Aanklacht tegen PA wegens school in natuurreservaat

Thursday, November 21, 2019 |  Redactie Israel Today
De organisatie Regavim gaat naar de rechtbank met zijn eerste klacht tegen de Palestijnse Autoriteit, wegens de bouw van een school in een Israëlisch natuurreservaat. De nieuw gebouwde school is met geld van de Europese Unie en andere internationale stichtingen gebouwd.

Het is de eerste keer, dat de Palestijnse Autoriteit zich voor de Israëlische rechtbank moet verdedigen tegen een aanklacht in een dergelijke zaak, bericht Arutz Sheva. De aanklagende organisatie Regavim, die zich inzet voor het houden van toezicht op de bouw van de Palestijnse nederzettingen, zei dat zij al eerder andere stappen had geprobeerd, maar voelde zich genoodzaakt om de aanklacht in te dienen toen deze mislukten.

De reden is een school, die door de Palestijnse Autoriteit illegaal is gebouwd in een natuurreservaat dat duidelijk legaal onder Israëlisch toezicht staat. Volgens een bord buiten de nieuw gebouwde school is het gebouwd met geld van de Europese Unie en andere internationale stichtingen. De eigenaar en leider van de faciliteit is de 'Staat Palestina - Ministerie van Onderwijs en Onderzoek'.

Kaart van het gebied. Legenda: Paars = Verplicht Natuurreservaat, Grijs = Staatsgrond. (Bron: Regavim)

Het Nahal Machoch natuurreservaat beslaat ongeveer 18 vierkante kilometer en is gelegen in het noorden van de Judea woestijn. Het strekt zich uit van de berg Baal Hazor tot de Jordaan en de Dode Zee. Nahal Machoch hergergt meerdere zeldzame en beschermde soorten bloemen en is een broedplaats voor veel soorten bedreigde roofvogel.

De Palestijnse Autoriteit spant zich al lange tijd in om haar controle over het grondgebied van Judea en Samaria te vestigen en uit te breiden, ook in de gebieden die krachtens de Oslo-akkoorden volledig onder Israëlische controle staan. Een tactiek in deze 'stille annexatie' is het bouwen van scholen in de betreffende gebieden. De Palestijnse Autoriteit weet dat Israël zich terughoudend opstelt bij het slopen van scholen. Het maakt hier gebruik van.

En inderdaad, de Staat Israël deed niets tegen de bouw van de school toen de organisatie Regavim het ministerie van Defensie, het burgerlijke bestuur en de Israëlische politie opriep om actie te ondernemen. De organisatie was zeer teleurgesteld over de (gebrek aan) reactie van de Israëlische kant en veroordeelt de acties van de Staat. De betrokkenen 'zenden een boodschap naar het grote publiek dat de wet kan worden genegeerd als het hun uitkomt'.

Nadat alle andere maatregelen waren mislukt, diende de organisatie een klacht in. Zij beschuldigt de Palestijnse Autoriteit van het schenden van de Israëlische natuur­bescher­mings­wet, onbevoegd betreden can grond­gebied van de Staat en het schenden van plannings- en bouwwetten schendt. 'De illegale school heeft nu in de absolute zekerheid dat de verdachten (d.w.z. de politie, het burgerlijk bestuur, het ministerie van Defensie) niet in de weg zullen staan bij zijn functioneren, in een officieel natuurreservaat van de Staat, ondanks de rechterlijke bevelen om op te houden die zeal dan niet krijgen, allemaal met de absolute zekerheid dat de beklaagden absoluut niets zullen doen om hen in de weg te staan. "

'Dit is een absurde realiteit', zei Yisrael Gantz, hoofd van regionale raad van Binyamin. 'De Palestijnse Autoriteit bouwt elke dag nieuwe wegen met zware bouw­machines, infrastructuur en scholen - en niemand doet er iets aan om ze te stoppen. We zijn getuige van een fenomeen dat met de dag erger wordt en dat ernstige en verstrekkende gevolgen heeft voor de C-gebieden (het deel van Judea en Samaria, dat volgens het Oslo-akkoord onder Israëlische controle staat) en de Staat Israël is machteloos'. Yisrael Gantz roept Israël op de situatie onmiddellijk onder controle te krijgen en de veiligheid van de staat te waarborgen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.