Frankrijk: Antizionisme is gelijk aan antisemitisme

maandag 9 december 2019 |  Tsvi Sadan
In Frankrijk worden degenen die Israël haten om wat het is, een Joodse Staat, nu als antisemieten beschouwd. Het Franse parlement lijkt echter niet echt enthousiast over deze nieuwe wet. Volgens anti-zionistische Joden verbiedt deze wet kritiek op Israël.

Het Franse parlement heeft op 3 november een wetsontwerp aangenomen dat als volgt luidt: 'Achter antizionistische acties kan vaak antisemitisme schuilgaan. Haat tegen Israël, omdat het zichzelf als een Joodse gemeenschap ziet, is gelijk aan haat tegen de gehele Joodse gemeenschap.'

154 afgevaardigden stemden voor, 72 tegen. Dit ziet er misschien indrukwekkend uit, maar wanneer je bedenkt dat er 577 parlementsleden in de Franse Nationale Verga­dering zitten, en als je in de verslagen leest, dat tijdens de voorafgaande zitting over de begroting van de sociale zekerheid 550 parlementsleden hebben gestemd, dan zie je een lage opkomst. Dit kan betekenen dat de wetgevers ofwel niet echt over dit wetsvoorstel hebben nagedacht, ofwel een signaal van protest hebben willen afgeven door zich van stemming te onthouden. In ieder geval is het wetsvoorstel aangenomen en in Frankrijk worden degenen die Israël haten om wat het is, namelijk een Joodse Staat, nu als antisemieten beschouwd.

Dit wetsvoorstel is in overeenstemming met het standpunt van president Emmanuel Macron. Begin dit jaar maakte hij zijn standpunt duidelijk, toen de Joodse filosoof Alain Finkelkraut door deelnemers aan de protesten van de gele hesjes tegen de regering werd aangevallen, die hem onder andere een 'vuile zionist' noemden. Macron zei destijds dat antizionisme 'een van de huidige vormen van antisemitisme' was.

Het Franse wetsontwerp komt ook overeen met de definitie van antisemitisme, zoals voorgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Antisemitisme, zo staat er, 'is een bepaalde waarneming van Joden die zich kan uiten in haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht op Joodse of niet-Joodse personen en/of hun bezittingen, op instellingen van de Joodse gemeenschap en hun religieuze instellingen'. Hoewel noch Israël noch het zionisme in deze omstreden definitie wordt genoemd, heeft de IHRA verklaard dat deze definitie ook betekent dat 'elke onrechtvaardige behandeling van de Staat Israël, die gedrag vereist dat niet verwacht of geëist wordt van een andere democratische natie' onaan­vaard­baar wordt gezien.

Joodse zelfhaat
Het gelijkstellen van antizionistische met antisemitisme betekent, dat iedereen die zich tegen het bestaan van de Joodse Staat uitspreekt, een antisemiet is. Of het Franse wetsvoorstel het nu zo bedoelde of niet, het ziet ook antizionistische Joden als antisemieten. Frankrijk is dus veel verder gegaan dan wat Israël zelf als antisemitisme beschouwt. Als Israël de definitie van Frankrijk zou overnemen, zou het elke politieke partij of organisatie moeten verbieden, die probeert van Israël een niet-Joodse staat te maken. Hieronder vallen alle Arabische partijen, ten minste één Joods-Orthodoxe partij en een groot aantal niet-gouvernementele organisaties.

Zoals te verwachten was, hebben liberale Joden zich als eersten tegen deze wet uitgesproken. James Cohen, hoogleraar aan de Sorbonne Universiteit, die met 126 Joodse academici een petitie tegen deze wet heeft ondertekend, heeft in een interview op de avond van 3 december de basis van zijn bezwaar toegelicht. Het is gebaseerd op het inzicht, dat deze wet de definitie van antisemitisme heeft uitgebreid tot iedereen die kritiek heeft op Israël. Maar dat is niet wat de wet eigenlijk zegt. Aan de andere kant heeft de Franse Joodse wetgever Meyer Habib, hoewel hij de wet steunt, niettemin gezegd dat 'het Franse beleid voor de bestrijding van het antisemitisme een mislukking is'. Hoe belangrijk het ook is, het is nog niet duidelijk welke gevolgen deze wet zal hebben voor het Franse beleid ten aanzien van Israël.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.