Israël is niet te koop

Sunday, February 02, 2020 |  Charles Gardner
Zal de langverwachte 'Deal van de Eeuw' van president Trump vrede brengen in het Midden-Oosten? De meeste critici zullen het als een dode letter afschrijven voordat de inkt is opgedroogd, maar ik ben er niet zo zeker van.

Zoals voorspelbaar wordt het door de mainstream media beschouwd als zeer gunstig voor Israël, en de BBC wees er al snel op dat de Palestijnse leider Machmoud Abbas niet eens was uitgenodigd voor de onthulling in Washington.

Wat ze niet zeiden was dat de Palestijnen het plan hadden afgewezen, lang voordat de details ervan bekend werden, ondanks de enorme financiële stimulansen die hen werden geboden. En je zou voor je feest geen gast uitnodigen die voortdurend, en in het openbaar, je voorbereidingen op voorhand onzin had genoemd.

Desalniettemin zouden de voorstellen 'de laatste kans' kunnen zijn voor de Palestijnse Autoriteit om haar verlangen naar een eigen Staat te verwezenlijken, aldus Donald Trump. Hij presenteert dus 'een realistische tweestatenoplossing' die de veiligheid van Israël niet in gevaar brengt, iets wat de internationale gemeenschap al heel lang bepleit.

Het probleem, en de waarheid, is dat een twee­staten­oplossing niet echt is wat de Palestijnen willen. Ze willen al het land - 'van de rivier tot de zee' - zoals hun ambtenaren blijven uitspreken, gesteund door een koor van westerse aanhangers, zoals de linkervleugel van de Britse Labourpartij.

Israëls relaties met Arabische landen
Maar de Palestijnen lopen het gevaar om alles te missen, omdat ze steeds meer worden gemarginaliseerd door enkele van Israëls machtigere Arabische buren die ongeduldig worden door het gebrek aan onder­hande­lings­bereidheid van de PA, naast met de voortdurende agressie van Hamas in de Gazastrook. Ik ben geneigd te geloven dat drie Arabische naties vertegenwoordigd waren op de ceremonie van het Witte Huis om het plan bekend te maken.

De realiteit is dat de Saoedi's en andere Arabische Staten nieuwe economische en diplomatieke banden met de Joodse Staat aan het smeden zijn. En inderdaad delen de soennitische moslims een gemeenschappelijk defensiebelang met Israël tegen de agressie van het sjiitische Iran.

Alles bij elkaar genomen komt het Israëlisch-Palestijnse conflict neer op de wrevel van de Arabieren (over het algemeen) tegen de terugkeer van de Joden naar hun oude vaderland in de afgelopen eeuw, als vervulling van veel oudtestamentische profetieën.

Vergeefse pogingen
De Verenigde Naties probeerden dit op te lossen door middel van hun delingsplan van 1947 - een twee­staten­oplossing - maar de Arabieren verwierpen het ronduit en er brak in 1948 oorlog uit tegen de herboren Joodse Staat, toen deze van alle kanten werd aangevallen.

Israël overleefde de beproeving, maar Jordanië heeft Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem illegaal geannexeerd. Israël heeft in de Zesdaagse Oorlog van 1967 dit grondgebied terugveroverd, waarbij de Oude Stad van Jeruzalem voor het eerst in bijna 2000 jaar in Joodse handen kwam. Waren de 'tijden van de niet-Joden' zo vervuld? (Zie Lukas 21.24)

De media-mantra die over 'door Israël bezet' gebied spreekt, is dan ook een misvatting. Het was zeker nooit Palestijns land (hoewel het voor 1917 deel uitmaakte van het Osmaanse Turkse rijk), want Joden stonden in de begindagen van de Joodse hervestiging meer bekend als 'Palestijnen' dan de Arabieren.

Een geschiedenisles: In overeenstemming met de uitgesproken intentie van de Britse Balfour-verklaring van 1917, waarin een thuisland in de regio voor het Joodse volk werd beloofd, werd na de Eerste Wereldoorlog in het Verdrag van San Remo van 1920 de toewijzing door de Volkenbond (de voorganger van de VN) van al het grondgebied van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan, inclusief Judea, Samaria en natuurlijk Jeruzalem, bekrachtigd.

Samengevat: Israël heeft geen enkel land bezet, behalve wat rechtmatig van hen is, niet alleen volgens het internationale recht, maar ook volgens de belofte van God aan Abraham zo'n 4000 jaar geleden, toen hij zei: 'Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn'. (Genesis 17.7-8 HSV).

In het licht hiervan, en van het Verdrag van San Remo dat nooit is ingetrokken, is de volgende zin, geschreven door Larisa Brown, Daily Mail-redacteur Defensie en Veiligheid, overduidelijk onjuist: 'Palestina heeft stukken land verloren aan Israël sinds een VN-resolutie uit 1947 die oproept tot de oprichting van onafhankelijke Arabische en Joodse Staten.'

Een nieuwe poging
Toch tonen president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich toegeeflijk in een poging om de vrede te bereiken door compromissen te sluiten over deze kwestie en land op te geven om een Palestijnse Staat aan hun grenzen toe te laten, ook al stond dat nooit in het oorspronkelijke plan en zou het nog steeds een potentiële bedreiging voor de veiligheid van Israël blijken.

Maar dit is niet genoeg. Het zal nooit genoeg zijn, wat de vijanden van Israël betreft, totdat de Joodse Staat van de kaart wordt geveegd.

Wat Jeruzalem betreft, voorspelde de profeet Zacharias dat de stad 'een bedwelmende beker voor alle volken rondom’ wordt, en 'een een steen die moeilijk te tillen is voor de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf diepe sneden toebrengen.' (Zacharia 12.2-3)

President Trump is het blijkbaar eens met de Bijbelse waarschuwing, dat het het beste is om Jeruzalem onverdeelde hoofdstad van Israël te laten. Volgens de profeet Joël zal het oordeel worden uitgesproken over de landen die Gods volk onder de naties hebben verspreid en zijn land hebben verdeeld! (Joël 3.2).
Op dit punt heeft Machmoud Abbas gelijk: 'Jeruzalem is niet te koop...' Maar het is ook niet van hem.

Gezien de verwijzing van president Trump naar zijn plan als 'een nieuwe dageraad' voor het Midden-Oosten, en de aanwezigheid van veel vorsten en regeringsleiders vorige week tijdens het Holocaust Forum, is de voorspelling van Jesaja zeker treffend: 'En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad' (Jesaja 60.3 HSV).
Inderdaad een nieuwe dageraad - het beste realistische aanbod tot vrede sinds vele jaren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.