In het begin was er een toekomst

Friday, October 25, 2019 |  David Lazarus
Deze Shabbat na de najaarsfeesten begint het Joodse volk, bij het wekelijks voorlezen van een gedeelte uit de Torah, de boeken van Mozes, weer bij het boek Genesis. 'In het begin' brengt ons terug naar de behoefte aan een nieuwe start naar een betere toekomst.

Individueel gaan we terug naar het begin, omdat we moeten leren van de lessen uit het verleden om betere mensen, echtgenoten, ouders, buren en vrienden te worden.

Als natie moeten we teruggaan naar Genesis om de moed en nederigheid te vinden om zelfbewust onze ziel te onderzoeken, wat nodig is om enkele cruciale correcties aan te brengen. Het is weer in het boek Genesis waar we onze weg kunnen vinden om ons te gaan onttrekken aan het politieke en morele drijfzand waarin we zijn gezonken. Om ons te ontworstelen aan de verdeeldheid die onze samenleving en regering heeft verlamd, moeten we teruggaan naar 'In het begin' (Bereshit, Genesis), waar we de moed kunnen ontdekken om te hopen op een betere toekomst.

Hier zien we hoe Adam en Eva, nadat ze uit de gratie zijn gevallen en zijn verbannen uit de Hof van Eden, geconfronteerd worden met hun menselijke zwakheid. Zelfs al moeten ze zweten om te overleven door een eindeloze fysieke en emotionele pijn, ze vinden op de een of andere manier de kracht om de vervreemding van een wereld vol dorens en distels te verduren.

Ook Noach moet - na de onvoorstelbare chaotische golf van wereldwijde verwoesting - een Brave New World alleen met zijn familie onder ogen zien.
En Abraham en Sara, gescheiden van hun thuis, geboorteplaats en gemeenschap, worden geconfronteerd met een wereld die verteerd wordt door afgoderij, gewapend met slechts één God en een boodschap van geloof.

Dit is het begin van de verhalen van onze helden die ons met hun moed laten zien dat ook wij voldoende kunnen geloven om opnieuw te beginnen en er doorheen te vechten, hopend op een betere toekomst. De moed om de onmogelijke droom onder ogen te zien door elke ochtend op te staan en opnieuw te beginnen.

Meer dan enig ander volk op deze planeet hebben Joden te maken gehad met de bandeloze wreedheid van een gevallen wereld. We hebben het niet alleen overleefd, wij zijn tot bloei gekomen. We zijn zelfs nu teruggegaan naar ons vaderland van waaruit we nooit meer zullen worden ontworteld, hoewel we nu pas weer aan het begin van onze reis als natie en volk staan.

Wat het nieuwe jaar zal brengen, kunnen we niet weten, maar we kunnen de moed vinden om samen onze toekomst tegemoet te treden. Want het is de moed van de hoop die zal bepalen of we omhoog of omlaag gaan op de spiraalvormige 'trap naar de hemel' op de levensweg. Ik, bijvoorbeeld, kies voor hoop voor het jaar 5780.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.