Op Yom Kippoer verzegeld in het Boek des Levens

Thursday, October 10, 2019 |  Tsvi Sadan
Ik ken geen ander volk, dat een dag op zijn agenda heeft waarop mensen elkaar toewensen, dat ze verzegeld zijn in het Boek des Levens. Ook weet ik niet hoe alle gebeden tijdens de Grote Verzoendag de geest van de mensen beïnvloeden.

Ik ga er maar van uit, dat de gebeden een positief effect hebben, ook wanneer ik geen grote verschillen zie in het gedrag van de mensen voor en na Yom Kippoer.

Onlangs bezocht ik een synagoge in een nogal vervallen wijk. Kijk eens naar alle mensen die God hier aanbidden, dacht ik. Enkelen van hen zijn echte criminelen. Anderen zijn ruw en hard, terwijl enkelen ongetwijfeld rechtvaardig zijn. Niemand kan op het eerste gezicht zeggen wie wie wie is. Om welke reden dan ook, hebben al deze mensen zich erop toegelegd om deel te nemen aan een geestelijk evenement dat hen oproept om betere mensen te worden.

Toen kwam deze gedachte bij me op, wat als enkele van deze gekwelde levens niet de moeite hadden genomen om naar de synagoge te komen? Hoe zou het er in hun leven uitzien als zij er niet aan herinnerd zouden worden, dat er een God is en dat er goed en kwaad is, dat er een beloning en een straf is en dat er een kans op berouw is?

Ik heb geen duidelijk antwoord, maar ik ben er vrij zeker van dat ze in de synagoge niet worden aangemoedigd om andere mensen kwaad te doen. Je kunt zelfs denken, dat in het niet-zichtbare, gebeden helpen om iets te verzachten dat anders veel erger zou zijn geworden.

Dit idee, dat zelfs de ergste zondaars welkom zijn en uitgenodigd worden om de heilige Yom Kippoer dienst bij te wonen, is een belangrijk thema van deze dag. De heiligste dag in de Joodse kalender begint met het geliefde Kol Nidrei gebed, dat minder een gebed is en meer een formule voor het opheffen van beloften die mensen anders zouden binden tot hun beloften zijn vervuld. Een belofte is dus een soort slavernij, het tegenovergestelde van de vrijheid die nodig is om oprecht en betekenisvol te aanbidden. Met de opheffing van de beloften van de gelovigen wordt de eerste stap gezet die hen van het wereldse naar het heilige brengt en tenslotte de hele weg naar de ingang van het allerheiligste, waar ze de hogepriester ontmoeten die uit het heiligdom naar buiten komt.

Het doel van dit heilige jaarlijkse drama, dat een nacht en een dag duurt, is de ontmoeting tussen God en Israël, die elkaar smekend vragen om zich te bekeren, dat God zijn toorn laat varen en Israël ophoudt met zijn zonden. Hier bestaat de echte hoop, dat na afloop van deze metafysische strijd Israël als geheel er misschien hard aangeslagen, maar volkomen levendig uitkomt.

Velen verbazen zich er over, hoe het volk Israël duizenden jaren ondanks alle omstandigheden heeft overleefd, terwijl andere machtige naties ten onder zijn gegaan of vergeten. Het is niet zonder reden dat je het voortbestaan van Israël in verband kunt brengen met het collectief houden van Yom Kippoer. Hoewel we misschien geen echt verschil waarnemen in het leven van de mensen voor en na deze dag, is het feit dat Israël als zodanig heeft overleefd toch een getuigenis van de ware kracht van berouw.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.