Fred Wright hielp Ethiopische Joden in Operatie Salomo

Tuesday, September 10, 2019 |  Charles Gardner
De wereldwijde strijd om Joden te redden van vervol­ging is niet voor de bangerikken. Maar oud-hoofd­onderwijzer, docent en pastor Fred Wright liet zich door niets weer­houden om Gods uitver­korenen te helpen om weer naar hun oude land terug te keren.

Het is ongeveer 30 jaar geleden dat Dr. Wright, uit Colchester in Essex, de academische wereld opgaf voor het werk van Aliyah (Joodse immigratie naar Israël). Hij heeft sindsdien zijn leven gewaagd en veel moeilijk­heden en ontberingen doorstaan bij het uitvoeren van de taak die alle niet-Joodse christenen volgens hem zouden moeten delen. En op zijn 72ste vertoont hij weinig tekenen van teruggang.

Zoals hij aangeeft, zeggen de Schriften duidelijk dat Joden uit alle hoeken van de wereld uiteindelijk terug naar het Heilige Land zullen worden gebracht, ter voorbereiding op hun geestelijke herstel tot hun Messias, en dat heidenen zullen worden geroepen om hen te helpen. (Jesaja 11:11, Ezechiël 36:26, Jesaja 49:22).

En in een nieuw boek, A Banner to the Nations, gelanceerd ter gelegenheid van 30 jaar betrokkenheid bij de door het christendom gesteunde Aliyah sinds de val van het communisme, vertelt Fred veel inspirerende verhalen over deze fenomenale beweging. Op 16 november wordt in Sheffield tevens een conferentie gehouden ter gelegenheid van het jubileum met Fred, ikzelf en de Shema Kingdom Dancers.

In de paar jaar dat ik hem ken, heeft Fred te maken gehad met fysieke uitdagingen, tegenslagen van welke aard dan ook, en heeft hij eindeloze gevechten gevoerd met bureaucratische rompslomp bij zijn pogingen om in Israël nieuw leven en hoop te vinden voor duizenden Joden, vaak berooid en vergeten in duistere en onderdrukkende delen van de wereld zoals Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.

Samen met Chesed-IM (Messianic Chesed in de voormalige Sovjet-Unie) werkt hij samen met en is hij adviseur van een organisatie genaamd Ezra UK, waarvan de bediening vooral gericht is op het faciliteren van de benodigde documentatie - meestal de grootste hoofdbrekens voor degenen die weinig bewijs hebben van hun Joodse afkomst.

Als oud-militair is zijn militaire ervaring handig voor de vele hindernissen die hij tegenkomt - maar hij wordt gedragen door zijn passie voor Jezus en de wetenschap dat God er altijd voor hem is.

Onder Fred's vele gevaarlijke reizen waren zijn missies naar Ethiopië om de grotendeels vergeten Joden te helpen om na duizenden jaren eindelijk terug te keren naar het land van hun voorvaderen.
Op één reis landde hij in een oorlogsgebied omdat zijn aankomst in de hoofdstad van het land, Addis Abeba, samenviel met een staatsgreep van rebellen.

Maar zijn eerste bezoek daar was bijna net zo alarmerend, vooral de binnenlandse vlucht naar Gondar, de oude hoofdstad, waar nog steeds een aanzienlijke Joodse aanwezigheid was.
'Na de bagagecontrole vond een veiligheids­interview plaats in een krakke­mikkige, door een gordijn omgeven cabine waar me herhaaldelijk werd gevraagd om mijn wapen af te geven, en het was moeilijk om hen ervan te overtuigen dat ik er geen had.'

'Mijn snel verminderende gevoel van veiligheid en welzijn werd niet bemoedigd, toen de piloot aankondigde dat we [wegens verlies van luchtdruk] op slechts ongeveer 600 voet (200 m) hoogte zouden vliegen, omdat de toegangsdeur niet goed zou sluiten. Dit was vooral verontrustend, gezien het feit dat we ons in de regio van het Tanameer, de bovenloop van de Nijl, bevonden. Vliegen over de meest met krokodillen bevolkte wateren ter wereld in een overbeladen vliegtuig met de deur niet goed gesloten is een grote stimulans voor je geloof!'

'Bij Gondar zagen we een haveloze groep mensen langs de kant van de weg in beroerde toestand. Toen we onze gidsen vroegen wie ze waren, kregen we nogal onverschillig te horen dat het Falasha's waren - een denigrerende term voor Joden daar. Toen we verder aandrongen, zei onze informant dat ze daar gewoon zouden blijven tot ze stierven, omdat er niemand was om hen te helpen en er geen faciliteiten waren. Maar het lukte ons om slaapmatten, fruit en water te regelen en hen vervolgens in twee vrachtwagens naar Addis te vervoeren om zich aan te sluiten bij degenen die wachten om Aliyah te maken'.

Fred's terugkeer, een paar maanden later, viel toevallig samen met de genoemde staatsgreep, omdat hij zich pas bewust was geworden van de storm waarin hij op weg was door een krantenkop tijdens de vlucht. 'Na de landing werden we gehaast naar wachtende politieauto's gebracht en afgeleverd bij onze respectievelijke hotels. Toen ik begon uit te pakken, hoorde ik een ratelend geluid; als oud-militair herkende ik de geur van diesel en cordiet - naderende tanks!
'De hele nacht lang spookte het geluid van geweer­schoten en het bekende geratel van vuursalvo's en dubbele executie schoten spookten door de duisternis terwijl de geuren van de oorlog door de nachtelijke lucht dreven.

'De volgende dag wilden we proberen om de Israëlische compound te bereiken en te vragen of we konden helpen om een aantal van de Joodse mensen die in de stad woonden naar hun relatieve veiligheid te verplaatsen, wat we ook deden.
'Het marktgebied was bezaaid met allerlei verwrongen lichamen bedekt met vliegen en de stank van de dood, en we vernamen dat alle internationale vluchten naar het buitenland werden geannuleerd, omdat de rebellen het vliegveld in hun bezit hadden.

'Maar tegelijkertijd was er een golf van activiteit; jonge jongens die zich haastten, sommige op blote voeten, die alle wachtende Falasha's in de omgeving naar de compound riepen. Plotseling werd het geluid van vliegtuigen gehoord. Groepen mensen werden 'opgepakt' en met tape omgeven om ze bij elkaar te houden, terwijl ze snel met speciale bussen, elk met een Israëlische soldaat van Ethiopische afkomst aan boord, naar het vliegveld werden gebracht. Het best bewaarde geheim van die tijd, Operatie Salomo, was begonnen.

'We werkten de hele nacht en volgende dag door, haalden mensen op en brachten ze naar de compound, hielpen met de voedsel- en watervoorziening. We hoorden wat nieuws en geruchten, maar het was pas na afloop van het initiatief dat de enorme omvang van wat er gebeurd was, bekend werd. In de top-geheime operatie maakten 34 vliegtuigen 41 vluchten om zo'n 14.500 Ethiopische Joden plus vijf babies, geborenen tijdens de vlucht, naar Israël te brengen'.

Fred is getrouwd met Maria, die hem op veel van zijn avonturen heeft begeleid, samen met zijn jongste zoon Daniel.

Videoverslag van de laatste 24 uur van Operatie Salomo.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.