Archeologie: Kamp van Romeins legioen opgegraven

Sunday, November 10, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Een Israëlisch team van archeologen heeft unieke vondsten opgegraven op een terrein vlak bij de beroemde Tel Megiddo in het noorden van Israël. Hier is de legerplaats geweest van het zesde keizerlijke legioen, dat ongeveer 5000 soldaten telde.

De oorsprong van het kamp dateert van het bewind van de Romeinse keizer Hadrianus (117-138 CE). In die tijd waren twee keizerlijke legioenen in de provincie Judea gestationeerd: Legio X Fretensis in Jeruzalem en Legio VI Ferrata in het noorden. Deze laatste werd ingezet tussen de eerste Joodse Opstand (67-70 CE) en de Bar-Kochba opstand (132-136 CE) en bleef gedurende het grootste deel van de derde eeuw in Judea gestationeerd.

Legio VI Ferrata, oftewel het Zesde Gepantserde Legioen, was gevestigd in de Jezreëlvallei bij Tel Megiddo, waar het de keizerlijke wegen kon controleren, met directe toegang tot Galilea en de valleien in het binnenland van Noord-Israël - belangrijke centra van de lokale Joodse bevolking. Tot voor kort was de exacte locatie van het militaire kamp van het zesde legioen niet bevestigd, maar tekstueel bewijs plaatste het in de Jezreëlvallei langs de weg van Caesarea naar Bet She'an, in de buurt van Megiddo.

De prominente archeoloog Yotam Tepper identificeerde, als onderdeel van zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Tel Aviv, restanten van de Romeinse bezetting van het gebied, waaronder munten en dakpannen met de naam van het zesde legioen, geconcentreerd in en rond een groot landbouwgebied bij Tel Megiddo, berichtte Jerusalem Online.

Luchtfoto's en satellietbeelden wijzen op de aanwezigheid van een grote rechthoekige structuur vlak onder het oppervlak, omgeven door inzinkingen, waardoor Tepper het veld als de meest waarschijnlijke locatie van het hoofdkwartier van het zesde legioen kon identificeren. Op basis van dit voorbereidende werk sloot Tepper zich in de zomer van 2013 aan bij het Jezreel Valley Regional Project en begon met het opgraven van het lang verloren gegane kamp van Legio VI Ferrata.

Het team ontdekte defensieve gegraven sleuven naast de fundamenten van een grote muur van ongeveer zes meter breed. Binnen de muur heeft het team kamers blootgelegd, die waarschijnlijk tot een van de barakken van het kamp behoren, met talrijke keramische dakpannen met het merkteken van het legioen, munten, stukjes pantser en nog veel meer. Ze vonden ook wat waarschijnlijk de Via Principalis, de hoofdstraat, van het kamp was.

Deze recente opgravingen brachten resten aan het licht van de straten die door het keizerlijke kamp liepen, evenals waterleidingen en rioleringskanalen. Er werd ook een groot gebouw gevonden, mogelijk de residentie van de commandant van de vesting. Het kamp, ongeveer 300 meter bij 500 meter groot, huisvestte ongeveer 5.000 Romeinse soldaten.

De hele macht van Rome was gebaseerd op haar legioenen, schrijf het dagblad Ha'aretz. Dit waren onafhankelijke eenheden, elk een compleet leger op zich, in plaats van een gespecialiseerd deel van een grotere troepenmacht.
Soms vochten de legioenen samen en verenigden hun middelen en kracht onder een centraal bevel, zoals toen vier legioenen zich onder Titus verenigden voor de belegering van Jeruzalem, in 70 na Christus, om de Joodse rebellen voor eens en voor altijd te verpletteren. Maar meestal stond elk legioen op zichzelf met zijn individuele opdracht.

Het aantal legioenen dat Rome diende, varieerde in verschillende tijden, van 25 of minder tot maar liefst 33 legioenen. Ook het aantal soldaten van het legioen schommelde van ongeveer 4.000 tot 6.000. In de tweede en derde eeuw na Christus bestond het legioen meestal uit 5.000 soldaten. In de Levant van zo lang geleden, ongeveer 1.900 jaar geleden, zouden steden met 5.000 mensen als groot worden beschouwd.

De eerste helft van deze video uit 2017 toont eerdere resultaten van de opgravingen en afbeeldingen van Romeinse soldaten, gevolgd door impressies van de slag bij Armageddon, die hier zou moeten plaatsvinden, en het komende vrederijk.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.