Britse christenen: Strijd met Gaza is ook onze strijd

Friday, November 15, 2019 |  Charles Gardner
Kunnen de rampen mijn land Groot-Brittannië verband houden met het feit dat Israël niet wordt gesteund in tijden van nood? Voor de verkiezingen in mijn geboortestad Doncaster schreven de kranten over wie de schuld had aan de overstromingen, maar nauwelijks over raketten uit Gaza.

Toch kwamen in de laatste dagen honderden raketten neer op Israël, moeten scholen en bedrijven hun deuren sluiten en waren veel inwoners letterlijk verlamd van angst.

Maar we lijken weinig sympathie voor hen te hebben. Zijn we misschien te graag bereid om het voorbeeld van de BBC te volgen, door te suggereren dat zij het over zichzelf hebben aangeroepen door een vooraanstaande terrorist uit te schakelen, in een poging om de agressors te verzwakken?

Wij in Groot-Brittannië moeten weten dat het huidige conflict in zuidelijk Israël ook ons treft. In zekere zin werd het veroorzaakt doordat onze voorvaderen geloof hebben gehecht aan de Palestijnse zaak door te capituleren voor de Arabische druk. Het hele scenario komt neer op het betwisten van de legitimiteit van de Joodse Staat.

Groot-Brittannië en haar bondgenoten hebben op de conferentie van San Remo aan de Italiaanse Rivièra, bijna honderd jaar geleden, ingestemd met de legitimiteit van de Joodse Staat door een verdrag te ondertekenen waarin het Heilige Land wordt erkend als behorend aan de Joden. Het werd goedgekeurd door de Volkenbond en werd zo internationale recht, dat nooit is afgeschaft. Maar sindsdien hebben Jodenhaters geprobeerd de geschiedenis te herschrijven.

De oorspronkelijke overeenkomst, die de belofte in de Verklaring van Balfour van 1917 bevestigde om al het mogelijke te doen om een vaderland voor de Joden in het toenmalige Palestina te creëren, voorzag in feite in een veel groter grondgebied dan waarover Israël nu beschikt - en zelfs dat wordt betwist.

Maar er is meer aan de hand. De strijd die rond Gaza woedt - mogelijk een repetitie voor Armageddon in het noorden van Israël (zie Openbaring 16.16) - weer­spiegelt de strijd van de eeuwen tussen de hordes van de hel en de legers van God.

De ziedende woede van de vijand van de zielen is niet gemakkelijk te sussen. Dat is waarom als je op zijn hoofd trapt, zoals het Israëlische Verdedigingsleger hebben gedaan, de terugslag hevig zal zijn.

Het gevoel bestaat, dat de IDF strijdt voor de ziel van de westerse beschaving. Ze staan aan de frontlinie, temidden van onderdrukkende regimes die de wereld proberen te onderwerpen aan de fanatieke islam.

Het is ook onze strijd en ik durf te suggereren dat als we als natie (en vooral christenen onder ons) Israël opnieuw omarmen door hen te steunen in hun strijd voor vrijheid, overstromingen en andere rampen misschien wel minder vaak zullen voorkomen. (Gen 12:3, Jesaja 60:12) Bidden we voor de vrede van Jeruzalem? (Psalm 122:6, Jesaja 62:1).

Het conflict in Gaza zou natuurlijk niet mogen plaatsvinden. Israël is uiteindelijk gezwicht voor de internationale druk door zich in 2005 terug te trekken uit de enclave als onderdeel van de 'land voor vrede'-overeenkomst die in 1993 in Oslo is gesloten met wijlen de Palestijnse leider Yasser Arafat. Maar er is nooit vrede gekomen.

De Islamitische Jihad, die de laatste raketten afvuurde, pleegt een dubbele oorlogsmisdaad - door Israëlische burgers aan te vallen en hun raketten vanuit hun eigen woonwijken te lanceren.

Tegelijkertijd heeft het Europees Hof van Justitie discriminerende wetgeving tegen Israël goedgekeurd, die EU-landen verplicht om Israëlische goederen, die in zogenaamde bezette gebieden zijn gemaakt, van een etiket te voorzien.

Ondanks het feit dat er over de hele wereld meer dan tweehonderd slepende territoriale geschillen zijn, heeft de EU nooit een uitspraak over deze gebieden gedaan tot dinsdag, toen zij Israël uitkoos - nog een reden waarom we ons van de EU moeten distantiëren.

De Bijbel vat het probleem als volgt samen: 'Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven, bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!'. (Psalm 92:7-8).

Uiteindelijk wordt het Gaza-debacle in de hele wereld uitgespeeld in de strijd om de zielen van mannen en vrouwen. De vijand zal nooit ophouden met het afvuren van zijn raketten van bedrog en haat, en geen aantal 'vredesverdragen' zal hem sussen.

Met name de prachtige getuigenis van een reservist soldaat, die een paar jaar geleden in dit conflict betrokken was, is relevant voor onze discussie. Tijdens zijn wachtdienst boog Yonatan Perry zich neer om zijn schoenveter vast te binden, net toen een kogel door zijn haar heen schoot. Hij realiseerde zich dat een 'Hogere Macht' over hem waakte, en na een droom van Jezus ging hij op zoek naar de waarheid, wat culmineerde in zijn doop in de Middellandse Zee als een discipel van Yeshoea (Hebreeuws voor Jezus), de Joodse Messias.

Het gaat eigenlijk allemaal om Jezus. Hij probeert de aandacht van zijn uitverkorenen te trekken en moedigt hen aan om Hem aan te roepen in hun problemen. En wij zouden hetzelfde moeten doen: onze Joodse broeders smeken om terug te keren naar de God van Israël, geopenbaard in het vlees door zijn Zoon Jezus Christus. Want het evangelie is tenslotte 'eerst voor de Jood' (Rom 1:16).

Jezus keert terug naar deze wereld, waarschijnlijk eerder dan we verwachten. Een Zuid-Afrikaanse vriend van mij heeft onlangs een levendige droom met mij gedeeld die hij in 2013 had, net voordat de laatste ronde van conflicten in Gaza uitbrak, van een enorme figuur van Christus die boven Jeruzalem stond en van velen die stil en gebroken voor hem stonden – bijna net zoals het beeld, dat de profeet Zacharia heeft geschetst in zijn beschrijving van de tweede komst van de Messias (hoofdstukken 12 tot 14). Mijn vriend heeft me later verteld dat hij die gedeelten niet kende!

Jezus zei dat de wereld gevuld zou zijn met geweld en onrust als hij terugkomt. Dus concentreer je niet op de conflicten, de chaos en de verwarring die je overal om je heen ziet. Kijk naar Jezus! Het gaat allemaal om hem. Temidden van de overstromingen en alle gevechten is Hij ons anker!

Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen; Peace in Jerusalem, en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.