Geweldscrisis in Arabische sector deels eigen schuld

Thursday, October 10, 2019 |  Edy Cohen
De Gezamenlijke Arabische Lijst, na de recente verkiezingen de derde grootste partij van de Knesset, geeft het Israëlische establishment de schuld van de gewelds­crisis in de Arabische sector, maar negeert de onder­liggende problemen in hun eigen samen­leving.

Ayman Odeh, die de lijst leidt, riep vorige week op tot een algemene staking om te protesteren tegen de toenemende criminaliteit in de Arabische gemeen­schap­pen en steden in het hele land. Veel Arabische gemeen­schappen demonstreerden tegen wat zij 'het gebrek aan betrokkenheid van de overheid bij de bestrijding van misdaad en geweld' noemden.

Israëlische Arabische gemeenschappen lijden inderdaad onder ernstige problemen, waaronder illegale wapens in bijna elk huis, huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen. In veel Arabische steden neemt de criminaliteit toe en de moorden tussen clans zijn routine geworden. Arabische Knessetleden beschuldigen premier Benjamin Netanyahu en minister van Binnenlandse Zaken Gilad Erdan persoonlijk, van wat zij als een gebrek aan initiatief beschouwen om deze problemen in de Arabische sector aan te pakken.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de toename van de criminaliteit in de Arabische samenleving in Israël, te beginnen met de structuur van de gezinseenheids en met bepaalde Arabische tradities en gewoonten. Voeg daarbij de moeilijke economische en sociale omstandig­heden in de Arabische gemeenschappen en de algemene vijandigheid ten opzichte van het Israëlische establishment, en het was onvermijdelijk dat het misdaadcijfer zou stijgen.

Er moet zonder twijfel iets worden gedaan om deze problemen aan te pakken. Tot nu toe ontvangen veel Arabische steden onvoldoende overheidsgeld om deze problemen aan te pakken. Zo zijn er bijvoorbeeld veel te weinig politiebureaus in de Arabische gemeenschappen, waardoor ze weinig afschrikking hebben en bijna geen wetshandhaving.

De Israëlische regering heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om te investeren in gemeen­schaps­middelen in de Arabische sector. Onlangs zijn er vier nieuwe politiebureaus opgezet en is een operatie gestart om illegale wapens in beslag te nemen. Ieder die een wapen inlevert, zal niet door de autoriteiten worden vervolgd. Daarnaast heeft de regering beloofd om extra Arabischtalige politieagenten te rekruteren voor de onrustige gebieden.

Hoewel er sprake is van verwaarlozing door de regering, is een groot deel van het probleem dat hooggeplaatste Arabische functionarissen het Israëlische (lees: Joodse) establishment de schuld geven van al hun problemen, zonder dat zij enkele van de achter­liggende en fundamentele problemen onderzoeken die hun eigen samenleving teisteren.

Het is duidelijk dat een groot deel van de toenemende criminaliteit het gevolg is van het aanzetten van Arabische politieke leiders en het vasthouden aan gewelddadige tradities. Zo bestaat er in de Arabische wereld bijvoorbeeld een traditie van het schieten met geweren om een bruiloft te vieren. Veel mensen zijn gewond geraakt of zelfs gedood door deze gevaarlijke praktijk, die niet alleen in Israël, maar in de hele Arabische wereld voorkomt.

Een ander probleem dat uniek is in de Arabische cultuur is moord omwille van de waardigheid van het gezin. Vrouwen (moeders, dochters, zusters) worden vaak vermoord als er zelfs maar een vermoeden bestaat dat ze voor het huwelijk intieme relaties hadden, of als ze verdacht worden van het verbreken van een andere familiewaarde of traditie. Dit probleem komt vaker voor bij de bedoeïenen in het zuiden van het land, maar is te vinden in de hele Arabische Israëlische gemeenschap.

Vijandigheid tegen de politie
In de afgelopen jaren heeft de Israëlische politie uit angst voor hun eigen veiligheid verschillende Arabische gemeenschappen in het noorden van het land niet betreden. Er is veel vijandigheid bij de Arabische burgers tegen het Israëlische establishment en velen beschouwen de politie als hun vijand. Daarom worden er voor veel misdaden nooit klachten ingediend. Dit gebrek aan samenwerking leidt alleen maar tot meer geweld en criminaliteit. De keren dat politieagenten de Arabische gemeenschappen zijn binnengekomen om de misdaad te bestrijden, zijn ze aangevallen met stenen en brandbommen.

De Arabieren in Israël moeten begrijpen, dat als ze vrede en veiligheid willen, ze de politie haar werk moeten laten doen. Het wantrouwen tussen de politie en de Arabische burgers helpt geen van beide partijen en vergroot alleen maar de criminaliteit en het geweld.

Maar de Staat Israël moet wel meer investeren in de Arabische sector. Dat is de verantwoordelijkheid van de regering. Tegelijkertijd kan de politie weinig doen zonder de medewerking van de Arabische leiders en burgers. Arabische politici en overheidsfunctionarissen moeten hun kiezers leren en aanmoedigen om samen te werken met de politie, en ze moeten ophouden met het bevorderen van verdeeldheid en het aanzetten tegen het establishment. Ze moeten de werkelijke en actuele problemen in de Arabische gemeenschappen erkennen en de politie in staat stellen de wet naar behoren te handhaven.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.