Rabbijnen prijzen Trump voor vervullen Bijbelse profetie

Sunday, November 24, 2019 |  Redactie Israel Today
Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump in eigen land kampt met een golf van kritiek en beschuldigingen van wangedrag, ook van veel Amerikaanse Joden, wordt hij in Israël geprezen als de belangrijkste Amerikaanse leider die Bijbelse profetieën vervult.

In een brief die vorige week naar het Witte Huis is gestuurd, worden Trump en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bedankt voor het terugdraaien van het decennialange Amerikaanse beleid om de Joodse nederzettingen in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria als illegaal te beschouwen.

De brief werd ondertekend door maar liefst 250 prominente Israëlische rabbijnen, waaronder de twee opperrabbijnen van het land, Rabbijn David Lau en Rabbijn Yitzhak Yosef. De brief luidde als volgt:

'Meer dan 2500 jaar geleden stond de profeet Jeremia op en profeteerde dat het volk Israël terug zal keren naar de bergen van Samaria en daar wijngaarden zal aanplanten: ”Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria”. Over de steden van Judea zei Jeremia: ”Zij zullen in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen, wanneer Ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap: Moge de HEERE u zegenen” [Jeremia 31:5 en 23 HSV].

'Wij zijn vereerd om deel uit te maken van een generatie waarin een van deze profetieën wordt vervuld, zoals alle andere profetieën. 130 jaar geleden begonnen Joden uit de gehele wereld terug te keren naar Israël. 72 jaar geleden werden we bevrijd van buitenlandse overheersing. 52 jaar geleden mochten we terugkeren naar Jeruzalem, Hebron en andere steden van Samaria en Judea'.

'Onze vijanden zwijgen nooit en proberen het proces te stoppen. Maar G-d heeft al aan onze voorvader Abraham beloofd: ”Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben” [Genesis 22:17c]. En met onze eigen ogen zien we wat er met ons gebeurt: ”Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u neervallen”. [Leviticus 26:5]'.

'Wij zijn bijzonder blij met de zegeningen van de vrede. Op de prachtige bergen van Israël, op de groeiende Israëlische economie. Dat de wereld de missie van Israël erkent om de wereld te zegenen, geloof te brengen, gerechtigheid te versterken en vrede te brengen. Twee jaar geleden erkenden jullie, de Verenigde Staten, ons met Jeruzalem als onze hoofdstad. Toen was er de aankondiging over de Golanhoogten, en nu zijn we zo ver dat de wettigheid van de nederzettingen in Judea en Samaria wordt erkend'.

'De Verenigde Staten van Amerika was een van de eersten die de oprichting van de Staat Israël steunde. De presidenten van de Verenigde Staten hebben de kant van Israël gekozen en deelden in de visie van de profeten over de terugkeer van Sion en de Staat Israël.

'U heeft nu een bijzondere verdienste dat u de eerste president bent die deze erkenning leidt. Wij zijn er zeker van dat u voor altijd door het volk Israël herinnerd zult worden als iemand die voorop liep en niet bang was. En moge u de belofte vervullen die G-d aan Jozua heeft gedaan: “Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat”. [Jozua 1:9].'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.