Archeologie: Vondsten in Shiloh bevestigen de Uittocht

Monday, September 09, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Enkele unieke belangwekkende ontdekkingen op de archeologische vindplaats Shiloh in Samaria onderschrijven de oude Joodse banden met het land Israël, en komen overeen met het Bijbelse verhaal van de uittocht uit Egypte.

Op de site werd een zeldzaam Egyptisch scarabee zegel gewonden, dat mogelijk aan een Egyptische functionaris heeft toebehoord. Een scarabee was uitgesneden in de vorm van een mestkever, een dier dat in het oude Egypte een kosmologische betekenis had. Is Israël zijn bij archeologische opgravingen talloze scarabeeën gevonden.

Volgens onderzoekers vormen deze het bewijs, dat de Israëlieten uit Egypte zijn gereisd. Uiteindelijk maakten zij Shiloh tot hun hoofdstad. De Bijbel vertelt, dat Jozua na het binnentrekken van het Beloofde Land de Tabernakel in Shilo plaatste, en meer dan drie eeuwen diende de stad als het centrum van het Israëlitische leven. De zeldzame vondsten tonen, volgens de video van United with israel, de niet te ontkennen band van het Joodse volk met het land van de Bijbel.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.