Het christendom verspreid zich door Iran

zondag 6 oktober 2019 |  Charles Gardner
Zoals het geschreven staat: 'Geloof, dat van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt' (1 Petrus 1:7). Dat is nergens duidelijker dan onder de vervolgde christenen van Iran, het snelst groeiende en grootste netwerk van kerken in de wereld.

Volgens een onlangs verschenen twee uur durende filmdocumentaire - Sheep Among Wolves Part II - is niet alles wat het lijkt in de Islamitische Republiek 40 jaar na de revolutie die de ayatollahs aan de macht bracht.

De moskeeën zijn leeg, en velen die gedesillusioneerd zijn over een geloof dat regeert door terreur, komen in aanraking met de God van de Bijbel. De Joodse Messias verschijnt aan hen in dromen en visioenen - zelfs persoonlijk - en discipelen die gedwongen worden elkaar in het geheim te ontmoeten en samen te bidden, vermenigvuldigen zich zo snel dat de autoriteiten hun aanwezigheid moeten toegeven. De Iraanse minister van Inlichtingen, Machmoud Alavi, zou gezegd hebben dat er 'massaal bekeringen onder onze ogen plaatsvinden'.

In een land, waarvan de heersers hebben gezworen Israël te vernietigen, krijgen deze nieuwe Iraanse gelovigen liefde voor het Joodse volk en bidden voor hen. En in een land waar vrouwen op brute wijze worden onderdrukt, zijn de meeste leiders van deze verbazingwekkende beweging van God vrouwen!

Zelfs voorzichtige schattingen stellen het aantal praktiserende christenen op een half miljoen, wat op zich al een duizendvoudige toename is van het aantal gelovigen sinds 1979. Andere bronnen suggereren dat er meer dan een miljoen mensen zijn, met bijna allemaal een moslim-achtergrond, die de knie hebben gebogen voor Jezus, de Joodse Messias.

De film werd geproduceerd door Frontier Alliance International Studios, duurt bijna twee uur, is Engels gesproken en bevat een aantal stemmen die vervormd zijn voor hun bescherming. Hij laat zien dat het evangelie zich als wildvuur verspreidt in een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor christenen. Het is een kerk zonder eigendom, zonder denominaties, zonder bankrekeningen, zonder activa en zonder gecentraliseerd leiderschap. Maar het is een kerk die het lijden en zelfs het martelaarschap kent. Discipelen weten dat ze verkracht, geslagen of gedood zullen worden als ze worden gepakt, maar ze zijn bereid om hun lichaam te offeren als levende offers voor hun geloof in Jezus.

Een Iraanse vluchtelinge die naar het Westen kwam, schokte haar man door te vragen om terug te gaan, nadat zij had ontdekt dat lethargie en onverschilligheid een grotere bedreiging voor haar geloof vormden dan vervolging. Islam betekent absolute onderwerping, en de filmmakers suggereren dat de eis van het christendom voor totale gehoorzaamheid aan Gods woord een katalysator is in de snelle verspreiding van het ware christelijke geloof in de islamitische staat.

Centraal in het geloof van deze nieuwe christenen staat dat alle wegen naar Jeruzalem leiden, wat betekent dat zij voor Israël bidden in het licht van de problemen die in de Bijbel worden geprofeteerd voor de Joodse Staat in de tijd die voorafgaat aan de terugkeer van de Messias naar Jeruzalem.

Het Perzische volk (zoals veel Iraniërs nog steeds liever genoemd worden) is in het verleden een zegen voor Israël geweest. Koning Kores liet de ballingen vrij, zodat zij naar hun land konden terugkeren en de Tempel konden herbouwen. En zoals koningin Esther haar volk redde van de dreiging van uitroeiing, zo kunnen Iraanse christenen in deze tijd op de bres staan voor het Joodse volk, zodat wat Satan ten kwade heeft bedoelt, ten goede kan keren. De vertellers wekken de gedachte dat, zoals Haman (die achter het bovenstaande historische complot zat) werd opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai de Jood, had opgericht, de geest van de Islam spoedig hetzelfde lot zou ondergaan.

In de film is ook Christ Church in Jeruzalem te zien, het hoofdkwartier in Israël sinds 1849 van de Church’s Ministry among Jewish people (Bediening van de kerk onder het Joodse volk, CMJ), dat 210 jaar geleden in Groot-Brittannië werd opgericht. Ik vermoed dat dit komt door hun cruciale rol, bijvoorbeeld door het organiseren van conferenties, bij het aanmoedigen van verzoening en het verdiepen van de banden tussen Joodse gelovigen en de gelovigen in andere landen in het Midden-Oosten, waaronder Iran.


Een Iraanse christen wordt gedoopt (Foto: Evangelicals Now)>

In de afgelopen twee decennia zijn er meer Iraniërs christen geworden dan in de dertien eeuwen daarvoor sinds de komst van de islam in de regio. En omdat het land wordt gezien als een strategische toegangsnatie, die momenteel de controle heeft over niet minder dan vijf hoofdsteden in de regio, zouden we een domino-effect kunnen zien van de beweging van God daar met zijn groeiende kerk die invloed heeft op naties in de islamitische wereld.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.