'Stem op Shas, of ga naar de hel op de oordeelsdag'

Monday, September 16, 2019 |  David Lazarus
Stemmen wordt verondersteld een zaak van het geweten te zijn, maar veel Israëli's worden gemani­pu­leerd door religieuze dreigementen wanneer ze naar de stembus gaan. Ook in de westerse landen laten christelijke leiders soms duidelijk weten, welke partij hun voorkeur heeft.

Afbeelding: Een verkiezingsbijeenkomst van de ultraorthodoxe partij שס Shas. De tekst rechts luidt הפתק שלך ליום הדין Uw briefje voor de oordeelsdag; de tekst in het midden נותנים תשובה בקלפי Geef een antwoord in de stembus. (Foto: Flash90)

De partijcampagne van de ultraorthodoxe partij Shas, om hun kandidaten in de regering te kiezen bij de Israëlische algemene verkiezingen van volgende week, adviseert en waarschuwt dat een stem op hen zal zorgen voor gerechtigheid op de oordeelsdag - niet op hen stemmen zal eeuwige veroordeling brengen op die verschrikkelijke oordeelsdag.

Dit soort tactieken met religieuze angst zijn illegaal in Israël, hoewel het bijna onmogelijk is om de wet te handhaven. Er is geen officiële scheiding tussen Staat en religie ,zoals die in veel democratieën bestaat. Israël begrijpt wel dat het een misbruik van hun macht is wanneer gerespecteerde religieuze leiders tactieken van angst en beloning gebruiken om kiezers te manipuleren om hun partij te kiezen. Het is ook verontrustend dat de Shas-campagne de rabbijn Ovadia Yosef, de stichter en lange tijd leider van de Shas-partij, die zes jaar geleden is overleden (en op de een of andere manier vanuit het graf kan spreken?), aanroept om de kiezers te verzekeren dat er ofwel een eeuwige zegen of vloek is, afhankelijk van op wie je stemt.

In Israël is dit duidelijk verkeerd en zelfs illegaal. Toch vraag ik me af of mijn Amerikaanse vrienden, die religie gebruiken om kiezers te beïnvloeden, de duistere kant begrijpen van het gebruiken van religie om het geweten van de kiezer te manipuleren,. Veel vooraanstaande evangelische christelijke leiders verklaren openlijk, dat hun natie in de eeuwige verdoemenis zal afglijden, tenzij Amerikaanse burgers in 2020 op Trump stemmen.

Hier is een recente post van een prominente voormalige Amerikaan in de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël: 'President Trump moet de verkiezingen van 2020 winnen (...) het alternatief is ondenkbaar (...) We vechten tegen het kwaad en de sterke krachten (...) het is mij duidelijk dat de Heer wil dat president Trump nog vier jaar lang de strijd aangaat (...) laten we ons bij de strijd aansluiten (...).

Voor een Israëli lijkt dit veel op onze ultraorthodoxen. Zij dreigen misschien niet met de verdoemenis op de Oordeelsdag, maar deze invloedrijke evangelische leiders roepen religieuze en geestelijke concepten te voorschijn om angst te zaaien en de kiezers te beïnvloeden.

Als een evangelische christen in de VS op een democratische kandidaat wil stemmen, hoor ik dat veel christenen het een zonde noemen. Dat is verkeerd, omdat dit het stemmen in een nationale verkiezing verandert in een religieuze daad op basis van dogma's, en niet de gewetenszaak die het behoort te zijn, en dat is tegen de wet.

Thomas Jefferson schreef naar aanleiding van het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet en de Bill of Rights, over de scheiding tussen kerk en Staat, aan de Baptist Church Association: 'Evenals u geloof ik dat religie een zaak is die alleen tussen de mens en zijn God ligt, dat hij aan niemand anders verantwoording verschuldigd is voor zijn geloof of zijn aanbidding (...) ze hoeven niet te vrezen voor inmenging in hun recht om te handelen naar hun godsdienstige geweten (...)'.
De Bill of Rights, die in 1791 werd aangenomen als tien amendementen op de grondwet van de Verenigde Staten, was een van de eerste politieke uitingen van godsdienstvrijheid en blijft een belangrijke regel voor de bescherming van onze samenleving en het recht om vrij en zonder angst naar eigen geweten te stemmen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.