Archeologie: Hoe Joods was Jezus?

Monday, October 07, 2019 |  Redactie Israel Today
Was Nazareth, en dus ook Jezus, beïnvloed door de Grieks-Romeinse filosofie en cultuur? Heel wat geleerden beweren dat, en beschrijven een Jezus zonder Joodse wortels. Opgravingen in het nabij Nazareth gelegen Zippori geven een indruk van het leven in het jaar 0.

Er zijn in Nazareth relatief weinig archeologische vondsten gedaan. Maar in Zippori (in het Latijn Sepphoris) een paar kilometer verderop, zijn veel meer geheimen uit het verleden blootgelegd. Deze vondsten geven een redelijk nauwkeurig beeld van de wereld waarin Jezus opgroeide.

Heel vaak is het oude Zippori als een niet-Joodse stad beschreven. Je leest over een vooruitstrevende Grieks-Romeinse metropool met een bevolking die uit Joden, Arabieren, Grieken en Romeinen bestond, en die qua cultuur en organisatie Romeins was, maar met de kenmerken van een hellenistische stad (Richard Batey, ‘Jesus and the Forgotten City’).

Tegenwoordig betwijfelen de archeologen van het Biblical Archeological Review (BAR) , na meer dan vijftien jaar graven in Zippori, dat Jezus in een Grieks-Romeinse cultuur zou zijn opgegroeid. Zippori en het daarnaast gelegen Nazaret waren zo Joods als maar zijn kan, en dat geldt voor heel Galilea.

BAR -archeologen vonden daar bewijzen voor. De Joden waren in 167 v. Chr. in opstand gekomen tegen Antiochus de Vierde. Na de overwinning van Judas Makkabeüs werd de eerste onafhankelijke Joodse staat sinds 586 v. Chr. opgericht. Een in Zippori gevonden inscriptie uit de tijd van de Hasmoneeën bevat de Hebreeuwse transliteratie van Griekse teksten. In Zippori zijn meerdere mikve’s (Joodse rituele baden) gevonden. Dus er woonden hier meer Joden dan eerst werd gedacht. De bekende geschiedschrijver Flavius Josephus beschrijft hoe de stadhouder van Cyprus heeft geprobeerd Zippori op de Hasmonese koning Alexander Jannaeus (103–76 v. Chr.) te veroveren. Dat bewijst dat deze regio in de tijd van Jezus onder Joods-Hasmonese heerschappij viel.

Nadat Pompeius in 63 v. Chr. Syrisch Palestina had veroverd, verdeelden de Romeinen het in vijf provincies en installeerden daarover Joodse raden. Zippori was de enige stad in Galilea met een Joodse raad. Josephus heeft in zijn berichten over Zippori en omgeving nooit verwezen naar een Griekse connectie. Geen heidense tempel of hellenistische manifestaties, geen niet-Joodse stadhouder, kortom helemaal niets wat erop zou kunnen wijzen dat Zippori geen Joodse stad zou zijn geweest. De rabbijnen weten uit de traditie dat er priesters uit Zippori in de Tempel te Jeruzalem dienst deden. Duizenden botten van dieren tonen aan dat er in Zippori geen varkens zijn gegeten. Christenen aten in de Byzantijnse tijd in diezelfde landstreek vlees dat voor meer dan dertig procent van varkens afkomstig was.

Dit artikel (zonder de video) verscheen in zijn geheel in het septembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.