Als er maar vrede was....

dinsdag 31 december 2019 |  Rami Dabbas
‘Over de hele wereld lijden in totaal 78 miljoen mensen honger. Israël is een van de weinige landen die oplos­singen kunnen vinden voor het immense honger­probleem, en het begin van die oplossingen is er al’, zegt Rami Dabbas, onze correspondent in Jordanië.

V ooral in Azië en Afrika is behoefte aan geavanceerde landbouwmethodes en -technologieën, want daar is groot gebrek aan vruchtbaar land, water, energie en materialen.
Maar de grootste reden waarom de levensmiddelen die ze verbouwen niet toereikend zijn, is vooral de enorme bevolkingsgroei.

Israël beschikt over geavanceerde landbouwtechnieken en is, ondanks dat het een klein land is, wereldwijd leidend geworden op dit gebied. Israël heeft bijvoorbeeld een baanbrekende groei in de zuivelproductie weten te bereiken met zijn moderne systemen voor weidegrond en veeteelt.

Omdat de Israëlische prestaties opvallen, komen er steeds meer buitenlanders hier naartoe om kennis op te doen, bijvoorbeeld uit India, Mongolië, of uit de Hoorn van Afrika. Ze schrijven zich in op Israëlische universiteiten en onderzoekscentra.
Veel onderzoeks- en ontwikkelingscentra, en ook de Israëlische regering, zijn meer gericht op hightech-ontwikkeling dan op landbouw. Vooral de ontwikkeling van software en defensie­technologie krijgen veel aandacht. Helaas gaat dit ten koste van de ontwikkeling en vooruitgang op landbouwgebied. Maar ondanks dat, bestaan er in Israël toch nog tweehonderd onderzoeks­centra die gespecialiseerd zijn in landbouw.

Sinds de vijftiger jaren hebben de Joden hun oude land dat braak lag grotendeels weten te ontginnen. De Joodse staat heeft ook enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van landbouw­methodes die nieuw zijn voor de hele wereld.

Maar wat is er aan de hand met de Arabische buur­landen? In mijn vaderland Jordanië heeft de landbouw te maken met complexe en vaak ook fatale problemen. Israël en Jordanië hebben officieel vrede gesloten in het verleden. Maar als die vrede wat meer van harte zou worden beleefd, zou het mogelijk zijn ook de woestijnen in Jordanië tot bloei te brengen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het decembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.