Shabbatslezingen: Geniet, maar drink met mate

Friday, November 01, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Wat zegt de Bijbel over wijn? We lezen over wijn, die het hart van de mensen verheugt, over Timoteüs, die het advies krijgt een beetje wijn te drinken voor zijn maag­klachten, en over Noach, die duidelijk geen maat wist te houden en zich bedronk. Ook Salomo waarschuwde tegen dronken­schap.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Noach zijn:

✡ Torahlezing: Genesis 6:9 – 11:32,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1 – 55:5,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 24:36-46.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Na de zondvloed bewerkte Noach de grond, plantte ook een wijngaard, en maakte wijn, die het hart vrolijk maakt. Daarbij wist hij geen maat te houden, werd dronken en wist niet meer wat hij deed. Twee van zijn zonen gedragen zich respectvol en bedekken hun dronken vader.

En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafeth een kleed, legden het op hun beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei: Vervloekt is Kanaän! Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn! Ook zei hij: Gezegend is de HEERE, de God van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor hem zijn! Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen! En laat Kanaän voor hem een dienaar zijn!.
Genesis 9:20-27 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In zijn boek vol wijze levenslessen waarschuwt koning Salomo tegen dronkenschap en vraatzucht, 'want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen'.

Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn, of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden, en een roes doet verscheurde kleren dragen.
Bij wie is ach, bij wie is wee? Bij wie is geruzie? Bij wie geklaag? Bij wie zijn er wonden zonder reden? Bij wie wazige ogen? Bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om gemengde drank te proeven. Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken, en je hart zal verderfelijke dingen spreken. Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee, en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen. Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek geworden, men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek naar wijn!

Spreuken 23:20-21, 29-35, (small>HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
In zijn onderwijs aan de jonge christengemeenten schrijft Paulus ook over het gebruik van wijn, een volksdrank in die tijd, dat drinkwater niet zo betrouwbaar was. Hij verbiedt wijn niet, maar waarschuwt wel tegen dronken­schap en verslaving. Zoek je vreugde niet in wijn, maar in lofliederen.

Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.

Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst.

Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. .
Efeziërs 5:18, Titus 1:7-8, 1 Timoteüs 5:23 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.