Archeologie: Goliath's stad Gath blijkt veel groter

Monday, October 14, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
In de Filistijnse stad Gath, waar de reusachtige Filistijnse krijger Goliath werd geboren en ooit woonde, hebben archeologen overblijfselen ontdekt die ouder en indrukwekkender zijn dan de bij eerder opgravingen ontdekte, die uit de 9e en 20e eeuw BCE dateren.

Op de site, bekend als Tell es-Safi, zijn recent restanten ontdekt die er op wijzen, dat de stad Gath op zijn hoogtepunt was in de 11e eeuw BCE, ten tijde van Goliath, schrijven de Jerusalem Post en Ha'aretz.

Die monumentale ruïnes zijn in de laatste maanden opgegraven, een meter beneden de restanten van een latere, al goed onderzochte, Filistijnse stad. De archeologen zijn dus op een oudere stad gestuit, waar latere generatie bovenop hebben gebouwd. Bij de eerdere opgravingen gedurende tientallen jaren zijn tempels, huizen van baksteen en grote oliepersen gevonden, die het beeld schetsen van een bloeiende stad van 50 hctare en 5000 tot 10.000 inwoners.


Een van de poorten van de onderste stad Gath uit de 11e tot 9e eeeuw BCE, de stad van Goliath. (Foto: prof. Aren Maeir, Bar-Ilan Universiteit).

Goliath was de Filistijn die in één gevecht werd verslagen door David uit Bethlehem, de latere tweede koning van Juda en Israël, (1 Samuel: 17). Naast Gaza, Askelon, Asdod en Ekron was Gath één van de vijf Filistijnse steden, tot deze in ca. 830 BCE door de Aramese koning Hazael werden veroverd en verwoest. (Amos 1, 2 Koningen 12).

Hoewel archeologen al tientallen jaren weten dat Tell es-Safi de ruïnes van Goliath's geboorteplaats bevatte, onthult de recente ontdekking onder een reeds bestaande plaats dat zijn geboortestad, met hoge muren van grote stenen, een plaats van nog grotere architectonische grootsheid was dan de stad Gath van een eeuw later.


Opgraving van de fortificaties van Gath. (Foto: Tell Es-Safi/Gath Archeological Project).

Voor Prof. Aren Maeir van de afdeling archeologie van de Bar-Ilan Universiteit, die de ontdekking bij Tell es-Safi leidde, bieden de vondsten een manier om de Bijbelse verslagen van massale reuzen zoals Goliath te begrijpen, terwijl er geen archeologisch bewijs is om ze te verifiëren.

"Er zijn in de opgegraven graven geen skeletten van bijzonder lange mensen aangetroffen," zei Maeir. Hij suggereerde in plaats daarvan, dat de mythische verhalen van de Bijbel een weerspiegeling zouden zijn van hoe een samenleving de prestaties van haar voorouders allegoriseert, vanwege de enorme bouwsels die zij achterlieten. "Gath was de grootste stad in het land van die tijd, en lijkt een zeer indrukwekkende architectuur te hebben gehad," zei Maeir. "De Filistijnen waren de dominante cultuur in de regio, zowel politiek als militair en waarschijnlijk ook in cultureel opzicht'.

De herinnering aan deze dominantie, zo zei hij, en de aanwezigheid van de fysieke overblijfselen van de samenleving, inspireerde de traditie dat de inwoners van Gath reuzen waren, een thema dat ook in andere Bijbelse verhalen voorkomt.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.