Hongarije – een veilige haven voor Joden

vrijdag 31 januari 2020 |  Edda Schmidt
In grote delen van Europa, vooral in het westelijk deel, groeit een gewelddadige vorm van antisemitisme. De leiders van Joodse gemeenschappen in Duitsland en Frankrijk raden Joden aan zich in het openbaar niet als Jood kenbaar te maken. Deze trend is jammer genoeg ook in andere landen te zien.

Afbeelding: De Hongaarse minister-president Viktor Orbán bij de Klaagmuur. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Maar in Hongarije is de situatie heel anders. Het Joodse leven bloeit daar juist op. De regering subsidieert het onderhoud van gedenk­monumenten en de opbouw van het Joodse leven. Joodse begraafplaatsen worden gerestaureerd, er zijn programma’s voor de wederopbouw van synagoges, Joodse onderwijsinstellingen worden gesteund en in Hongaarse steden worden Joodse feesten gevierd. De synagoge Keren Or in Boedapest ontvangt elke vrijdag­avond twee­honderd gasten voor de avond­maaltijd.

De consequent doorgevoerde nultolerantie-politiek van de Hongaarse regering wat antisemitisme betreft, maakt dit mogelijk. Minister-president Viktor Orbán zelf is niet populair binnen de Europese Unie, maar hij is wel een van de weinige fervente verdedigers van Israël in Europa. Onlangs maakte hij de volgende opmerking: ‘We zijn ervan overtuigd dat het bestaan van de Joodse Staat niet alleen belangrijk is voor de Europese Joden, maar dat de veiligheid van Israël ook van wezenlijk belang is voor de stabiliteit van Europa.’ Begin dit jaar wees Orban resoluut de kritiek van de hand, dat zijn land anti­semitisch zou zijn.

In het jaar 2018 schreef David P. Goldmann, dat Hongarije als enige land in Europa veilig is voor Joden. Terwijl de Belgische tv in Brussel geen enkele Jood kon vinden die bereid was op straat een keppeltje te dragen, liep Goldmann vier dagen in één week met een kippa op, door de straten van Boedapest. ‘Niemand keek op van mijn kippa’, schreef hij.

Volgens Orbán is het toenemende antisemitisme in Europa te wijten aan de massa­migratie uit moslimlanden. Orbán: ‘Tegenwoordig heeft antisemitisme een nieuw karakter: De vijandigheid tegenover Joden en Israël wordt door migratie onze samenleving binnengebracht.’ Vervolgens stelde Orbán vast dat het antisemitisme in West-Europa in opmars is, terwijl het in Midden-Europa, waar men zich tegen de massamigratie heeft verzet, juist afneemt. ‘Hongaarse Joden krijgen bescherming van de regering’, aldus Orbán.

De pro-Israëlische politiek wordt bevestigd door een verdrag tussen de Hongaarse regering en de Hongaars-Joodse gemeentes, waarin de Joodse gemeenschap een bijzondere status kreeg toegekend. Joodse instituten krijgen dezelfde financiële ondersteuning als andere vergelijkbare instituten. Een dergelijk verdrag is maar weinig religieuze gemeenschappen aangeboden. 

Dit artikel verscheen in het januarinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.