Nieuwe bevindingen – zou Israël al kunnen beginnen met bouw derde tempel?

Friday, December 06, 2019 |  Bert Boersma
Vorige maand kwam ik iets tegen wat ik tot voor kort nog niet voor mogelijk hield. Het is zo bizar dat zelfs Joodse rabbijnen bij de presentatie moesten huilen en zeiden: ‘Hoe konden we dit gemist hebben?’ Hier is het verhaal.

Sinds de verovering van de stad Jeruzalem in 1967 is er intensief onderzoek gedaan door de Joodse archeologen Benjamin Maser en Ernest Martin, en meer recentelijk door Bob Cornuke. Allemaal hebben zij onomstotelijk aangetoond dat de tempel in de stad van David lag, en niet op de Tempelberg zoals wij die kennen.

Hoe schokkend dit ook mag klinken, er is nog nooit een tempel op de zogenaamde Tempelberg geweest, maar eerder een Romeins fort, genaamd Fort Antonio. Dit fort werd gebouwd om 10.000 man (6.000 soldaten en 4.000 ondersteunend personeel) te huisvesten, aangezien alle Romeinse forten een standaard grootte hebben: 35 acres, of 14,2 hectare.

De traditie om de Joodse tempel op het plateau boven de westelijke muur te plaatsen is zo diep geworteld dat deze schokkende openbaring zo lang mogelijk belachelijk gemaakt en neergehaald zal worden. Als archeologen, zoals de hoog aangeschreven Eli Shukron, openlijk commentaar zouden geven op deze onthullingen, zouden ze waarschijnlijk hun baan verliezen en belasterd worden.
Feit is dat archeologen een Romeins amfitheater onder de Westelijke Muur hebben ontdekt, wat betekent dat de muur geen deel kon uitmaken van de Joodse tempel.

Bob Cornuke is een voormalig FBI-agent en heeft talloze moordzaken helpen oplossen. Hij zei over zijn werk als agent: ‘Als je de juiste verdachte hebt, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.’ Hij vond ook uit dat de Mozesberg in Saoedi-Arabië (Jabal Al-Lawz) ligt, en niet op het Sinaï-schiereiland, zoals de moeder van keizer Constantijn in de vierde eeuw had vastgesteld.
Cornuke heeft hierover een boek geschreven met de titel ‘Tempel: Zou de geschiedenis zo verbluffend verkeerd kunnen zijn?’

Een belangrijk bewijs voor de locatie van de tempel is de Gihonbron, die zich in de stad David bevindt. Koning David veroverde deze stad van de Jebusieten en vestigde de Stad van David. En het was hier – en niet op de Tempelberg – dat hij de dorsvloer van Ornan kocht om offers te brengen aan de Heere op bevel van de Engel van de Heere.

De Romeinen bouwden onder de zogenaamde Tempelberg waterreservoirs die van water uit Zuid-Bethlehem werden voorzien. Deze bron voorzag de duizenden mannen in Fort Antonio van water. Er is gesuggereerd dat de tempel en het fort beide op hetzelfde plateau van de Tempelberg stonden. De manier waarop ze dit verklaren is dat er slechts een klein Romeins fort voor slechts 600 man naast het tempelcomplex op dezelfde heuvel lag. Dit is echter onlogisch. Het Nieuwe Testament vertelt ons immers dat alleen al om de apostel Paulus naar Caesarea te brengen een leger van 470 Romeinse soldaten nodig was. Dat betekent dat de Romeinen slechts ongeveer 130 mannen zouden achterlaten om de massa's opstandige Joden in Jeruzalem onder controle te houden. Ook dat is niet logisch. De Tempelberg is veel te klein voor zowel de tempel als de omliggende gebouwen, samen met een 6.000 soldaten tellend Romeins fort.

De Gihonbron is de enige bron van vers stromend water in Jeruzalem, wat een vereiste was voor de priesterdiensten (Numeri 19). De Romeinse wateropslagplaatsen onder de zogenaamde Tempelberg kunnen alleen stilstaand water bevatten en zijn absoluut ongeschikt voor de tempeldienst van de priesters, die toegang tot vers stromend water nodig hadden. Dit vers stromend water was beschikbaar bij de Gihonbron in de stad van David.

Opgravingen toonden ook een olijfpers in de stad David. Olijfolie was ook nodig voor de zalving van de priesters. Daarnaast werden sleuven gevonden waarin het bloed van de geslachte dieren kon wegvloeien. Een ander overtuigend bewijs dat de tempel in de stad van David lag, is het feit dat archeoloog Eli Shukron daar een gouden belletje vond (zie video op YouTube met het trefwoord 'Golden Bell of the High Priest'). In Exodus 28:34-35 vinden we de beschrijving van de hogepriester, die een mantel droeg met 72 gouden belletjes aan de onderkant van de zoom, afgewisseld met 72 granaatappelballetjes. Röntgenanalyse toonde gouddraden van 4 mm in deze gouden belletjes (ca. 0,5 inch), die fungeerden als klepels. Exodus 28:35 zegt dat het geluid van deze bellen gehoord moest worden wanneer de hogepriester het heiligdom binnenkwam.

Allerlei inzichten zijn ook voortgekomen uit uitspraken van Flavius Josephus, die getuige was van de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Bovendien wijzen talloze Bijbelverzen allemaal in dezelfde richting: 2 Samuël 5:7; Joël 3:17; Psalm 132:8,13; Psalm 2:5; Psalm 26:2; Psalm 102; Psalm 9:11; 2 Kron. 3:1; enz.

Een ander opvallend bewijs is te vinden in Handelingen 21, waar Paulus predikt in de tempel en bijna door de Joden wordt gedood. De Romeinse soldaten dalen van de barakken af via een trap naar de tempel om Paulus te beschermen. Bovenaan de trap vraagt Paulus om met de mensen in het Hebreeuws te spreken. Dan nemen de soldaten hem mee naar de barakken. Ook deze trappen werden door Joodse archeologen ontdekt, als verbinding tussen de tempel en het Romeinse fort, dat nu ten onrechte als de Tempelberg wordt beschouwd. Flavius Josephus schreef: 'Het Fort had uitzicht op de Tempel.'

De huidige tradities met betrekking tot de tempel, die zich naar verluidt op de zogenaamde Tempelberg bevindt, zijn waarschijnlijk geboren in 1099, toen kruisvaarders de berg veroverden en een kruis in plaats van het islamitische halve maan-symbool plaatsten op de Rotskoepel (in die tijd was de koepel niet van goud). De paus verklaarde deze plaats toen tot Templum Domini, de tempel van God.

De gevolgen van deze ontdekkingen zijn verstrekkend. Immers, de Joden zouden nu kunnen beginnen met de bouw van de derde tempel. Ze worden niet langer gehinderd door de aanwezigheid van de Rotskoepel en de Al Aqsa moskeeën. Zij kunnen de tempel in de stad David bouwen. Het Tempelinstituut heeft zich voorbereid op de bouw ervan. Als er ooit een geschikt moment was om de geschiedenis te herschrijven, dan is dat nu wel het geval.

Zie ook: daisypieraldiphotography.com (voor) en Hillel Richman: The True Location of the Temple Mount (tegen).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.