Aviel Schneider
Toen ik voor het eerst de landkaarten zag, die in het kader van de Amerikaanse vredesvisie werden gepubliceerd, vielen mij meteen twee groene plekken ten zuiden van de Gazastrook op.

Er zijn daar twee woestijngebieden, dicht bij de Egyptische grens, die aan de Palestijnen zouden worden gegeven in ruil voor land in de bijbelse gebieden Judea en Samaria. Israël claimt land in deze gebieden voor zijn neder­zettingen­blokken en wil in ruil daarvoor Israëlische woestijngebieden aan de grens met Egypte teruggeven.

Wordt onze olijfboomgaard (rode stip) onderdeel van de Staat Palestina?

In de noordelijke zone is een Palestijnse industriële en hightechzone gepland, en 30 kilometer naar het zuiden krijgen de Palestijnen volgens het plan grond aange­boden voor woonwijken en landbouw. Volgens de verstrekte kaarten grenst het toekomstige industrie­gebied aan het gebied waar we de afgelopen jaren onze wijngaarden en olijfgaarden in de zandwoestijn van Nitzana hebben aangeplant. Natuurlijk heb ik direct contact opgenomen met vrienden en collega's in het zuiden, waaronder onze boer en wijnmaker Oren Shalom.

Niemand van ons weet echt zeker wat hij precies moet denken van de twee groene plekken, die in het Amerikaanse vredesplan zijn voorzien.
Sommige mensen nemen de vredesvoorstellen al vanaf het begin niet serieus, omdat de Palestijnen het sowieso niet eens zijn met de visie van Trump op vrede. ‘Dit is absolute waanzin,’ hebben de meesten gezegd.

Anderen waarschuwen, dat in het zuiden onder geen beding dergelijke Palestijnse gebieden mogen ontstaan. Aan de ene kant weet men nog niet precies waar de exacte grenslijn zal liggen, en aan de andere kant is men teleurgesteld dat Israël woestijngebied wil opgeven voor rust in het centrum van het land.

‘Het vergroenen van de woestijn is een goddelijke opdracht’. Bovendien schreef Gilad Sharon in zijn column op de website van Yediot Achronot ook dat de regering haar handen van de Negev-woestijnen moet afhouden. ‘Waarom moeten wij, van alle mensen, de echte pioniers pijn doen die in de woestijn leven, die groen maken en onze grenzen bewaken?’, zei de zoon van wijlen premier Ariel Sharon, die zelf boer in de woestijn is.

En dan kies je een plekje op de kaart, waar tal van plantages, kassen en onze olijfbomen en wijnstokken groeien. Oren en anderen vertrouwen op God dat alles goed komt en dat de woestijn nog groener wordt. Toch was iedereen verbaasd dat de Amerikanen een mogelijke landruil precies in hun gebied hebben voorgesteld. Aangenomen wordt dat dit in overleg met de Israëlische regering is gebeurd. Het feit dat niemand met de mensen ter plaatse heeft overlegd, is voor hen zeer irritant.

We gaan weer olijfbomen planten
Wie had ooit gedacht dat de verlaten hoek in het zuiden, waar we jarenlang samen met u onze wijnstokken en olijfbomen in het zand hebben geplant, nu opeens in het Amerikaanse vredesplan zou opduiken? Trouwens, we planten de volgende 1400 olijfbomen in maart. De streefdatum is 19 maart, en in het najaar zal de tweede boomaanplant dit jaar plaatsvinden. Iedereen die dat wil is van harte uitgenodigd om ten eerste deel te nemen aan de beplanting in de woestijn en ten tweede het historische vredesplan ter plaatse te onderzoeken, namelijk waar precies de twee groene plekken op de kaart van Trump zich bevinden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.