Het verhaal van een Israëlische christelijke officier

dinsdag 28 januari 2020 |  David Lazarus
Voor Israëlische Joden die hun middelbare school hebben afgerond, is dienst in het Israëlische leger verplicht. Maar steeds meer Arabisch sprekende christenen sluiten zich aan bij de Joden. Sommigen van deze moedige jonge christelijke mannen en vrouwen krijgen doodsbedreigingen en worden geslagen door naburige Arabieren, die de legerdienst als verraderlijk beschouwen.

Lees hier de getuigenis van een jonge soldate en hoe Arabische politici grote problemen veroorzaakten voor deze jonge, toegewijde christen. De situatie werd zo ernstig, dat de Israëlische Knesset een wet aannam om de christenen in het Israëlische leger te beschermen.

Een nieuwe geest in de christelijke gemeenschap in Israël
Het bericht, dat het leger publiceerde over luitenant Hadeel, schetst een compleet nieuw beeld. Hier zie je een heel dorp dat de Israëlische militaire dienst steunt en zich er over verheugt, dat ze erin geslaagd is officier te worden. Nu steeds meer Israëlische christenen dienst nemen in het leger, worden zij, hun gezinnen en gemeen­schappen steeds moediger en bereidwilliger om zich in te zetten voor Israël, ondanks de gevaren waarmee zij niet alleen op het slagveld worden geconfronteerd, maar ook binnen de Arabische en islamitische wereld.

Er zijn meer dan 130.000 christelijke Arabische staatsburgers in Israël. Net als Nadeel zijn enkelen van hen Israëls belangrijkste woordvoerders geworden over het leven in de Joodse natie.

Het is ook interessant, dat Hadeel zichzelf definieert als Israëlische christin en niet als Arabische christin. Dit zou erop wijzen, dat haar geloof in Jesjoea (Jezus) haar primaire identiteit is, maar ze beschouwt zich ook als Israëli, hoewel ze in Israël vooral als een Arabische wordt gezien. Complimenten voor het leger, dat dit prachtige verhaal van deze christelijke officier heeft gepubliceerd.

Arabieren houden van Israël en Joden houden van Arabieren?
Het meest ontroerende deel van dit verhaal is misschien wel, hoe Hadeel zich verbindt met haar Joodse leger­kameraden en hoe zij haar accepteren en blij met haar zijn. Wat een prachtige scène. Dit is het echte verhaal van Israël en ik moedig onze lezers aan om dit en andere verhalen te delen, opdat de wereld de waarheid kent en de waarheid ons bevrijdt van de vernietigende leugens en haat die over Israël worden verspreid.

Laten we bidden voor nog meer moed voor de Joodse en christelijke soldaten van Israël en voor hun moedige boodschap om de Joodse natie samen te verdedigen en een verenigd Israël te ervaren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.