De valkuil van politieke intriges en samenzweringen

Friday, October 18, 2019 |  David Lazarus
De politieke intriges, die Israël tot op heden teisteren, zijn niet nieuw. De Bijbel staat vol met samen­zwerings­theorieën die koningen ten val hebben gebracht, naties hebben verdeeld en de harten van dappere mannen en vrouwen hebben doen smelten.

David's zoon Absalom verzon het verhaal, dat de koning niet geïnteresseerd was in het luisteren naar het volk en dat alleen hij, Absalom, een eerlijke en genadige rechter zou zijn over hun grieven. Absalom 'stal de harten' van het volk Israël en was door het verspreiden van zijn leugens in staat hen naar een burgeroorlog tegen zijn vader, koning David, te leiden (2 Samuel 15). Absalom's samenzwering werd zo vaak herhaald, dat zelfs de mensen die van David hielden, opstonden en tegen Gods gezalfde leider streden.

Uiteindelijk kwam de waarheid aan het licht en toen de mensen Absalom's plan begrepen, om David te vernietigen, betaalde hij met zijn leven. Maar de leugens hadden wortel geschoten en het koninkrijk was voor altijd in tweeën gedeeld: Juda en Israël.

En de samenzweringen bleven maar komen. Amazia, koning van Juda, rekende af met 'de dienaren die zijn vader, de koning, (Joas ) hadden gedood', (2 Koningen 14:5). Eerder lazen we dat Joas's dienaren tegen hem hadden samengezworen en hem hadden vermoord (2 Koningen 12:20-21).
Koningin-moeder Athalia werd vermoord toen haar kleinzoon Joas op zijn troon werd hersteld (2 Koningen 11:14), en zo werd Joas, die door de ene samenzwering op de troon was gekomen, het slachtoffer van een andere samenzwering.

Net als Amazia, zelf een samenzweerder, wordt hij het slachtoffer van een samenzwering (2 Koningen 14:19) toen hij werd vermoord en zijn zoon, Azariah, tot koning werd gemaakt.
In het volgende hoofdstuk lezen we over Hosea de zoon van Ela, die een samen­zwering opzet tegen Pekah de zoon van Remalia om hem te te doden en koning te worden in zijn plaats (2 Koningen 15:30). Later werd hij in de gevangenis gezet vanwege een andere samen­zwering tegen de Assyrische koning (2 Koningen 17:4).

En dat is nog maar het begin! Samenzweringen en complottheorieën worden tot op de dag van vandaag gebruikt om presidenten te kiezen, oorlogen te beginnen en vijanden te vernietigen.

Om een beter begrip te krijgen van het probleem met samen­zwerings­theorieën, kan het nuttig zijn om het Bijbelse woord in het Hebreeuws voor samenzwering te overwegen: קֶשֶׁר kesher. Letterlijk betekent dit samenhang, verbinding, knoop, en ook samen­zwering. Samen­zweringen binden zowel de samen­zweerder als het slachtoffer ervan in een rommelig doolhof van complotten en subcomplotten, die de partijen aan elkaar en aan hun leugens binden, wat steeds moeilijker te ontrafelen wordt – net als een nat geknoopt touw.

Het steeds terugkerende gebruik van kesher in de verhalen van de koningen van Juda en Israël onthult een aantal belangrijke principes voor ons begrip van de moderne politiek, waarin samen­zwerings­knopen welig tieren.

Het idee, dat de koning door God gezalfd en dus heilig was, eindigde met koning David. David was de eerste en laatste koning die niet bereid was om een plan te maken tegen zijn aartsvijand, koning Saul, ook al bleef Saul proberen hem te doden (afbeelding).
David wilde zelfs niet eens een complot tegen zijn zoon Absalom, die de harten van Israël tegen zijn vader had gekeerd, en David huilde bitter toen zijn commandant Joab Absalom, tegen zijn bevelen, doodde.
Zelfs wanneer een koning van Israël en Juda 'deed wat goed is in de ogen van God', staat er vaak de toevoeging, 'maar de koning deed niet zoals David'. Dat wil zeggen dat zij intriges gebruikten om op de troon te blijven.

Zelfs politieke loyaliteiten werden niet als onbreekbaar beschouwd. De ene na de andere koning negeerde overeenkomsten en verbonden die met naties waren gesloten, zowel met vrienden als vijanden, en zelfs met hun eigen families. Dit wekte de woede van de profeten om hen op deze kesher aan te spreken.
Samen­zwerings­theorieën over de Heer Zelf, door Zijn bedoelingen te verdraaien zodat ze iets anders betekenen, om de een te bevoordelen boven de ander, waren bijzonder beledigend (Jesaja 8:12; Jeremia 11:9; Ezechiël 22:25).

Wij zouden er verstandig aan doen, de waarschuwingen van deze profeten ter harte te nemen en na te denken over de waarheid dat onze intriges, samenzweringen en minachting voor hen die ons in het verleden hebben geholpen, uiteindelijk 'een strik en een valkuil zullen worden waarin we zullen vallen en waarin we zullen worden gebroken en verstrikt'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.