Blinde Zuid-Afrikaanse kerkleiders steunen BDS

woensdag 23 oktober 2019 |  Charles Gardner
De Zuid-Afrikaanse Anglicaanse kerk heeft zijn anti­semitische stand­punt openlijk bevestigd door zijn steun aan de BDS-beweging uit te spreken. De kerkelijke leiders nemen zo een antisemitische houding aan tegen­over degenen aan wie zij alles te danken hebben.

Door te ontkennen dat de moderne Joodse Staat verbonden is met de oude Israëlieten die ons de Bijbel hebben gegeven, graven zij zich dieper de hel in door een boycot van de natie goed te keuren. Zo nodigen zij zichzelf uit tot een vloek (Genesis 12:3) door op tragische wijze het politiek correcte standpunt van hun eigen regering te volgen, in tegenstelling tot veel andere Afrikaanse landen.

Op hun synode van 26 september keurden zij unaniem een resolutie goed ter ondersteuning van de Boycot-, Desinvesteringen- en Sancties-campagne (BDS) tegen Israël, waarin zij hun standpunt theologisch recht­vaardigden door te zeggen: 'De huidige politieke natiestaat Israël en het Israël in de Bijbel moeten niet met elkaar verward worden, en ook de ideologie van het zionisme en de religie van het Jodendom mogen niet met elkaar verward worden'.

De Zuid-Afrikaanse opperrabbijn dr. Warren Goldstein noemde deze verklaring 'onaanvaardbaar', en veroor­deelde de resolutie als geheel als 'moreel beledigend en gebaseerd op een volledige verdraaiing van de geschiedenis'. Hij zei verder, dat vergelijkingen met de apartheid niet alleen onwaar waren, maar ook de slachtoffers van echte apartheid beledigden.

De in Kaapstad wonende dominee John Atkinson, internationaal voorzitter van het Church’s Ministry among Jewish people (CMJ), een Anglicaanse zendings­organisatie onder de Joden, die 210 jaar geleden mede door William Wilberforce werd opgericht, zei dat het een trieste dag was. Commentaar gevend op de website van de kerk, voegde hij toe: 'De mensen die hun eigen geschiedenis vergeten zijn gedoemd om die te herhalen. [Er was] geen erkenning van eeuwen van antisemitisme en gewelddadige acties tegen Joden in Europa door de kerk, noch van de opkomst van antisemitisme in de hedendaagse samenleving. Deze resolutie is eenzijdig en slecht geïnformeerd - precies datgene waartoe ze anderen oproept om dit te vermijden.'

Vervangingstheologie
Het standpunt van de Zuid-Afrikaanse anglicanen gaat hiermee in de voetsporen van de presbyterianen in de Verenigde Staten en de methodisten in het Verenigd Koninkrijk die, in hun terug­gevallen toestand, gemakkelijk verstrikt raken in een wereldse houding ten opzichte van Gods uitverkoren volk.
Het is een volstrekt onbijbelse visie die algemeen bekend staat als Vervangingstheologie - het beweren dat de Kerk Israël heeft vervangen in Gods genegenheid en doeleinden.

Helaas is het geen nieuw fenomeen, maar gaat het terug naar de vroege Kerkvaders die het samenvallen van de Joodse ballingschap uit Israël in het jaar 70 (na een opstand tegen de Romeinen) met de opkomst van het Christendom, als bewijs gebruikten om aan te tonen dat de zegeningen (maar niet de vervloekingen) die aan Abrahams zaad waren beloofd, nu exclusief gereserveerd waren voor Christenen.

Maar het plaatst vraagtekens bij het karakter van God, die verscheidene verbonden met Israël heeft gesloten, die Hij heeft gezworen nooit te verbreken. Hoewel hun verbanning inderdaad een straf was voor het niet-erkennen van de komst van de Messias, staan de Schriften vol met beloften van hun uiteindelijke terugkeer uit de vier hoeken van de aarde.

Hoe kan dit in hemelsnaam op de kerk worden toegepast? Naar welk land zou men ons kunnen zien terugkeren uit het noorden, zuiden, oosten en westen? Zulk denken verblindt ons voor wat God doet om Zijn volk naar hun oude land te herstellen ter voorbereiding op de tweede komst van Zijn geliefde Zoon.

Net zoals Joden (als geheel) zijn eerste komst niet hebben erkend, zo lopen veel van de niet-Joden van vandaag het gevaar, dat ze Gods hand niet (h)erkennen in de terugkeer naar Israël van zeven miljoen Joden - en dat aantal loopt nog steeds op - in de afgelopen 70 jaar. Het is het grootste teken van onze tijd, maar veel gelovigen lopen rond met hun ogen dicht.

De groeiende beweging van Joodse volgelingen van Jezus is zeker een verder bewijs van hun beloofde herstel - eerst naar het land, en vervolgens naar hun Heer (Ezechiël 36:24-26).

Hoewel de kerk in Groot-Brittannië minder openlijk anti-Israël is geweest dan die in Zuid-Afrika (of de Britse Labour Party, wat dat betreft), denk ik dat het eerlijk is om te zeggen dat de meeste van onze kerken, niet in de laatste plaats door hun stilzwijgen, effectief de vervangings­theologie hebben aangenomen.

Ik voel in mijn geest een grote nood - dat velen zich in het dal van de beslissing bevinden en een oordeel over de naties dat voor de deur staan (Joel 3:2). Als legers optrekken tegen Israël zouden we naar Jeruzalem moeten kijken om de tijden te verstaan.

Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.