Archeologie: Opgraving toont historische realiteit Edom

Monday, October 28, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Bij opgravingen is gebleken dat Edom, het stam­gebied van de nakomelingen van Jakob's broer Esau, als koninkrijk bestond in de tijd van Mozes en Jozua. Een netwerk van kopermijnen en smelterijen in de Timna vallei wijst op een bloeiende en rijke samen­leving.

Afbeelding: Opgravingen van een oude kopermijn als onderdeel van het Central Timna Valley Project van de Universiteit van Tel Aviv. Waren dit de legendarische mijnen van koning Salomo? (Foto: E. Ben-Yosef/ Central Timna Valley Project)

In Psalm 60 beschrijft de Psalmist de totaliteit van Gods overwinning op de vijanden van Israël, en hij proclameert: 'Moab is mijn wasbekken; op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea juich ik'. Dit is slechts één van de meer dan honderd vermeldingen van Edom in het Oude Testament.
De Edomieten waren afstammelingen van Esau, Jakob's oudere broer. Het Genesis-verslag van de ruziënde tweeling beschrijft Esau als helemaal rood bij zijn geboorte. Esau, weet u nog, verkocht zijn geboorterecht aan Jakob voor een kom rode linzenmoes. Edom betekent 'rood' in het Hebreeuws; zo werden Esau's nakomelingen bekend als Edomieten.

In de loop der jaren betwijfelden veel geleerden of de Edomieten zelfs maar bestonden, althans zoals beschreven in die Bijbelse verslagen. Zij beschouwden vooral de beschrijving van de Edomieten in de Pentateuch als overwegend mythisch. Het echte Edomitische rijk, zo geloofden zij, ontstond drie of meer eeuwen later, tijdens de laatste periode van de verdeelde monarchie van Israël, en werd 'teruggelezen' in het verhaal van de Exodus.

Nou, deze geleerden hadden het mis, schrijft Christian Headlines. Onlangs vond een team dat in de Israëlische Timna-vallei opgravingen deed, bewijzen van een 'bloeiende en rijke samenleving' die teruggaat tot de 12e eeuw voor Christus. Dat bewijs was een uitgebreid netwerk van oude kopersmelterijen, gevonden in de delen van Israël en Jordanië die de Bijbel met Edom associeert.

Zoals teamleider Ezra Ben-Yosef aan de Jerusalem Post vertelde, was het smelten van koper, gebruikt voor wapens en gereedschap, in wezen de hi-tech van de oudheid. Gezien hoe complex het proces is, zou elke maatschappij die verantwoordelijk is voor dergelijke faciliteiten waarschijnlijk technologisch geavanceerd en politiek goed georganiseerd zijn.


In Khirbat en Nahas, Jordanië, werd meer dan 6 m afval van koperproductie opgegraven. De opgegraven materialen van deze en andere sites werden gebruikt om meer dan vier eeuwen van technologische en sociale ontwikkeling in het bijbelse Edom te volgen. (Foto: T. Levy).

Het onderzoeksteam van de universiteiten van Tel Aviv en Californië onderzocht vondsten van oude koper­mijnen in Jordanië en Israël volgens het 'punctuated equilibrium' model, dat uitgaat van geïsoleerde momenten van snelle specialisatie tussen lange perioden waarin weinig of niets veranderd, om een tijdlijn op te stellen van de ontwikkeling van de koperproductie van 1300 tot 800 BCE. In het onderzoek vond men een significante agname van de hoeveelheid koper in de slakken (het afval na het smelten), aan de kant van de Arava, wat op een verbetering van het proces wijst. Die zou het gevolg zijn van de militaire invasie van farao Shosheng I (de Bijbelse Shishak) die in de 10e eeuw BCE Jeruzalem binnenviel. Die zou gezorgd hebben voor technische vooruitgang in de koperproductie en -handel, waardoor vanaf de tweede helft van de tiende eeuw BCE de slakken minder koper bevatten.

Deze periode valt samen met de opkomst van de bijbelse Edom, zoals vermeld in Genesis 36:31, die een vroeg. Edomitisch koninkrijk, voor de tiende eeuw BCE, als volgt beschrijft: 'Dit zijn de koningen die in het land van Edom regeerden voordat een koning over de Israëlieten regeerde.

Volgens Ben-Yosef 'zijn deze nieuwe bevindingen in tegenspraak met de opvatting van veel archeologen dat [de regio die geassocieerd wordt met de bijbelse Edom] werd bevolkt door een losse alliantie van stammen'. In plaats daarvan 'komen ze overeen met het bijbelse verhaal dat er hier een Edomitisch rijk was'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.