Kwart van de Europeanen nog steeds antisemieten

Friday, November 22, 2019 |  David Lazarus
Een op de vier Europeanen, die reageerde op een recente opiniepeiling van de Anti-Defamation League (ADL), heeft nog steeds een negatieve, haatdragende houding tegenover Joden. Antisemitische stereotypen waren relatief aanzienlijk hoger onder moslims.

Het onderzoek werd tussen april en juni 2019 uitgevoerd in 18 landen in Oost- en West-Europa, Canada, Zuid-Afrika, Argentinië en Brazilië. Europese en andere landen met een grote Joodse bevolking, als onderdeel van de ADL Global 100 Index.

Antisemitisme blijft in heel Europa hoogtij vieren en de jodenhaat neemt in de onderzochte landen aanzienlijk toe. Vooroordelen ten opzichte van Joden en samen­zwerings­theorieën over de Joodse overheersing van de financiële wereld en dubbele loyaliteit zijn nog steeds pijnlijk aanwezig en nemen toe.

Naast de verontrustende Europese resultaten bleek uit het onderzoek dat de antisemitische houding in Argentinië, Brazilië, Polen, Rusland, Zuid-Afrika en Oekraïne aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van het onderzoek van 2015.

In Polen, waar de teruggave van Joodse eigendommen die tijdens de Holocaust zijn ontvreemd, de laatste jaren centraal heeft gestaan in een openbaar debat, is de antisemitische houding gegroeid tot 48% van de bevolking, vergeleken met 37% in 2015. Polen, waar de belangrijkste Europese Joodse cultuur en bevolking volledig werd weggevaagd, beweerde nog steeds drie op de vier respondenten dat 'Joden nog steeds te veel praten over wat er met hen is gebeurd tijdens de Holocaust'.

In Hongarije, waar een nationalistische regering campagne heeft gevoerd tegen immigranten, met inbegrip van beschuldigingen tegen de Joodse magnaat George Soros, gelooft 25% van de bevolking dat 'Joden onze nationale cultuur willen verzwakken door immigratie naar ons land te steunen'. De algemene antisemitische index in Hongarije bereikte 42%, vergeleken met 40% in 2015.

'Het is vooral verontrustend, dat ongeveer een op de vier Europeanen dezelfde antisemitische houding aanneemt als voor de Holocaust', zei Jonathan Greenblatt, de wereldwijde directeur van de ADL. 'Dit is een oproep om de strijd tegen antisemitisme in deze landen agressief aan te pakken en om meer veiligheids­maatregelen te nemen voor de Joodse bevolking in die gebieden, waar het aantal gewelddadige antisemitische incidenten toeneemt', aldus Greenblatt.

Het onderzoeken van negatieve houdingen ten opzichte van Joden is slechts één onderdeel van het algemene onderzoek van de ADL-studie. Andere aspecten die werden onderzocht zijn het aantal en de aard van antisemitische incidenten per jaar en enquêtes onder Joodse gemeen­schappen over de mate van antisemitisme die zij ervaren binnen hun gemeen­schappen en in relatie tot het overheids­beleid.

Enkele van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek
Stereotiepe opvattingen over de Joodse controle over het bedrijfsleven en de kapitaalmarkten behoren tot de meest boosaardige en diepgewortelde antisemitische opvattingen. Deze opvattingen komen vooral voor in de onderzochte landen in Midden- en Oost-Europa. Toen de respondenten werd gevraagd of ze het eens waren met het gezegde 'Joden hebben te veel macht in de zakenwereld', was maar liefst 72 procent van de Oekraïners het ermee eens, 71 procent van de Hongaren, 56 procent van de Polen en 50 procent van de Russen.

Joods verraad aan de natie waarin zij verblijven is een ander veelvoorkomend antisemitisch vooroordeel. In Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje gelooft meer dan 40 procent van het volk dat Joden trouwer zijn aan de Staat Israël dan hun eigen land. Dit concept is ook zeer gangbaar in Brazilië (70 procent), Zuid-Afrika (60 procent) en relatief hoog in Canada (25 procent) in vergelijking met de algemene index van alle landen die op 8 procent staat.

Antisemitische denkbeelden waren bij moslims aanzienlijk hoger dan bij andere bevolkingsgroepen - gemiddeld bijna drie keer zo hoog - in de zes onderzochte landen: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd was het Europese islamitische antisemitisme beduidend lager in vergelijking met de peilingen van 2014 in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar het antisemitisme niet in kaart werd gebracht. Misschien kan dit worden toegeschreven aan het feit dat moslims in Europa in contact komen met Joden, met Holocaust studies en met de sociale waarden van acceptatie en tolerantie in die landen.

Uit het onderzoek bleek dat het antisemitisme in Italië en Oostenrijk aanzienlijk is afgenomen. In Italië is er een daling van 11 procent in antisemitische houdingen. In Oostenrijk was er een daling van 8 procent. België bleef echter onveranderd met 24 procent, Duitsland met 15 procent en Denemarken met 10 procent.

In de meeste Europese landen geven weinig mensen Joden de schuld van de immigratie­problemen. Uit de enquête bleek echter dat veel respondenten menen, dat de tradities van hun land in gevaar zijn door de stroom immigranten. Dit is vooral gebruikelijk in Oostenrijk, Denemarken, Hongarije en Nederland, waar ongeveer de helft of meer van de bevolking denkt dat de cultuur en traditie van hun land bedreigd wordt door immigranten. In Zuid-Afrika was 41 procent het eens met de uitspraak 'Joden willen onze nationale cultuur verzwakken door immigranten die ons land binnenkomen te steunen'.

Weinig steun voor de BDS-campagne
In alle onderzochte landen - met uitzondering van Zuid-Afrika - bleek de steun voor de BDS-campagne tegen de Staat Israël relatief laag te zijn. Ondanks het hoge niveau van antisemitisme in Europese landen was de steun voor de boycot van Israël minder dan 15 procent. In Zuid-Afrika, een land dat een boycot heeft meegemaakt tegen de eigen apartheidsregering, steunt 38% van de bevolking de BDS-campagne tegen Israël.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.