Bewijs Babylonische verovering Jeruzalem gevonden

Monday, September 30, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Bij opgravingen op de berg Zion in Jeruzalem is dit jaar een tweede belangrijke vondst gedaan, die een duidelijk bewijs vormt van de Babylonische verovering van de stad vanaf 587/586 voor Christus. Het gaat om een aslaag, gevolg van een brand, met daarin diverse voorwerpen.

Archeologen ontdekten een afzetting met lagen as, pijlpunten uit die periode, evenals potscherven, olielampen die typerend zijn voor die tijd en een belangrijk juweel uit de IJzertijd - een gouden en zilveren kwastje of oorbel (foto). Er zijn ook tekenen van een belangrijke bouwwerk uit de IJzertijd in het bijbehorende gebied, maar het gebouw, onder de lagen uit latere periodes, is nog niet opgegraven.

Een Scytische pijlpunt, deze werden in de zevende en zesde eeuw BCE binnen en buiten Israël algemeen gebruikt in conflicten, en bekend is dat ook Babylonische soldaten deze gebruikten. (Foto: UNC Charlotte/Virginia Withers)

De huidige vondst is een van de oudste en misschien wel de meest prominente door zijn historische betekenis, aangezien de Babylonische verovering van Jeruzalem een belangrijk moment is in de Joodse geschiedenis, beschreven in 2 Koningen 25. De koning van Juda, een vazal van koning Nebukadnezar van Babylon, kwam tegen hem in opstand, waarna Babylonische troepen de opstand neersloegen en de stad vernietigden door deze in brand te steken.

De plaats van de opgravingen binnen de Oude Stad van Jeruzalem. (Bron: digmountzion.uncc.edu).

Het team is van mening dat het pas gevonden afzetting kan worden gedateerd tot de specifieke gebeurtenis van de verovering, vanwege de unieke mix van gevonden voorwerpen en materialen - aardewerk en lampen, naast het bewijs van de Babylonische belegering vertegen­woordigd door verbrand hout en as, en een aantal Scythische bronzen en ijzeren pijlpunten die typisch zijn voor die periode.

Bekend is, waar de oude verdedigingslinie liep, en dat de westelijke heuvel, waar wordt gegraven, de zuidwestelijke wijk van de stad was in de IJzertijd. In de achtste eeuw voor Christus breidde het stedelijke gebied zich van de 'stad van David' uit naar het zuidoosten en tot aan de westelijke heuvel. Jeruzalem was in die tijd dus geen dorp op een bergtop, maar een zich uitbreidende stad.


Het terrein van de opgravingen, enkele jaren geleden. (Foto: digmountzion.uncc.edu).

De opgravingen worden sinds tien jaar uitgevoerd door een inter­natio­naal team, geleid door de Universiteit van North Carolina in Charlotte, in samenwerking met het Ashkelon Academic College en de Universiteit van Haifa.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.