Wanneer de schouwdraad als tourniquet wordt gebruikt

Monday, August 26, 2019 |  Tsvi Sadan
De eenvoudige, instinctieve actie van een gewonde vader om het leven van zijn zoon te redden door een tzietziet, de schouwdraad aan zijn gebedsmantel, te gebruiken om een bloeding te stoppen, zou de sleutel kunnen zijn tot het genezen van de nationale kloof van Israël.

Gebedsmantel met schouwdraden of gedenkkwastjes (Foto: Creatieve Commons)

De bom, die bij een populaire natuurlijke bron was geplaatst die vrijdag de 17-jarige Rina Shnerb doodde en jaar vader en broer zwaar verwondde, is slechts de recentste dodelijke gebeurtenis in de voortdurende oorlog tegen de Joodse Staat. Wanneer je dergelijke incidenten 'terreur' of 'heldhaftig verzet' noemt,verandert niet het onderliggende en onbetwistbare feit dat de moslims Joden doden wegens de 'misdaad' dat ze in het land Israël leven.

Helaas zijn te veel Israëli's, om nog maar te zwijgen van waarnemers uit het buitenland, er door een goed opgezette propaganda­campagne van overtuigd geraakt dat Israël terecht de gevolgen van de bezetting ondervindt. Beëindig de bezetting van Palestina, zeg de naïeveling, en de vrede zal komen.

Toch gebeurt er zo nu en dan iets dat ons Israëli's eraan herinnert waar het bij deze moorden werkelijk om gaat. Rina's vader, rabbijn Eitan Shnerb, die samen met zijn zoon ook gewond raakte bij de bomaanslag, had de kracht om premier Benjamin Netanyahu tijdens een condoleance telefoontje te vertellen dat 'mijn enige boodschap is het verder versterken van de Torah, het land en het volk van Israël (...) Rina is een martelaar'.

Voor een rabbijn is dit een opvallend gedurfde uitspraak, gezien het feit dat het martelaarschap bij de Joden niet wordt wordt toegejuicht en niet gebruikelijk is. Het heeft ook helemaal niets te maken met het islamitische martelaarschap. Om maar één duidelijk onderscheid te maken: een Jood wordt nooit een martelaar door anderen het leven te benemen.

Door zijn dochter een martelaar (haroegat malchoet) te noemen, verwees rabbijn Shnerb naar niemand minder dan de tien martelaren, die door de Romeinen werden gedood omdat zij weigerden om het edict van het keizerlijk te gehoorzamen, dat Joodse religieuze activiteiten zoals besnijdenis, synagoge gebed en Torahstudie verbiedt. De tien martelaren werden terechtgesteld omdat ze weigerden zich aan deze wetten te houden, die bedoeld waren om in stilte een einde te maken aan het Joodse volk. Een van deze martelaren, Rabbi Haninah ben Teradion, werd in een Torahrol gewikkeld die in brand werd gestoken omdat hij het waagde de Schrift te onderwijzen. Zijn vrouw werd toen gedood en zijn dochter werd verkracht. Toen de discipelen van rabbi Haninah hem vroegen waarom hij niet eenvoudigweg voldeed aan het Romeinse edict, antwoordde hij: 'Ik doe wat mijn God mij beveelt'.

Volgens deze analogie was Rina's 'misdaad' haar 'gehoorzaamheid' aan het goddelijke bevel 'En u moet het land in bezit nemen en daarin wonen, want Ik heb u dat land gegeven om het in bezit te nemen' (Numeri 33:53). Voor de duidelijkheid: de familie Shnerb met hun elf kinderen woont in de arme, door misdaad geteisterde, en in hoofdzaak door Arabieren bewoonde stad Lod, waarin maar heel weinig Israëlische Joden uit eigen beweging zouden willen wonen. Maar het was in die plaats dat Rabbi Shnerb vijf liefdadigheidscentra opende om iedereen in nood te dienen, ongeacht ras of religie. Volgens de wijzen is het gehoorzamen aan het bevel om het land te bezitten, inclusief Lod, gelijk aan het gehoorzamen van de hele Torah. Zo belangrijk is het.

Niet minder belangrijk waren de inspanningen van Rabbi Eitan Shnerb om het leven van zijn zoon Dvir te redden. Rabbi Shnerb negeerde zijn eigen wonden en gebruikte de schouwdraden (of gedenkkwastjes) van zijn gebedsmanel (in het Hebreeuws bekend als tzietziet), om het bloeden van Dvirs arm te stoppen, en daardoor redde hij waarschijnlijk zijn leven. Hoewel hij er destijds waarschijnlijk niet zo over dacht, kon er niets symbolischer zijn dan het veranderen van tzitzit in een slagaderlijke tourniquet.

De rituele gedenkkwast met alles wat deze betekent, die een levensreddende tourniquet wordt, wijst op de ultieme remedie voor onze nationale bloeding. Onze leiders hebben verwoed de meeste andere oplossingen uitgeprobeerd, maar blijven misschien het ene ding vermijden dat dit land kan redden voordat het leegbloedt.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.