Politieke impasse: een messiaanse kijk op de dingen

Thursday, November 28, 2019 |  Arthur Schwartzman
De Staat Israël staat momenteel op een tweesprong, en dat is al sinds het begin van het jaar het geval. Twee verkiezingen hebben geen perfecte kandidaat opgele­verd. Laten we – zoals Paulus schreef – bidden en danken voor degenen die ons land moeten regeren.

De spelers in de politieke zandbak hebben allemaal geen zin meer. Netanyahu wil niet spelen zonder zijn vrienden, Gantz wil spelen, maar alleen als Netanyahu belooft geen regels op te stellen die hem onschendbaar zouden maken, en Lieberman heeft nog geen beslissing genomen over welke kandidaat hij meer afwijst.

Nadat wij als kiezers onze stem hebben uitgebracht, hebben we geen andere keuze dan te wachten op onze volks­vertegen­woordigers in de Knesset, die op de een of andere manier alles in orde zullen maken. Maar als gelovigen en volgelingen van Christus moeten wij iets doen, namelijk bidden voor onze regeerders, wie zij uiteindelijk ook zullen zijn. We hebben al twee keer onze plicht als burgers gedaan en we moeten toegeven dat er geen perfecte kandidaat is en dat er een of ander compromis moest worden gesloten.

We mogen niet vergeten dat de twee grootste partijen, Likoed en Blauw-Wit, seculier-liberale partijen zijn en ook voor zaken staan die de volgelingen van Jezus nooit zouden steunen. Christelijke partijen zijn klein en krijgen slechts een paar duizend stemmen, voornamelijk uit Arabische dorpen. Religieuze partijen zijn misschien conservatiever over kernpunten, maar ze zijn ook voorstander van anti-missionaire wetten en tegen de immigratie en het huwelijk van messiaanse Joden. We zitten in een dilemma. Op wie we ook stemmen, niemand vertegenwoordigt ons werkelijk.

In 1 Timotheüs 2:2 schrijft Paulus dat we moeten bidden voor alle mensen, 'voor koningen en allen die hoog­ge­plaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.' De hoop van de gemeente in Israël is dat wij als groep erkend worden als een integraal onderdeel van de Israëlische samen­leving, dat we onze Joodse Messias op onze Joodse manier kunnen aanbidden, dat we kunnen trouwen en immigreren en dat we het recht hebben om ons ondanks alles Joods te noemen. We willen groeien en bloeien, dat is onze hoop. Paulus dringt er bij Timotheüs (en bij ons) op aan om te danken voor alle mensen, waaronder ook onze regeerders. Laten we bidden voor hun verlossing en erkenning van de waarheid.

Jezus leerde zijn discipelen hoe ze moeten bidden en eerst het koninkrijk van God moeten zoeken: 'Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel'. Ik hoor veel mensen, vooral in de sociale media, die hun wil projecteren op hun gebeden wat betreft de huidige politieke situatie. Maar God is een almachtige God die leiders aanstelt naar zijn wil, ook al komt dit soms niet overeen met onze wensen en ideeën.

Tijdens een lunchpauze brak er onder mijn collega's een hevige ruzie uit over de politieke situatie. Het ging heen en weer, ieder verdedigde zijn visie op de dingen. Er bleef voor mij niets anders over dan te zuchten. Mijn wereldlijke vrienden hebben niet de vrede die ik heb in de Messias. Een vrede die voortkomt uit de onthechting van dergelijke kwesties. Ik hoef geen kandidaat te verdedigen, omdat ik lid ben van een grotere, veel betere partij - de Partij van de Heer.

In deze tijd van onzekerheid vraag ik u om eerst Gods wil te zoeken, dan te bidden voor de redding van de kandidaten en het resultaat aan God over te laten. Ik vertrouw deze 'koningmaker' meer dan Lieberman.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.