Stop met de Jodenhaat in Palestijnse leerboeken!

dinsdag 10 december 2019 |  Yossi Aloni
Noorwegen bevriest fondsen voor het Palestijnse Ministerie van Onderwijs totdat de lastercampagne tegen Joden en Israël in het leerplan is gestopt. Ook de VN, Groot-Brittannië, de EU en de Verenigde Staten vinden de ophitsing in de Palestijnse schoolboeken onacceptabel.

Onderzoeken van de nieuwste Palestijnse leerboeken hebben een toenemende radicalisering van de inhoud van leerboeken voor het onderwijs aan hun kinderen aan het licht gebracht. Het Noorse besluit om de fondsen te bevriezen heeft directe gevolgen voor zo'n 84 miljoen shekels (meer dan 24 miljoen dollar) die Noorwegen beloofde tot het jaar 2022 rechtstreeks bij te dragen aan het Palestijnse Ministerie van Onderwijs voor het samenstellen en drukken van lesboeken voor kinderen.

In dit rekenboek voor de vierde klas maakt geweld deel uit van de oefeningen. Rekenen wordt onderwezen door de aantallen martelaren van de Intifada's op te tellen.

Voorbeelden van de verontrustende inhoud van de boeken zijn geweld, zelfmoordaanslagen die martelaarschap en terrorisme worden aangeduid. De Noorse regering beschouwt de leerboeken als schadelijk voor het vredesproces en de ontwikkeling van de democratie in de regio, en tevens als onver­ant­woorde­lijke pedagogiek. Volgens het regerings­rapport blijkt uit het onderzoek, dat het Palestijnse onderwijsstelsel destructieve waarden bevordert die onverenigbaar zijn met de Noorse hulp.

In het verslag wordt er ook op gewezen dat voor het eerst alle overeen­komsten en vredes­besprekingen met Israël sinds de Oslo-akkoorden zijn verwijderd. Een groter deel van de inhoud bevordert jihad, geweld en haat. Zo leren de leerboeken bijvoorbeeld aan de vierdeklassers eenvoudige wiskunde van optellen en aftrekken door zelfmoordterroristen te tellen.
Natuurkunde wordt onderwezen met de uitleg hoe de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) de IDF-soldaten met een katapult overweldigt. Er wordt geleerd dat de jihad 'het belangrijkste in het leven' is en dat de dood beter is dan het leven. Statistiek en waar­schijn­lijkheids­rekening worden onderwezen met wiskundige problemen die de leerlingen vragen om de kans te berekenen dat een schot met een wapen Joden zal raken die in een auto passeren.

De bewegingswetten van Newton worden in een natuurkundeboek voor de zevende klas verduidelijkt met een foto van een Palestijnse jongen met een katapult voor IDF-soldaten en een uitleg over de fysieke krachten van de vliegende steen en het uitgerekte rubber van de katapult.

Marcus Chef, CEO van het Impact-SE Instituut, dat de leerboeken bestudeerde en het rapport voor de regering produceerde, zei: 'De Noorse wetgevers zijn tot de enige mogelijke conclusie gekomen nadat ze met eigen ogen het extremisme van de huidige Palestijnse leerboeken hadden gezien. Waarom zouden ze willen dat hun belastingbetalers een hele generatie kinderen steunen die tot geweld worden aangezet? Het was een grote fout dat de onderminister van Onderwijs van Palestina tegen Noorwegen heeft gelogen over de werkelijke inhoud van hun leerboeken. De inhoud is gemakkelijk te controleren en de leden van ons Parlement laten zich niet graag opzettelijk bedriegen'.

Het probleem heeft in Noorwegen tot een mediastorm geleid. De resultaten van het onderzoek van de Palestijnse leerboeken werden op de voorpagina gepubliceerd van Aftenposten, de grootste en meest invloedrijke krant van Noorwegen. Het artikel bevatte een interview met de Palestijnse onderminister van Onderwijs, die op heterdaad werd betrapt, dat hij aan de krant valse informatie gaf over de publicatie in de Noorse media van de door de PA gepubliceerde inhoud. De krant was echter de eerste, die de gewelddadige inhoud van de leerboeken, die op de website van het Palestijnse Ministerie van Onderwijs waren overgenomen, openbaar maakte. Tot zijn verrassing kreeg de onderminister van de PA een boek overhandigd, dat de inhoud onthult, die hij voor de verslaggever probeerde te verbergen.

Noorwegen is niet het eerste land dat maatregelen neemt tegen de nieuwe radicale Palestijnse leerboeken. De afgelopen twee jaar hebben de nieuwe radicale Palestijnse leerboeken, in het kader van een brede campagne van het Impact-SE Instituut, de aandacht van landen getrokken.

Afgelopen augustus publiceerde de VN in een voorbeeldig besluit een rapport, waarin de schoolboeken die in het Palestijnse onderwijssysteem worden gebruikt, worden veroordeeld en waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan de ophitsing.
In april kondigde de Europese Unie aan dat er een formeel onderzoek zal komen om de aanwezigheid van ophitsing in de schoolboeken van de PA te onderzoeken.
In januari van dit jaar heeft het Britse parlement wetgeving tegen de Palestijnse schoolboeken voorgesteld. Vorig jaar heeft de Begrotingscommissie van het Britse parlement aanbevolen om de middelen voor de Palestijnen te bevriezen vanwege de inhoud van de nieuwe leerboeken.
In de Verenigde Staten vordert de niet-partijgebonden wetgeving in het Congres en roept de Amerikaanse regering op om jaarlijks een openbaar verslag te publiceren over de inhoud van Palestijnse studies.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.